Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Transeuropa Festival 2013

Pozvánka

Autor/ka: -

Transeuropa Festival je festival umenia, kultúry a politiky, ktorý
sa odohráva po celej Európe a vytvára priestor pre diskusiu o
jej podobe. V roku 2013 je hlavným heslom festivalu slogan:
predstavuj si, žiadaj a vytváraj". Nabáda ľudí, aby sa zapojili
do hľadania takej podoby Európy, ktorá by bola demokratickejšia, plne inkluzívna a poskytovala podmienky pre plnohodnotnú sebarealizáciu.

V Bratislave sa v tomto roku festival ponesie v duchu predstavovania efektívnych lokálnych odpovedí na rôzne aspekty prebiehajúcej sociálnej, ekonomickej a environmentálnej krízy. Otvorí otázku, či je možné občianskou aktivitou zdola prekonať negatívne pôsobenie globálnych procesov a či prepájanie týchto snáh môže prekročiť horizont lokálneho a ovplyvniť celoeurópske politiky.

Na všetky akcie je vstup voľný.

Program festivalu v Bratislave:

15. októbra 2013, od 17:30, A4 Nultý priestor, Karpatská 2

Inteligentná energetika: od závislosti k sebestačnosti

Film 4. revolúcia: energetická sebestačnosť prezentuje možnosti transformácie súčasnej sociálne a environmentálne neudržateľnej energetiky na príkladoch z rozličných krajín sveta. Po premietnutí filmu sa uskutoční diskusia s expertmi na energetickú sebestačnosť, ktorí aktívne pracujú na jej zavádzaní: Jurajom Zamkovským z organizácie Priatelia Zeme – CEPA a Milanom Smržom z českej organizácie Eurosolar.

17. októbra 2013, od 16:00, Pisztoryho palác, Štefánikova 25

Ako byť „In" - panelová diskusia

Panelová diskusia predstaví inovatívne lokálne a komunitné aktivity, ktoré zlepšujú postavenie sociálne marginalizovaných skupín (ako sú Rómovia, ľudia bez domova, seniori a mládež ohrození chudobou a izoláciou) a napomáhajú im pri boji s predsudkami a hľadaní vlastnej cesty z chudoby a sociálneho vylúčenia. Svoje aktivity predstavia Marie Oláhová, Komunitné centrum Spolu, Detva, Anna Juráčková, o.z. Český západ, Toužim, Barbora Brichtová, Detský fond Slovenskej republiky, Bratislava, Sergej Kára, o.z. Vagus, Bratislava a Ľudmila Horňáková, Projekt SPOTs, Košice.

17. októbra 2013, od 19:00, Pisztoryho palác, Štefánikova 25

Zázračné dieťa, divadelné predstavenie Divadla bez domova

Divadelná hra Zázračné dieťa vznikla podľa knihy herečky Divadla bez domova a spisovateľky Jely Medveckej Matuškovičovej. Rozpráva príbeh ženy trpiacej ťažkou psychickou diagnózou, ktorá zruinovala vzťahy s jej rodinou a priviedla ju k životu na ulici.

18. októbra 2013, od 16:00, Židovská ulica

Ulice sú naše: pouličný happening

Verejný priestor často využívame veľmi stereotypným a schematickým spôsobom. Zároveň sa nám verejný priestor èoraz viac odcudzuje: privatizuje sa, poškodzujú ho záujmy korporácií alebo ustupuje stále rastúcemu počtu áut a ciest. Aké by to bolo, ak by sme si verejný priestor chceli znova osvojiť a pokúsili sa ho využívať novým alebo nekonvenčným spôsobom? Ak by sa premenil na galériu alebo diskusné fórum? Časť jednej bratislavskej ulice sa dočasne na takúto galériu a verené fórum premení a ponúkne vám aj čosi na zahryznutie.

Transeuropa Festival organizuje sieť European Alternatives s pomocou množstva dobrovoľníkov a približne stovky ďalších organizácií. V Bratislave program festivalu pripravilo o.z. Utopia.

Informácie o programe celého festivalu nájdete na adrese: http://transeuropafestival.eu/

V prípade, že máte nejaké otázky, alebo by ste chceli získať ďalšie informácie, napíšte nám na adresu utopia@utopia.sk alebo na facebookovú stránku European Alternatives Bratislava http://www.facebook.com/TranseuropaBA.

Priemerne (1 Hlas)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last