Chýba bezpečnostný token XSRF

Jira nemohol dokončiť tento úkon kvôli chýbajúcemu tokenu formy.

Možno ste vymazali súbory cookie svojho prehliadača, čo by mohlo spôsobiť uplynutie platnosti aktuálneho tokenu formulára. Token formulára bol znovu vydaný.

Vyžiadať adresu URL: /jira/secure/AssignIssue.jspa

Prihláste sa a skúste tento úkon znova.

Zachytili sme odoslané hodnoty (zobrazené nižšie). Teraz to skopírujte. Ak odídete z tejto obrazovky, tento text sa stratí.

  • returnUrl
    /secure/issues
  • id
    {0}

Správcovia Jira

Podrobnosti o deaktivácii kontroly tokenu formy nájdete na tejto stránke.