Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Ochráňme naše prírodné dedičstvo, biodiverzitu a výslednú potravinovú bezpečnosť!

Deklarácia

Autor/ka: -

Základné ľudské právo pestovať rastliny stojí v základoch ľudskej civilizácie. Ľudia dlhé storočia pestovali vlastné rastliny, aby získali potraviny pre seba alebo na predaj, aby vysádzali krásne záhrady a parky, alebo vytvárali nový životný priestor pre divočinu.

Toto všetko dnes ohrozuje snaha o zavedenie nového nariadenia Európskej únie o kontrole výroby, obchodu a predaja všetkého rastlinného rozmnožovacieho materiálu: semien, hľúz, živých rastlín a dokonca aj divých kvetov. Navrhované nariadenie v mene ochrany spotrebiteľa obmedzí, čo môžu ľudia predávať a pestovať.

Rokujúce strany majú snahu podporiť práva farmárov. Návrh Európskej komisie(1) uznáva práva záhradkárov a farmárov vymieňať si a predávať semená a rastliny, zavádza isté (hoci slabé a zle zadefinované) ústupky prispievajúce k zachovaniu biodiverzity, slobody výberu a otvoreného prístupu k rastlinnému materiálu. Navrhované pravidlá však dostatočne neochraňujú právo ľudí pestovať, predávať a vymieňať si rastliny a veľmi chabo bránia tomu, aby komerčné záujmy obmedzili aktivity súvisiace s rozmnožovaním rastlín. Vytvoria tak hrozbu pre budúcu potravinovú bezpečnosť a práva záhradkárov, farmárov a komunít množiť a pestovať vlastné rastliny.

Sme znepokojení záujmom veľkých spoločností privlastniť si naše semená a zabrániť ich budúcemu množeniu malopestovateľmi a farmármi. Znepokojuje nás, že práva veľkých spoločností sú zrejme nadradené právam malých pestovateľov a farmárov. Čeliac prichádzajúcej klimatickej zmene cítime potrebu ochrániť naše prírodné dedičstvo, biodiverzitu a výslednú potravinovú bezpečnosť.

Sme vystavení narastajúcemu tlaku, ktorý ohrozuje naše budúce zásoby potravy, ubúdaniu zdrojov, rastúcim cenám palív, rýchlo sa meniacej klíme, strate prirodzených habitatov a znižovaniu biodiverzity. Potrebujeme zachovať a rozvíjať našu biodiverzitu.

My, zástupcovia európskych farmárskych organizácií, záhradkárov, roľníkov, semenných bánk, šľachtiteľov a členov občianskych združení, na stretnutí vo Viedni 24. novembra 2013 vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad navrhovaným nariadením o rastlinnom rozmnožovacom materiáli [2013/0137
(COD)], ktoré 6 mája 2013 prijala Európska komisia. Máme vážne obavy o potravinovú suverenitu a ochranu biodiverzity, potravinovej bezpečnosti, zdravia a slobody európskych občanov.  

Dôrazne žiadame aby:

1. ľudia, či už farmári alebo záhradkári, nemali povinnosť nakupovať semená a iný „rastlinný rozmnožovací materiál" od komerčných predajcov. Každé nariadenie musí garantovať práva farmárov, záhradkárov a všetkých združení používať, vymieňať si a predávať vlastné semená a rešpektovať všetky medzinárodné ľudskoprávne dokumenty a Medzinárodnú dohodu o rastlinách (ITPGR-FA).

2. Priemyselné štandardy by nemali používať ako štandardy pre trh so semenami a rastlinami. Naznačuje to, že ide o technickú a právnu definíciu, ktorej sa rastliny nemôžu podrobiť, a ktorá neuznáva dôležitosť biodiverzity.

3. Voľne množiteľné rastliny by nemali byť podrobené povinnej registrácii odrôd a certifikácii semien a rastlín. Biodiverzita je, podobne ako voda, súčasťou verejného blaha a mala by byť nadradená komerčným záujmom.

4. Všetky návrhy, ktoré majú vplyv na biosféru, by mali byť konzultované s verejnosťou a rozhodnutia o nich by mali prijímať volení zástupcovia. Ochrana biodiverzity nie je len „technický detail" v znení Zmluvy o fungovaní EÚ.

5. Požiadavky na označovanie materiálu by mali byť transparentné a mali by zahŕňať aj technologické výdobytky, vrátane nových mikrobiologických rozmnožovacích metód, a technické a právne obmedzenia ich využívania.

6. Oficiálna kontrola semien a rastlín musí zostať verejnou službou a malým prevádzkam (mikropodnikom) musí byť poskytovaná zdarma .

Signatári deklarácie:

AGROLINK Association (BUL) – www.agrolink.org
Arche Noah Verein (A) – www.arche-noah.at
Bese Természetvédelmi Egyesület | Bese Nature Conservation Society (HU) – www.beseegyesulet.hu
Bifurcated Carrots – www.bifurcatedcarrots.eu
Campaign for Seed-Sovereignty (INT) – www.seed-sovereignty.org |
Kampagne für Saatgut-Souveränität – www.saatgutkampagne.org
Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. (INT) – www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org
Le Début des Haricots (B) – www.haricots.org
Eco Ruralis - in support of traditional and organic farming (RO) – www.ecoruralis.ro
EKOTREND Slovakia – www.ecotrend.sk
Environmental Social Science Research Group (HU) – www.essrg.hu
Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura (PL) – www.agrinatura.pl
Föreningen Sesam (SV) – www.foreningensesam.se
GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental (PT) – www.sementeslivres.gaia.org.pt
Garden Organic (GB) – www.gardenorganic.org.uk
GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria – www.global2000.at
InfOMG - GMO information centre in Romania (RO) – www.infomg.ro
Longo mai (INT) – www.prolongomai.ch
Maatiainen ry (SF) – www.maatiainen.fi
Navdanya International (I) – www.navdanyainternational.it
Peliti (GR) – www.peliti.gr
Plataforma Transgénicos Fora (Stop GMO Platform, PT) – www.stopogm.net
Praktisk Økologi (DK) – www.oekologi.dk
Red Andaluza de Semillas „Cultivando Biodiversidad" (E) – www.redandaluzadesemillas.org
Red de Semillas „Resembrando e Intercambiando" (E) – www.redsemillas.info
Rete Semi Rurali (I) – www.semirurali.net
Réseau Semences Paysannes (F) – www.semencespaysannes.org
Seed Freedom Campaign (IND) – www.seedfreedom.in
Slovensko bez GMO – www.vsetkoogmo.sk
Społeczny Instytut Ekologiczny (PL) – www.sie.org.pl
Stowarzyszenie dla dawnych odmian i ras (PL) – www.ddoir.org.pl
Utopia (SK) – utopia.sk
Varuhi semen (SL) – semenska.org
Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (D) – www.nutzpflanzenvielfalt.de
ZMAG - Zelena mreza aktivistickih grupa (HR) | GNAG - Green network of activist groups – www.zmag.hr

Súvisiace odkazy:

Vážne ohrozenie slobody pestovateľov v Európe

Fotografia: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last