Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Bruselský

Bruselský "Drang nach Osten": Ekonomická kolonizácia (1990 – 2010)

Nasledujúca prednáška odznela na kolokviu s názvom „Der Drang nach Osten", paralely k postkolonializmu a kolonialite v stredoeurópskom priestore v novembri 2010. Kolokvium bolo teoretickou súčasťou výskumného a výstavného projektu s rovnomenným názvom, ktorý sa konal do 22. decembra 2010 v Galérii HIT v Bratislave. Okrem výstavy boli súčasťou projektu publikácie s teoretickými textami na danú tému a opismi diel, menšie sympózium s teoretikmi/teoretičkami umenia a ekonómie a z workshopu študentov VŠVU v Bratislave, Štúdia Ilony Németh a PCAP (Post-Conceptual Art Practices s profesorkou Marinou Gržinić) oddelenia Akadémie výtvarných umení vo Viedni. Všetky uvedené podujatia sa konali v Bratislave.

Paralely k postkolonializmu a kolonialite v stredoeurópskom priestore

Paralely k postkolonializmu a kolonialite v stredoeurópskom priestore

Do 22. decembra 2010 prebiehala v Galérii HIT na Hviezdoslavovom námestí 18 v Bratislave výstava v rámci projektu „Der Drang nach Osten – Paralely k postkolonializmu a kolonialite v stredoeurópskom priestore". Nasledujúcim úvodným textom začíname uverejňovať teoretické práce, ktoré v rámci podujatia vznikli.

„Der Drang nach Osten – Paralely k postkolonializmu a kolonialite v stredoeurópskom priestore"je výskumný a výstavný projekt, ktorý sa konal v novembri a decembri 2010 v Galérii HIT v Bratislave. Projekt pozostáva z výstavy v Galérii HIT (trvá do 22. decembra), publikácie s teoretickými textami na danú tému a opismi diel, menšieho sympózia s teoretikmi/teoretičkami umenia a ekonómie a z workshopu študentov VŠVU v Bratislave, Štúdia Ilony Németh a PCAP (Post-Conceptual Art Practices s profesorkou Marina Gržinić) oddelenia Akadémie výtvarných umení vo Viedni. Všetky uvedené podujatia sa konali v Bratislave.
 

utopia.sk

Wikileaks – nočná mora tajnostkárov

Článok bol uverejnený v roku 2008, keď ešte svetová verejnosť nepoznala Juliana Assangea a nikto nevedel, kto za Wikileaks stojí. Napriek niektorým zastaralým údajom je však vhodným príspevkom do diskusie, ktorá sa okolo projektu rozpútala v druhej polovici roku 2010.

Koncom roku 2006 sa na internete objavil zaujímavý projekt – stránka s názvom Wikileaks. V slovenčine by jej názov asi znel „Wikiúniky“. Autori stránky mali v úmysle vytvoriť priestor pre úniky rôznych utajovaných informácií z vládnych inštitúcií alebo súkromných korporácií s cieľom podieľať sa na vytváraní transparentnej spoločnosti. Svetová spoločnosť zatiaľ transparentná nie je, projekt však otvoril mnoho otázok a vyvoláva zložité spory.

utopia.sk

Drang nach Osten IV. Discussion

Colloqium at the Academy of Fine Arts And Design, Bratislava, 25.11. 2010: Parallels towards postcolonialism and coloniality within the centraleuropean space. 

utopia.sk

Drang nach Osten III.

Silvia Ruppeldtová: The Holocaust, Part of Present-Day Human Thinking

Colloqium at the Academy of Fine Arts And Design, Bratislava, 25.11. 2010: Parallels towards postcolonialism and coloniality within the centraleuropean space. 

utopia.sk

Drang nach Osten II.

Marina Gržinić: Naked freedom

Colloqium at the Academy of Fine Arts And Design, Bratislava, 25.11. 2010: Parallels towards postcolonialism and coloniality within the centraleuropean space.

utopia.sk

Drang nach Osten I.

Hannes Hofbauer: The Economic Colonization of Eastern Europe

Colloqium at the Academy of Fine Arts And Design, Bratislava, 25.11. 2010: Parallels towards postcolonialism and coloniality within the centraleuropean space.

Príbeh výrobnej samosprávy III.<br><br>Švédske lontagarfonder

Príbeh výrobnej samosprávy III.

Švédske lontagarfonder

Na Slovensku sa nedávno otvorila otázka kooperatívneho, resp. družstevného vlastníctva, a to v súvislosti so zavádzaním tzv. sociálnych podnikov. „Ide o protikrízové opatrenie," tvrdia vládni politici. „Nejde o krízu, ide o politický program sociálnej demokracie," trvá na svojom opozícia. Zdá sa, že pravdu majú obe strany.

Príbeh výrobnej samosprávy II.<br><br>Mondragón

Príbeh výrobnej samosprávy II.

Mondragón

Má ešte v rámcoch korporatívneho kapitalizmu zmysel hovoriť o klasickom súkromnom vlastníctve? Obrovské korporácie predsa nevlastnia jednotlivci, ale tisícky akcionárov, ktorých zloženie sa mení zo dňa na deň. Aký majú vzťah k správe svojho majetku? Asi ťažko podobný tomu, o akom sníval ešte Aristoteles, Tomáš Akvinský a mnohí liberálni ekonómovia. Kto tieto hospodárske mamuty spravuje? Vlastníci? Nie, kdeže! Riadia ich profesionálni manažéri. Aj takí, ktorí nemajú žiadne vlastnícke väzby na svoje pôsobisko. Skrátka, čoraz viac sa ukazuje, že súkromné vlastníctvo nemá žiaden dosah na efektivitu riadenia podniku. A možno práve preto má opäť zmysel otvoriť tému alternatívy voči súkromnému vlastníctvu.

utopia.sk

Prezident Gonzalo a jeho vydavateľ

Terorizmus je pojem, ktorý sa určite stane emblematickým, keď sa bude budúcnosť pokúšať vystihnúť ducha začiatku 3. tisícročia. Je však asi malá nádej, že sa do učebníc dostanú aj texty označujúce neoliberálnu politiku v Latinskej Amerike a operácie vedené Národnou bezpečnosťou USA za akcie štátneho terorizmu. Keďže je veľmi pravdepodobné, že v nasledujúcich rokoch sa bude svetová verejnosť čoraz väčšmi upriamovať na Latinskú Ameriku, pravdepodobne sa medzi špičku známych teroristov dostane aj človek, ktorý proti severoamerickému terorizmu vytvoril svoj vlastný – vedený na „svetlom chodníku“ v tmavých peruánskych Andách.