Transeuropa Festival 2013

Pozvánka

Autor/ka: -

Transeuropa Festival je festival umenia, kultúry a politiky, ktorý
sa odohráva po celej Európe a vytvára priestor pre diskusiu o
jej podobe. V roku 2013 je hlavným heslom festivalu slogan:
predstavuj si, žiadaj a vytváraj". Nabáda ľudí, aby sa zapojili
do hľadania takej podoby Európy, ktorá by bola demokratickejšia, plne inkluzívna a poskytovala podmienky pre plnohodnotnú sebarealizáciu.

V Bratislave sa v tomto roku festival ponesie v duchu predstavovania efektívnych lokálnych odpovedí na rôzne aspekty prebiehajúcej sociálnej, ekonomickej a environmentálnej krízy. Otvorí otázku, či je možné občianskou aktivitou zdola prekonať negatívne pôsobenie globálnych procesov a či prepájanie týchto snáh môže prekročiť horizont lokálneho a ovplyvniť celoeurópske politiky.

Na všetky akcie je vstup voľný.

Program festivalu v Bratislave:

15. októbra 2013, od 17:30, A4 Nultý priestor, Karpatská 2

Inteligentná energetika: od závislosti k sebestačnosti

Film 4. revolúcia: energetická sebestačnosť prezentuje možnosti transformácie súčasnej sociálne a environmentálne neudržateľnej energetiky na príkladoch z rozličných krajín sveta. Po premietnutí filmu sa uskutoční diskusia s expertmi na energetickú sebestačnosť, ktorí aktívne pracujú na jej zavádzaní: Jurajom Zamkovským z organizácie Priatelia Zeme – CEPA a Milanom Smržom z českej organizácie Eurosolar.

17. októbra 2013, od 16:00, Pisztoryho palác, Štefánikova 25

Ako byť „In" - panelová diskusia

Panelová diskusia predstaví inovatívne lokálne a komunitné aktivity, ktoré zlepšujú postavenie sociálne marginalizovaných skupín (ako sú Rómovia, ľudia bez domova, seniori a mládež ohrození chudobou a izoláciou) a napomáhajú im pri boji s predsudkami a hľadaní vlastnej cesty z chudoby a sociálneho vylúčenia. Svoje aktivity predstavia Marie Oláhová, Komunitné centrum Spolu, Detva, Anna Juráčková, o.z. Český západ, Toužim, Barbora Brichtová, Detský fond Slovenskej republiky, Bratislava, Sergej Kára, o.z. Vagus, Bratislava a Ľudmila Horňáková, Projekt SPOTs, Košice.

17. októbra 2013, od 19:00, Pisztoryho palác, Štefánikova 25

Zázračné dieťa, divadelné predstavenie Divadla bez domova

Divadelná hra Zázračné dieťa vznikla podľa knihy herečky Divadla bez domova a spisovateľky Jely Medveckej Matuškovičovej. Rozpráva príbeh ženy trpiacej ťažkou psychickou diagnózou, ktorá zruinovala vzťahy s jej rodinou a priviedla ju k životu na ulici.

18. októbra 2013, od 16:00, Židovská ulica

Ulice sú naše: pouličný happening

Verejný priestor často využívame veľmi stereotypným a schematickým spôsobom. Zároveň sa nám verejný priestor èoraz viac odcudzuje: privatizuje sa, poškodzujú ho záujmy korporácií alebo ustupuje stále rastúcemu počtu áut a ciest. Aké by to bolo, ak by sme si verejný priestor chceli znova osvojiť a pokúsili sa ho využívať novým alebo nekonvenčným spôsobom? Ak by sa premenil na galériu alebo diskusné fórum? Časť jednej bratislavskej ulice sa dočasne na takúto galériu a verené fórum premení a ponúkne vám aj čosi na zahryznutie.

Transeuropa Festival organizuje sieť European Alternatives s pomocou množstva dobrovoľníkov a približne stovky ďalších organizácií. V Bratislave program festivalu pripravilo o.z. Utopia.

Informácie o programe celého festivalu nájdete na adrese: http://transeuropafestival.eu/

V prípade, že máte nejaké otázky, alebo by ste chceli získať ďalšie informácie, napíšte nám na adresu utopia@utopia.sk alebo na facebookovú stránku European Alternatives Bratislava http://www.facebook.com/TranseuropaBA.

Priemerne (1 Hlas)

Novinky Novinky

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

Vize kooperativní budoucnosti: z Bratislavy nejen pro střední Evropu

Vize kooperativní budoucnosti: z Bratislavy nejen pro střední Evropu

Na mezinárodní konferenci o družstevnictví pro 21. století v Bratislavě byl analyzován současný stav družstevnictví v zemích visegradské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Účastníci z celého světa a z různých sektorů se shodli, že družstva mohou, dokážou a v zájmu celé společnosti mají budovat „lepší svět".
V Bratislave sa bude diskutovať o budúcnosti družstevníctva a sociálnej ekonomiky

V Bratislave sa bude diskutovať o budúcnosti družstevníctva a sociálnej ekonomiky

Od 4. do 6. decembra sa v Bratislave v Ústave vzdelávania a služieb uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia o európskom družstevníctve a sociálnej a solidárnej ekonomike Vízia kooperatívnej budúcnosti: Kooperativizmus pre 21. storočie v Európe a za jej hranicami. Cieľom konferencie je prediskutovať postavenie a úlohu družstiev a sociálnych podnikov v sociálnom a ekonomickom rozvoji v krajinách Vyšehradskej štvorky – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku a v širšom európskom kontexte (juhovýchodnej a západnej Európy). Na konferencii sa stretnú pohľady vychádzajúce z historickej a teoretickej reflexie aj z praxe. Konferencia je súčasťou projektu Kooperatívna ekonomika ako cesta k miestnemu inkluzívnemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju", ktorý podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

5. července si připomínáme Mezinárodní den družstev vyhlášený OSN

5. července si připomínáme Mezinárodní den družstev vyhlášený OSN

Mezinárodní družstevní den se slaví každoročně první sobotu v červenci. Cílem dne je zvýšit povědomí veřejnosti o družstvech, prezentovat úspěchy a hodnoty mezinárodní solidarity, ekonomickou efektivitu družstev, principy rovnosti a družstevní demokracie, jakož i myšlenku světového míru.
Družstevníctvo na Slovensku: komplikovaná tradícia

Družstevníctvo na Slovensku: komplikovaná tradícia

Družstevníctvo už 170 rokov tvorí neoddeliteľnú súčasť slovenskej histórie. Počas tohto obdobia prešlo mnohými premenami a čelilo vážnym prekážkam. Napriek tomu, že Slováci patrili medzi priekopníkov družstevníctva v Európe, vo všeobecnom povedomí prevláda jeho zdeformovaný obraz z čias „reálneho socializmu". Tento obraz však nezodpovedá skutočnému duchu a filozofii družstevníctva.
E-mailová „demokracia

E-mailová „demokracia"

Práve v Deň ľudských práv Európsky parlament neprijal tzv. správu Estrela, čím odmietol zaujať pozitívne stanovisko k posilneniu práv žien, a všeobecne práv všetkých ľudí, rozhodovať o svojich reprodukčných voľbách, vrátane práva na prístup k antikoncepcii či kvalifikovaným informáciám.
First Previous Next Last

FB FB