Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Argument chce rozbíjet pokřivená zrcadla

Iniciátoři webového časopisu Argument o tom, jaká  jsou východiska, cíle a smysl nového společného projektu.

Dlouhodobá situace v českých médiích je neuspokojivá. Na jednu stranu v posledních letech sledujeme koncentraci vlastnictví velkých novin a časopisů v rukou domácích podnikatelů, kteří z pozadí a nyní také otevřeně ovlivňují politiku země. Média dnes nejen v českém kontextu představují prodlouženou ruku soukromých zájmů a mají často skrytou agendu. Na druhou stranu trpí veřejnoprávní média nedostatkem názorové otevřenosti, mají problém s pluralitou názorů a dlouhodobě prosazují balíček názorů, který je obrácen jenom jedním ideologickým směrem.

Dalšími problémy jsou závislost na západních informačních proudech, která postrádá kritiku a nutný distanc – včetně toho, který by bral v potaz konkrétní postavení České republiky a Slovenska ve světě, a především ve světové dělbě práce. Naše mediální mapa světa je poměrně chudá, což je v propojeném světě stále větší handicap. Naposledy se to ukázalo v souvislosti s medializovanou „uprchlickou krizí", která střední Evropu nemilosrdně postavila před faktickou podstatu dlouho oslavované ale málo analyzované globalizace.

Už dvě desetiletí trpí česko-slovenský mediální svět další deformací, kterou je zažitý antikomunismus. Tento jev představuje ideologickou deformaci s důsledky pro kvalitu demokracie a často sklouzává do prostého anti-levičáctví. Levicové názory jsou spíš trpěny, ale nemají rovné postavení demokratické alternativy. Tato situace ovlivňuje nepochybně levici jako takovou, včetně témat, která zdůrazňuje, jakou politiku byla schopna v posledních více než dvou dekádách dělat a jak moc se fakticky posunula do středu, který kontroluje neoliberální konsensus.

Mediální politika v našich zemích nechává řadu talentovaných lidí s (i zdánlivě) nepohodlnými názory na okraji. Nutí je buď nepublikovat, nebo publikovat z okraje. Ignoruje jejich práci a nechává ji ležet ladem, a to z nejrůznějších příčin ať ideologických nebo prostě jen z diletantismu.

Silná ideologizace společnosti vede k tomu, že i nově vzniklá média, která využila možností Internetu, kladou přehnaný důraz na názory a přesvědčování veřejnosti, na úkor práce se složitějšími souvislostmi, fakty a objektivního a kritického informování. Názory jsou jistě důležitou součástí demokratické diskuze. Musí být nicméně postaveny hlavně na znalosti daného tématu – na dobře zpracovaných informacích, schopnosti rozlišovat a slyšet také druhou stranu a pochybovat. Proto chceme aby byl Argument na prvním místě zdrojem analytických informací a textů, které sice obsahují a předkládají čtenářům názory, ale tyto názory jsou pevně zakotvené argumentací a fakty. Přitom chceme zdůraznit, že Argument není nějakým myšlenkovým monolitem s jedním, jasným a centralizovaným hlasem a nevidí smysl ve tříštění sil na „novou" a „starou" levici. K levici ostatně vždycky patřila velká názorová různost a vášnivé spory. V tomto ohledu razíme politiku, že každý autor je unikátní osobnost, a ne položka v pohodlné, označkované škatulce. Škatulkování dnes ostatně zcela nahrazuje boj o myšlenky a programy.

Nepodceňujeme lidi

Je náš záměr příliš smělý? Pesimisté budou tvrdit, že čtenáři dnes nechtějí číst složité informace a chtějí se takzvaně bavit, pomocí šokujících titulků a povrchních ale jasných názorů. Černá a bílá, jedna názorová linie, a to všechno ve třech větách. Pro takové čtenáře Argument neděláme, protože nic z toho na něm nenajdou. Najdou na něm – jak věříme – širokou škálu různých témat, paletu názorů, zprávy, analytické texty od renomovaných autorů, komentáře a fejetony i básně či recenze a ukázky ze zajímavých knih. Pesimisté budou také tvrdit, že bez finanční podpory grantů či milionářů se neobejdeme. V minulosti se nicméně už opakovaně potvrdilo, že podceňovat lidi je často velká chyba.

Argument nechce být médiem intelektuálů – „mluvících hlav", kteří odtrženi od společnosti produkují stovky expertních textů. Smysl intelektuální práce také, i když nejenom, spočívá v tom, aby byla odpovídajícím způsobem popularizovaná a v tom, aby společnosti přinesla užitek. Má mít veřejný rozměr a odpovědnost. To platí především a s největší naléhavostí pro sociální vědy (a to včetně ekonomie). Bez popularizační, orientační a také kritické složky je odborná práce odsouzená ke ghettizaci a odcizení, jaké sledujeme dnes.

Myslíme si, že v české a slovenské společnosti jsou tisíce lidí, kteří chtějí číst kvalitní médium, kde se nebudou pořád dokola dočítat to samé v jednom odstínu jedné barvy. Médium by nemělo být moderní formou kazatelny, ani zábavném cirkusem, kde se čtenářům podkuřuje v zájmu vydělání peněz či skryté agendy. Nastavování falešně pokřivených zrcadel se společnosti nikdy nevyplatí a máme obavu, že plody vývoje na české i slovenské mediální scéně posledních let se nyní začínají ukazovat ve velmi nepříjemné a pro mnohé překvapivé podobě.

Změna začíná zdola

Je na čase začít tohle všechno společně měnit. Nikdo jiný to za nás neudělá, pokud to neuděláme my sami a nevyužijeme možností, které máme. Demokracie ostatně není supermarket, kde si koupíme nějakou nabízenou službu z jeho regálu. Je to společná práce. Měnit svět k lepšímu, společně, svépomocí a navzdory moci a překážkám bylo vždycky základním atributem levice, na který nesmí zapomenout. Čekat na spasitele, že něco změní za nás, až moc často znamená v současných podmínkách dát prostor skrytým zájmům. Argument si vybral jinou cestu a je to cesta společná a občanská.

Argument se spoléhá na to, že se mu podaří oslovit svým obsahem dostatek čtenářů, kteří mu pomohou existovat a fungovat – a dovolíme si doufat – také expandovat a stát se součástí veřejného a kulturního života. Protože v současné podobě má náš webový časopis minimalistickou podobu, takovou, jakou nám dovolilo naše vlastní nadšení a naše možnosti.

Budoucnost tohoto projektu je v dnešních poměrech také a bohužel otázka ekonomická. Proto vyhlašuje dlouhodobou sbírku pro podporu Argumentu. Pokud věříte v náš společný potenciál, chcete podpořit projekt zdola, můžete nám poslat finanční obnos podle vlastních možností na náš transparentní účet, nebo na konto u Pay Palu. Oceníme ale i jinou podporu, jako je šíření našeho projektu mezi další čtenáře, ať virtuálně nebo slovem.  Více o financování našeho projektu najdete zde.

Každé podpory si vážíme, protože je projevem důvěry, bez které nemůže existovat ani zdravá demokracie a ani zdravá společnost.

Veronika Sušová-Salminen

Ilona Švihlíková

Adam Votruba

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Tlačová správa

Autor/ka: -

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Čítať ďalej...

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Autor/ka: George Monbiot

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Čítať ďalej...

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Tlačová správa a leták

Autor/ka: Stop TTIP

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Čítať ďalej...

Veľký kombinátor? Nie, iba junior

Autor/ka: Peter Nedoroščík

Bolo, že to slávy a radosti – presnejšie čírej škodoradosti. Na úkor pravdepodobne viac než tisíc bratislavských Novomešťanov. Aj s video „selfíčkom" šikovníka. Nejaký junior v ňom ukazuje, že dokáže oklamať fyzické hlasovanie v participatívnom rozpočte. A že je to také prostoduché, že to dokonca dokáže aj on sám. Treba mu dať za pravdu, naozaj je podvádzanie také jednoduché.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS