Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Vážne ohrozenie slobody pestovateľov v Európe

Autor/ka: Martin Jankovič

Od 22. do 24. novembra sa vo Viedni konalo pracovné stretnutie európskych organizácií ohľadom Nariadenia európskeho parlamentu a rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu. Dokument nájdete na tejto adrese: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:SK:PDF

Pracovné stretnutie organizovala rakúska semenná banka ARCHE NOAH a organizácia GLOBAL 2000. Zámerom tohto stretnutia bolo predstaviť skutočné dôsledky tohto nariadenia, vypracovať pozmeňujúce návrhy a stratégiu, ktorá by zabránila jeho prijatiu. Napriek tomu, že nariadenie môže ovplyvniť životy európskych občanov nevídaným spôsobom, nedostal sa mu dostatok verejnej pozornosti.

 

Navrhované nariadenie v konečnom dôsledku požaduje certifikáciu ohromného množstva druhov semien (môže sa jednať až o 300 tisíc druhov rastlín) a obmedzuje obchodovanie so všetkým rastlinným rozmnožovacím materiálom (semenami, hľuzami, živými rastlinami a dokonca aj divými kvetmi). Výnimku z tohto nariadenia budú mať len podniky, ktorých ročný obrat nepresiahne 2 milióny eur a nebudú mať viac ako 10 zamestnancov (tzv. menšinové trhy).

 

Jednoducho povedané, ak niekto bude predávať necertifikované semená, poruší zákon a môže dostať pokutu. Všetok rastlinný rozmnožovací materiál by mal byť regulovaný podľa priemyselných štandardov, ktoré nerešpektujú potreby živého sveta a biodiverzitu vo všeobecnosti. Najvážnejším dôsledkom môže byť, že prestane existovať tradičné poľnohospodárstvo, ktoré vždy záviselo od voľného šírenia semien. Navyše, aj keby bola regulácia implementovaná, len ťažko by mohla byť účinná a zapríčinila by vznik čierneho trhu so semenami.

 

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil aj člen európskej komisie Heinz Miko, ktorý predstavil ciele navrhovaného nariadenia. Argumentoval tvrdením, že táto regulácia vytvorí jednotný trh, na ktorom budú mať veľkí aj malí hráči rovnaké príležitosti. Poprel, že v konečnom dôsledku toto nariadenie len posilní pozíciu agrogigantov, čím si vyslúžil zaslúžený výsmech.

 

Podobné nariadenie bolo prijaté v nedávnej minulosti. Týkalo sa semien ovocných stromov. Prijali ho napriek tomu, že nebolo vôbec potrebné. Takéto nariadenie teraz predkladá Európska komisia pre všetok reprodukčný materiál rastlín. V mene podpory biodiverzity a ľudských práv necháva slobodu len „okrajovým" oblastiam, kde môžu nerušene ďalej prekvitať tradičné pestovateľské a farmárske prístupy. Tak nariadenie vysvetľuje oficiálna verzia, ktorá má záhradkárov presvedčiť, že pre nich sa nič nezmení.

 

Hlavným presadzovateľom nariadenia je European Seed Association (ESA), v ktorej sú zastúpené spoločnosti Monsanto, Dow, KWS a Syngenta. Tie už v súčasnosti ovládajú väčšinu trhu so semenami a nákladná byrokracia spojená s registráciou semien im nespôsobí žiadne problémy. Pre malopestovateľov však môže byť byrokratická bariéra likvidačná. Prijatie nariadenia ešte viac zviaže ruky členským štátom a posilní pozíciu veľkých agrofiriem. 5. decembra 2013 budú o nariadení hlasovať poslanci europarlamentu.

 

Ich rozhodnutie môžete pomôcť ovplyvniť podpísaním otvoreného listu na http://saatgutpolitik.arche-noah.at/en/eu-seed-law/take-action/unterschreiben

 

Otvorený list môžete poslať slovenským poslancom, ktorí zasadajú vo výbore pre Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Sú to títo poslanci a poslankyňa:

 

Sergej Kozlík sergej.kozlik@europarl.europa.eu

Miroslav Mikolášik miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu

Anna Záborská anna.zaborska@europarl.europa.eu

 

Kontaktovať môžete aj ďalšie naše poslankyne a poslancov. Ich zoznam nájdete na adrese: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html

 

Slovenská verzia otvoreného listu na posielanie:

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec

 

Obraciam sa na Vás s naliehavou požiadavkou hlasovať 5. decembra proti prijatiu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) [2013/0137 (COD)]ktoré prijala Európska komisia 6. mája 2013.

 

Prijatie nariadenia v konečnom dôsledku výrazne oslabí pozíciu a práva malých pestovateľov, farmárov a semenných bánk, na ktorých spočíva zachovanie biodiverzity. Nariadenie naopak posilní pozíciu nadnárodných agrogigantov a oslabí rozhodovacie právomoci členských štátov.

 

Žiadam Vás, aby ste v mene slovenských občanov do 4. decembra podali prinajmenšom pozmeňujúce návrhy, ktoré nájdete na nasledovnej adrese:

http://saatgutpolitik.arche-noah.at/files/presentation_3a_-_top_20_changes_we_shall_fight_for_kl.pdf

 

Súvisiace odkazy:

 

„Ochráňme naše prírodné dedičstvo, biodiverzitu a výslednú potravinovú bezpečnosť!" - naliehavá výzva konať

 

"Semínkové nařízení" - EU Plant reproductive material law

 

Obrázok: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last