Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Verejné zvažovanie 8.3.2017

Autor/ka: KpP
Vo štvrtok 9.3.2017 o 17:30 v miestnosti č. 619 organizovala Kancelária pre participáciu verejnosti v MČ BANM verejné zvažovanie pre 7 projektov, ktoré sa prihlásili do prechodného obdobia participatívneho rozpočtu a splnili všetky potrebné kritériá.
Na verejnom zvažovaní zučastnení spoločne posudzovali finálne verzie projektových dokumentácií siedmich predložených projektov. Toto v poradí už druhé verejné stretnutie koordinátorov, nadväzovalo na verejnú prezentáciu projektov z 2.3.2017. Deliberácia predpokladá informovaných účastníkov, preto jej vždy predchádza verejná prezentácia projektov alebo zadaní.

Cieľom zvažovania bolo, aby zúčastnení obyvatelia zhodnotili projekty a skúsili nájsť konsenzus o ich kvalitách.

ZÁPISNICA

Zúčastnení za obyvateľov: Miroslava Babjaková, Jana Vozníková, Beata Kafková, Darina Timková, Veronika Macháčová, Kristína Kellenbergerová, Anna Iváková, Paulína Bohmerová, Zuzana Dovalová,

Zúčastnení za MÚ BANM: Peter Vittek, Martina Belanová, Stanislav Skýva, Lenka Korbeľová, Jozef Veselovský, Lukáš Bulko

Zúčastnení za verejnosť: 3 panie a pán poslanec Jozef Bielik.

Na úvod stretnutia prebehla prezentácia ohľadne programu verejného zvažovania. Prezentáciu viedol Peter Vittek (Kancelária pre participáciu verejnosti).

V rámci bodu Aktuality v rámci projektov, ohlásila koordinátorka (Zuzana Dovalová) projektu "Aby mesto prekvitalo",že  doplnila do rozpočtu jednu akciu pre verejnosť a tak oboznámila ďalších koordinátorov so zmenou v projekte. Aktualizovanú prjektovú dokumentáciu priniesol aj projekt Amesova izba, autori projektu odovzdali tiež nové vizualizície projektu vrátane video-vizualizácie a pôdorysov.

Prorgam verejného zvažovania pozostával z dvoch častí. V prvej časti občania sformulovali kritériá, podľa ktorých mali rozhodovať o kvalitách jednotlivých projektov. V druhej časti ich podľa týchto kritérií ohodnotili a napokon diskutovali o priebehu stretnutia a výsledku.

V prvej časti sme vytvárali kritériá pre verejné zvažovanie. Peter Vittek odprezentoval kritériá, ktoré vznikli ako návrhy kritérií pri verejných zvažovaniach v minulých rokoch.

Počas diskusie o výbere kritérií koordinátori konštatovali:

 • čím väčšie množstvo ľudí sa zapojí do projektu tým je to pre projekt lepšie;
 • je potrebné mať nové zaujímavé projekty a taktiež dbať na efektívnosť využívania financií;
 • možno sa vieme zamerať na nie veľkú skupinu ale na menšiu skupinu, ktorá službu určite potrebuje – vytvoríme pilotný projekt a vzor pre ďalších obyvateľov a možno aj iné mestské časti;
 • treba dbať v rozpočte na to aby sme zbytočne nemíňali finančné prostriedky

Počas diskusie o kritériách sa do diskusie zapojila aj pani z verejnosti, ktorá konštatovala, že v mestskej časti býva už 40 rokov a ubúda v nej zelene a stále je viac betónu. Nechápe prečo sa len buduje a stavia, pýta sa pre koho sa to robí? Pýta sa aj ako ľudia prispievajú k udržateľnému rozvoju? Projekty Participatívneho rozpočtu sa snažia to aby prispeli k udržateľnému rozvoju.

Koordinátori projetov viedli diskusiu o jednotlivých kritériách, každý koordinátor vybral 3 kritériá na základe, ktorých sa vytvoril rebríček a prvé štyri prešli do užšieho výberu, ďalej sa o kritériách diskutovalo a zapracovali sa malé zmeny, na ktorých sa koordinátori spoločne dohodli. Nakoniec vybrali päť kritérií.

VÝBER KRITÉRIÍ:

 1. množstvo obyvateľov, ktorí budú mať z projektu úžitok;
 2. pomáha znižovať sociálne nerovnosti;
 3. prispieva k rozvoju a podpore aktívneho občianstva, komunít a participácie;
 4. efektívnosť využitia financií;
 5. podpora životného prostredia: nepoškodzuje alebo prispieva k ochrane a rozvoju

V druhej časti nasleodvalo "mäkké hlasovanie", v ktorom podľa týchto kritérií ohodnotili indivividuálne koordinátori projektov všetky projekty, okrem projektu, ktorý predkladali oni sami. Zadanie bolo zoradiť zvlášť pre každú kategóriu projekty od 1. po 6. miesto.

Po sčítaní jednotlivých bodov vzniklo poradie projektov Participatívneho rozpočtu 2017. Najlepšie hodnotené projekty sú tie, ktorých súčet bodov je najmenší, pretože boli najčastejšie umiestňované na prvé pozície v rebríčkoch.

Výsledné poradie:

 1. Aby mesto prekvitalo
 2. Multifunkčné kino
 3. Novomestské poklady
 4. Aktívny Kramárčan
 5. Edu drama
 6. Dopravné ihrisko
 7. Amesova izba

V závere sa diskutovalo o priebehu stretnutia a výsledku.

 • je potrebné dať priestor aj pre sociálne slabších
 • inovácia by mohla byť ako niečo pilotné a vytvorila by základ pre budúce štandardné projekty alebo služby
 • ak ľudia nevedia že nieje v rámci mestskej časti dopravné ihrisko, tak ho možno nepovažujú za prioritu, táto parketa chýba v Novom meste, deťom chýbajú návyky ako môžu chodiť samé cez cestu a pod.  a aj tento poznatok je  dôležitý faktor ako zvoliť kritérium
 • marketing, reklama okolo projektu je veľmi dôležitá
 • treba si ísť za tým, čo chceme naozaj robiť, netreba sa nechať odradiť
 • myslím si, že možno v budúcnosti by sa mohlo doplniť výchovno vzdelávacie kritérium

Ďakujeme všetkým účastníkom za to, že sa procesu Participatívneho rozpočtu 2017 zúčastnili a držíme palce v ďalšom procese až k realizácii samotných projektov.

ďalšie informácie na stránkach: http://pr.banm.sk/liferay/projekty-2017

http://pr.banm.sk/liferay/projektovi-koordinatori-2017

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS