Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Miesto, mesto, mestečko...

Miesto, mesto, mestečko...

Permakultúrne Mlyny je názov projektu, ktorý vypracovali študenti Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v spolupráci s členmi OZ Utopia. Projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti HEINEKEN Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom. Ruku k dielu pridá aj Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlynská dolina. Práve na pôde Vysokoškolského mesta v Bratislave známeho aj pod menom Mlyny sa projekt bude realizovať. O čo v ňom pôjde? Predovšetkým o zaktivizovanie samotných obyvateľov Mlynskej doliny, aby sa aktívne zapojili do formovania tváre študentského mestečka. Ďalej o skultúrnenie samotného mestečka, ktoré trpí nedostatkom verejných priestorov vhodných k stretávaniu sa.

utopia.sk

Growing Spanish youth movement and the Greek crises

Jorge Martin, Spanish activist and internentional secretary of "Hands off Venezuela" spoked about crisis and popular resistance to measures taken by governments to cope with it in Spain and Greece. His speech was presented in Vienna, Austria in June 2011. 

utopia.sk

Interview with Palestinian journalist and activist Majed Abusalama

Majed Abusalama is a Palestinian journalist and activist from Gaza. This interview was made during his visit to Bratislava in February 2011.

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o opakovanom použití informácií — Ekoforum.sk

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o opakovanom použití informácií — Ekoforum.sk

Hromadná pripomienka občana Petra Kundera proti návrhu zákona o opakovanom použití informácií.

http://www.ekoforum.sk/peticia/
informacie/

Treba SÚRNE 500 podpisov, aby sa pripomienkou muselo ministerstvo spravodlivosti zaoberať.

Systémové alternatívy kapitalizmu a problém globalizácie

Systémové alternatívy kapitalizmu a problém globalizácie

V prvej prednáške kurzu filozofie na Ľudovej univerzite hovorí filozof a futurológ Ladislav Hohoš o prebiehajúcej kríze a alternatívach ku kapitalizmu.

utopia.sk

¿Quo vadis, Venezuela? - prednáška a diskusia s Luisom Brittom Garcíom

13. apríla 2011 navštívil Bratislavu venezuelský spisovateľ, právnik a historik Luis Britto García. Na stretnutí so slovenskými ľavicovými aktivistami hovoril a diskutoval o histórii a súčasnosti Venezuely, o prebiehajúcich spoločenských zmenách v krajine, integrácii Latinskej Ameriky, ekonomických a politických výzvach a problémoch, ktorým čelí a mnohom ďaľšom.

Nepohodlné dedičstvo a sebakolonizácia (Slovenské a české umenie po roku 1989)

Nepohodlné dedičstvo a sebakolonizácia (Slovenské a české umenie po roku 1989)

Nasledujúci text je súčasťou publikácie kolokvia „Der Drang nach Osten", paralely k postkolonializmu a kolonialite v stredoeurópskom priestore, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2010 v Bratislave. Kolokvium bolo teoretickou súčasťou výskumného a výstavného projektu s rovnomenným názvom, ktorý sa konal do 22. decembra 2010 v Galérii HIT v Bratislave. Okrem výstavy boli súčasťou projektu publikácie s teoretickými textami na danú tému a opismi diel, menšie sympózium s teoretikmi/teoretičkami umenia a ekonómie a z workshopu študentov VŠVU v Bratislave, Štúdia Ilony Németh a PCAP (Post-Conceptual Art Practices s profesorkou Marinou Gržinić) oddelenia Akadémie výtvarných umení vo Viedni.

Lisabon, prvé európske hlavné mesto, ktoré zaviedlo celoplošný participatívny rozpočet

Lisabon, prvé európske hlavné mesto, ktoré zaviedlo celoplošný participatívny rozpočet

Hlavné mesto Portugalska sa svojim obyvateľom a návštevníkom hrdo a oprávnene predstavuje ako „princezná Teja". O Bratislave sa tiež dlho a oprávnene hovorilo ako o „krásavici na Dunaji", ako o „malom slovenskom Paríži", či ešte dávnejšie ako o „najkrajšom meste Horného Uhorska". Podobne ako Lisabon, aj Bratislavu ospevovali básnici, spisovatelia, cestovatelia, milovali hudobníci, výtvarníci a vinári, z bližšieho aj širšieho okolia a z celého sveta. Na rozdiel od Lisabonu, toto všetko je preč.

Premenovávací stroj ako prehliadnutá stratégia „akumulácie vyvlastňovaním

Premenovávací stroj ako prehliadnutá stratégia „akumulácie vyvlastňovaním"

Text macedónskej kultúrnej teoretičky a kurátorky Suzany Milevskej opisuje fenomén mazania historickej pamäti prostredníctvom premenovávania ako ďalšej formy násilia vykonávanej na tradičných a emocionálnych vzťahoch s existujúcimi názvami a toponymami. Spoločne s rozkrádaním priestoru mesta či teritória popísanom Davidom Harveym ide o další jav, ktorý vedie k absolútnemu vyprázdňovaniu národných, kultúrnych a osobných identít. Suzana Milevska opisuje realitu na Balkáne, naša bratislavská a slovenská skutočnosť je však jej smutným náprotivkom. Text je súčasťou publikácie kolokvia „Der Drang nach Osten", paralely k postkolonializmu a kolonialite v stredoeurópskom priestore, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2010 v Bratislave. (sru)

Holá sloboda: video v troch častiach, piatich sekvenciách a siedmich záberoch

Holá sloboda: video v troch častiach, piatich sekvenciách a siedmich záberoch

Nasledujúca prednáška odznela na kolokviu s názvom „Der Drang nach Osten", paralely k postkolonializmu a kolonialite v stredoeurópskom priestore v novembri 2010. Kolokvium bolo teoretickou súčasťou výskumného a výstavného projektu s rovnomenným názvom, ktorý sa konal do 22. decembra 2010 v Galérii HIT v Bratislave. Okrem výstavy boli súčasťou projektu publikácie s teoretickými textami na danú tému a opismi diel, menšie sympózium s teoretikmi/teoretičkami umenia a ekonómie a z workshopu študentov VŠVU v Bratislave, Štúdia Ilony Németh a PCAP (Post-Conceptual Art Practices s profesorkou Marinou Gržinić) oddelenia Akadémie výtvarných umení vo Viedni. Všetky uvedené podujatia sa konali v Bratislave. Tento text Mariny Gržinić je súčasťou videa Naked Freedom (2010).