Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Diskusia sa uskutočnila 21. júna 2017 v Banskej Bystrici.


Významnú časť svetovej ekonomiky tvoria organizácie, ktoré nevznikli za účelom maximalizácie zisku, ale s cieľom prispievať k sociálnemu blahu a rozvíjať rôzne podoby spolupráce, solidarity a demokracie na pracovisku. Historicky najstaršou a najrozšírenejšou inštitucionalizovanou formou sociálnej a solidárnej ekonomiky sú družstvá. Vo svete majú viac ako miliardu členov a členiek a fungujú prakticky vo všetkých sektoroch a odvetviach ekonomiky. Zamestnávajú približne 250 miliónov ľudí. Je pravdepodobné, že ich počet bude rásť spolu so vznikom nových foriem družstevníctva, ktoré sú odpoveďou na zmeny v dôsledku globálnej ekonomickej a environmentálnej krízy, ale aj rozvoja nových technológií a celkového meniaceho charakteru práce v mnohých krajinách sveta. U nás je ich potenciál po turbulentných udalostiach 20. storočia a najmä zmenách po roku 1989 nevyužitý a ich podpora nedostatočná. Stále bývajú spájané s centralizáciou boľševickej moci. Toto nedorozumenie pretrváva napriek tomu, že v skutočnosti nerešpektovala jeho základné princípy ako dobrovoľný vstup do družstva alebo demokratické a autonómne rozhodovanie na pracovisku. V druhej zo série diskusií o ekonomike ako priestore pre spoluprácu sa pozrieme bližšie na nedávnu minulosť a súčasnosť družstevníctva v krajinách bývalého Česko-Slovenska a tiež na úlohu družstevníctva v rozvoji miestnej ekonomiky a boji s chudobou a sociálnym vylúčením.
 

Pozvanie do diskusie prijali:
 

Jiří Guth je ekológ so záujmom o súvislosti. Na pražskom magistráte sa venuje posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, adaptáciám na zmenu klímy a ďalším environmentálnym otázkam. Na Prírodovedeckej fakulte Jihočeské univerzity prednáša o verejnej správe a regionálnom rozvoji. Člen a činovník Strany zelených v ČR a niekoľkých občianskych združení a iniciatív, napr. Alternativy zdola. Príležitostne spolupracuje s Deníkem Referendum. Bol alebo je členom šiestich družstiev vrátane bytového, pivovarského, výrobno-spotrebného a vydavateľského.
 

Jana Lindbloom pracuje v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied a zároveň prednáša kurz o sociológii organizácií na Masarykovej univerzite v Brne a Univerzite Komenského v Bratislave. Výskumne sa venuje najmä ekonomickej sociológii so zameraním na organizácie (hlavne družstvá), pracovné vzťahy, majetkové práva a rôznorodosť interpretácií legislatívy. Metodologicky sa špecializuje na kvalitatívne prístupy.
 

Eva Riečanská študovala etnológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a sociológiu na University of Pittsburgh v USA. Pracovala v Regionálnom centre Rozvojového programu OSN, kde sa venovala problematike komunitného a lokálneho rozvoja, otázkam rodovej rovnosti a spolupracovala s viacerými mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Ako členka občianskeho združenia Utopia sa zaoberá problematikou občianskej participácie. Bola vedúcou výskumného tímu a spoluzostavovateľkou publikácie o súčasnej situácii v družstevníctve v krajinách V4.
 

Video: Daniel Bernát
 

Súvisiace články:
Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce
S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť
Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

 

Projekt Ekonomika ako priestor spolupráce sa realizuje s podporou Rosa Luxemburg Stiftung.

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last