Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Turbo participace

Inspirovna

Tentokrát bude inspirace zahraniční. Tématem je občanská participace - příklad z Islandu ukazuje, jak může pomoci elektronický podpůrný systém, jaký najdete na adrese https://betrireykjavik.is . Jeho hlavní přínos spočívá v tom, že dokáže zapojit velké množství lidí, aniž bychom se museli utopit v kakofonii nepromyšlených, opakujících se a zhola nerealizovatelných nápadů. Každý okamžitě vidí, co podobného navrhli už jiní. Po dalším kliknutí může nahlédnout do plánovací dokumentace o místu, které chce vylepšit. Může se tam také poučit z relevantních předpisů. Debata je automaticky roztříděna podle typů návrhů a najdete tam i hodnocení jednotlivých návrhů ostatními uživateli. Nechybí ani hodnocení oficiálních odpovědí městských úředníků, kteří mají předkládané návrhy na starosti. Taková debata je bohatá a k věci.

Turbo participace

Všude ve světě je demokracie dosti opotřebovaná a volá po repasi. Aby v ní skutečně zazněl hlas lidu, hlas boží, vyžaduje více příležitostí pro občanskou participaci. Ta představuje velice praktický způsob, jak obnovit schopnost veřejné moci vycházet vstříc reálným potřebám obyvatel. Ale i ta participace se musí lidem usnadnit. A když se sáhne po vhodném elektronickém systému, dá tomu stejné grády, jako když doplníte motor kompresorem.

Islandský Reykjavík byl jedním z míst, kde se do toho zapojila parta evropských špiček v oblasti internetu, sociologie, politologie a ekonomické demokracie v rámci projektu D-CENT.

Jaro je nejen sezónou lásky, knih či lesů, ale také participativního rozpočtování. V Česku vidíme, že občané mají zájem hlavně tam, kde se to dělá dobře. Kdo s tím teprve začíná, může postupovat podle návodu. Existují manuály, jeden takový zpracovala Agora, ve kterých je podrobně popsán celý proces do nejmenšího detailu. Jenže snadno se to čte, ale hůře dělá.

Největším úskalím je deficit koordinace. Tak jako loď, kde se všichni nahrnou na jeden bok, hrozí převrhnutím, také rozpočty přijdou o balanc (v bilanci), když se lidi nedokážou domluvit. Nevědí o sobě, nevidí návaznosti, nakonec si ani moc nevěří, a když se pak sejdou v jednom sále, aby se to vyřešilo, prostor ovládne nějaká odhodlaná zájmová skupina a dojde na okřídlené: „Chtěli jsme to nejlepší, a dopadlo to jako vždycky."

Havárii participace lze zabránit za použití vhodných elektronických nástrojů, jaké používají například v islandském Reykjavíku. Tam začali s elektronickou podporou participativního rozpočtování už roku 2008, když poprvé použili otevřený software eDemocracy vyvíjený Citizens Foundation EU (Občanský fond). Během času systém měnil název z akademického Social Innovation na srozumitelnější Your Priorities (Vaše priority), až se v Rejkjavíku nakonec stal nástrojem Pro lepší sousedství (islandsky Betri hverfi).

50 milionů na deset projektů ročně

V této fázi, roku 2014 se na Island vypravila skupina evropských výzkumníků z projektu D-CENT. Cílem projektu byl jak uživatelsky vstřícný front-end občanské a ekonomické participace, který se hlásil různými obrazovkami na notebooku nebo smartphonu, tak také back-end. Ten už uživatel nevidí, protože jde o výpočetní zázemí systému včetně technologií block-chain, kde se pečuje o databáze, o přihlašování s ochranu identity, a třeba i užití alternativní měny. Když to za rok a půl vyvinuli, nabídli to zdarma na serveru tools.dcentproject.eu.

Postup výzkumnických prací se dá sledovat v několika desítkách výzkumných zpráv D-CENT, které také najdeme na jejich webu. Ponořil jsem se do toho a stálo mne to slušně času. Třeba výzkumná zpráva D4.3-web for crowdsourced democracy.pdf obsahuje popis reykjavického systému (i řady dalších) a vypočítává požadavky na doplnění.

Tady se dozvíme, že v Rejkjavíku poskytují na participativní rozpočtování v přepočtu asi 50 milion korun na deset projektů ročně. Občané o nich hlasují na internetu, každý o rozdělení celé částky. Hlasovací systém zároveň pomáhá porozumět základům rozpočtování. Vedle jednoduchých projektů se tam mohou objevit i takové, které se realizují déle než rok.

Úspěch hlasovacího systému organizátory povzbudil a vedl je k vytvoření „stínového parlamentu". Je to další systém typu Vaše priority, ale umožňuje vést debaty mezi občany a členy parlamentu. Rozhodující událost nastala v dubnu 2013, když poslanci Pirátské strany formálně předložili první návrhy z toho systému k parlamentnímu projednání. Z centrální aplikace jsou pak odvozené i místní stránky.

Záleží na argumentaci

Ale vraťme se k participativnímu rozpočtování. V rozhovorech výzkumníků s účastníky často zaznělo, jak byli zklamání, když byl jejich návrh odmítnut s nedostatečnou argumentací. Ztráceli chuť obětovat čas a energii na další projekty. Na druhou stranu, když byla argumentace detailní a vstřícná, povzbudilo to k další účasti, i když byl návrh odmítnut.

Proto se do systému zaintegrovalo jednoduché hodnocení odpovědí úředníků jednou až pěti hvězdičkami. Výsledky jsou jednou měsíčně na pořadu jednání městské rady.

Další novinkou, doplněnou výzkumníky, je vytvoření bezpečného debatního prostředí s chráněnou identitou účastníků. Lze tam vstupovat s prvotními nápady, které se v debatách dolaďují, a zároveň kolem sebe seskupují tematicky orientované skupiny. Cílem je dotažení návrhů tak, aby mohly být předloženy městské radě.

Pomáhá umělá inteligence

Debatě hodně pomáhá obrazová podpora. Za použití algoritmů strojového učení jsou obrázky nabízeny podle probíraných témat z městské databáze zobrazených objektů, map a plánů.

Podobnou technologií jsou z databáze vytaženy i všechny obdobné návrhy, které byly předkládány v minulosti. Ve stejném prostředí uživatelé najdou také detaily územního plánu a další dokumenty s oficiálními záměry se zvažovaným místem.

V Británii používají podobný systém pro debaty účastníků národního zdravotního pojištění NHS. Tam jsou zase účastníkům technikami umělé inteligence nabízeny „doporučené zpravodajské informace" a příspěvky z BBC a listu Guardian. To lze také využít.

Tolik k inspiraci z Reykjavíku. Příště se můžeme podívat do Barcelony.

(zf)

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS