Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Argument chce rozbíjet pokřivená zrcadla

Iniciátoři webového časopisu Argument o tom, jaká  jsou východiska, cíle a smysl nového společného projektu.

Dlouhodobá situace v českých médiích je neuspokojivá. Na jednu stranu v posledních letech sledujeme koncentraci vlastnictví velkých novin a časopisů v rukou domácích podnikatelů, kteří z pozadí a nyní také otevřeně ovlivňují politiku země. Média dnes nejen v českém kontextu představují prodlouženou ruku soukromých zájmů a mají často skrytou agendu. Na druhou stranu trpí veřejnoprávní média nedostatkem názorové otevřenosti, mají problém s pluralitou názorů a dlouhodobě prosazují balíček názorů, který je obrácen jenom jedním ideologickým směrem.

Dalšími problémy jsou závislost na západních informačních proudech, která postrádá kritiku a nutný distanc – včetně toho, který by bral v potaz konkrétní postavení České republiky a Slovenska ve světě, a především ve světové dělbě práce. Naše mediální mapa světa je poměrně chudá, což je v propojeném světě stále větší handicap. Naposledy se to ukázalo v souvislosti s medializovanou „uprchlickou krizí", která střední Evropu nemilosrdně postavila před faktickou podstatu dlouho oslavované ale málo analyzované globalizace.

Už dvě desetiletí trpí česko-slovenský mediální svět další deformací, kterou je zažitý antikomunismus. Tento jev představuje ideologickou deformaci s důsledky pro kvalitu demokracie a často sklouzává do prostého anti-levičáctví. Levicové názory jsou spíš trpěny, ale nemají rovné postavení demokratické alternativy. Tato situace ovlivňuje nepochybně levici jako takovou, včetně témat, která zdůrazňuje, jakou politiku byla schopna v posledních více než dvou dekádách dělat a jak moc se fakticky posunula do středu, který kontroluje neoliberální konsensus.

Mediální politika v našich zemích nechává řadu talentovaných lidí s (i zdánlivě) nepohodlnými názory na okraji. Nutí je buď nepublikovat, nebo publikovat z okraje. Ignoruje jejich práci a nechává ji ležet ladem, a to z nejrůznějších příčin ať ideologických nebo prostě jen z diletantismu.

Silná ideologizace společnosti vede k tomu, že i nově vzniklá média, která využila možností Internetu, kladou přehnaný důraz na názory a přesvědčování veřejnosti, na úkor práce se složitějšími souvislostmi, fakty a objektivního a kritického informování. Názory jsou jistě důležitou součástí demokratické diskuze. Musí být nicméně postaveny hlavně na znalosti daného tématu – na dobře zpracovaných informacích, schopnosti rozlišovat a slyšet také druhou stranu a pochybovat. Proto chceme aby byl Argument na prvním místě zdrojem analytických informací a textů, které sice obsahují a předkládají čtenářům názory, ale tyto názory jsou pevně zakotvené argumentací a fakty. Přitom chceme zdůraznit, že Argument není nějakým myšlenkovým monolitem s jedním, jasným a centralizovaným hlasem a nevidí smysl ve tříštění sil na „novou" a „starou" levici. K levici ostatně vždycky patřila velká názorová různost a vášnivé spory. V tomto ohledu razíme politiku, že každý autor je unikátní osobnost, a ne položka v pohodlné, označkované škatulce. Škatulkování dnes ostatně zcela nahrazuje boj o myšlenky a programy.

Nepodceňujeme lidi

Je náš záměr příliš smělý? Pesimisté budou tvrdit, že čtenáři dnes nechtějí číst složité informace a chtějí se takzvaně bavit, pomocí šokujících titulků a povrchních ale jasných názorů. Černá a bílá, jedna názorová linie, a to všechno ve třech větách. Pro takové čtenáře Argument neděláme, protože nic z toho na něm nenajdou. Najdou na něm – jak věříme – širokou škálu různých témat, paletu názorů, zprávy, analytické texty od renomovaných autorů, komentáře a fejetony i básně či recenze a ukázky ze zajímavých knih. Pesimisté budou také tvrdit, že bez finanční podpory grantů či milionářů se neobejdeme. V minulosti se nicméně už opakovaně potvrdilo, že podceňovat lidi je často velká chyba.

Argument nechce být médiem intelektuálů – „mluvících hlav", kteří odtrženi od společnosti produkují stovky expertních textů. Smysl intelektuální práce také, i když nejenom, spočívá v tom, aby byla odpovídajícím způsobem popularizovaná a v tom, aby společnosti přinesla užitek. Má mít veřejný rozměr a odpovědnost. To platí především a s největší naléhavostí pro sociální vědy (a to včetně ekonomie). Bez popularizační, orientační a také kritické složky je odborná práce odsouzená ke ghettizaci a odcizení, jaké sledujeme dnes.

Myslíme si, že v české a slovenské společnosti jsou tisíce lidí, kteří chtějí číst kvalitní médium, kde se nebudou pořád dokola dočítat to samé v jednom odstínu jedné barvy. Médium by nemělo být moderní formou kazatelny, ani zábavném cirkusem, kde se čtenářům podkuřuje v zájmu vydělání peněz či skryté agendy. Nastavování falešně pokřivených zrcadel se společnosti nikdy nevyplatí a máme obavu, že plody vývoje na české i slovenské mediální scéně posledních let se nyní začínají ukazovat ve velmi nepříjemné a pro mnohé překvapivé podobě.

Změna začíná zdola

Je na čase začít tohle všechno společně měnit. Nikdo jiný to za nás neudělá, pokud to neuděláme my sami a nevyužijeme možností, které máme. Demokracie ostatně není supermarket, kde si koupíme nějakou nabízenou službu z jeho regálu. Je to společná práce. Měnit svět k lepšímu, společně, svépomocí a navzdory moci a překážkám bylo vždycky základním atributem levice, na který nesmí zapomenout. Čekat na spasitele, že něco změní za nás, až moc často znamená v současných podmínkách dát prostor skrytým zájmům. Argument si vybral jinou cestu a je to cesta společná a občanská.

Argument se spoléhá na to, že se mu podaří oslovit svým obsahem dostatek čtenářů, kteří mu pomohou existovat a fungovat – a dovolíme si doufat – také expandovat a stát se součástí veřejného a kulturního života. Protože v současné podobě má náš webový časopis minimalistickou podobu, takovou, jakou nám dovolilo naše vlastní nadšení a naše možnosti.

Budoucnost tohoto projektu je v dnešních poměrech také a bohužel otázka ekonomická. Proto vyhlašuje dlouhodobou sbírku pro podporu Argumentu. Pokud věříte v náš společný potenciál, chcete podpořit projekt zdola, můžete nám poslat finanční obnos podle vlastních možností na náš transparentní účet, nebo na konto u Pay Palu. Oceníme ale i jinou podporu, jako je šíření našeho projektu mezi další čtenáře, ať virtuálně nebo slovem.  Více o financování našeho projektu najdete zde.

Každé podpory si vážíme, protože je projevem důvěry, bez které nemůže existovat ani zdravá demokracie a ani zdravá společnost.

Veronika Sušová-Salminen

Ilona Švihlíková

Adam Votruba

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS