Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Zeleninové záhony podľa princípov permakultúry

Zeleninové záhony podľa princípov permakultúry

Najlepšia na permakultúre je vlastnosť, že sa dá všetko vzájomne prepájať, syntetizovať a dávať do súladu. V nasledujúcej časti vám prinášame návod, ako vytvoriť bioparenisko na princípe nemeckej kopy a kľúčovej dierky, navyše v tvare slnečnej pasce.

utopia.sk

Eugenika – veda, ktorá ešte nepovedala posledné slovo II.

„Čo môžeme postaviť proti tejto mašinérii, aby sme zachránili zvyšok ľudstva pred parcelizáciou duše...?“ Tento zúfalý výkrik patrí Maxovi Weberovi, jednému zo zakladateľov sociológie a vedcovi, ktorého dielo ovplyvňuje myslenie a spoločenské vedy až do súčasnosti. Weber na tomto mieste nehovorí o nacizme, ale o byrokratizácii spoločnosti, ktorá sa prejavuje v štátnych inštitúciách, na trhu v súkromných podnikoch, ale aj obraze seba samého a chápaní jednotlivca. Používa slová ako odcudzenie, odosobnenie a vytrácanie čara skutočnosti.

utopia.sk

Permakultúra v praxi - bylinná špirála

Základné materiály: tehly, resp. skaly (akékoľvek); drevo (konáre), slama, seno, hlina, resp. kompost, voda... Všetky materiály sú voľne dostupné v prírode. Ako podklad môžeme (ale nemusíme) použiť kartón (bez farebnej potlače, môže byť čiernobiely). Pomáha pri rozkladaní pôvodnej trávnatej plochy.

utopia.sk

Chápadlá útlaku

Anarchisti ako nepriatelia štátu nie sú vo väzeniach a žalároch žiadnymi cudzincami. Zatvárali ich, mučili a nechali umierať alebo ich vraždili kdekoľvek sa presadil štát. Anarchisti však neodmietajú väzenské inštitúcie iba ako sebaobranný mechanizmus a reflex. Sme proti ekonomickému systému, ktorý vytvára chudobu, proti školskému systému, ktorý učí nevedomosti, politickému systému, ktorý živí cynizmus a apatiu a individualistickej, izolujúcej kultúre, ktorá nás nabáda k tomu, aby sme vinili len seba, keď sa niečo pokazí. Naše inštitúcie sú nedokonalé a spravovať väzensko-priemyselný komplex (VPK), aby sme „opravili“ externality patologického sociálneho a ekonomického systému, je úplne zvrátené.

utopia.sk

Pohodlné stereotypy o Rómoch

Rómovia žijú v Európe už okolo tisícročia a v prehodnocovaní krutých dejín nášho kontinentu sa máloktorému etniku venovalo tak málo pozornosti a tak veľa predsudkov, ako práve im. Sú najtradičnejším fackovacím panákom a to najmä v situáciách, keď zlyhávajú aj stereotypy o iných „tradičných nepriateľoch“ a narastá potreba ospravedlniť či legalizovať vlastné počínanie. Rómom takmer neprisudzujeme ľudskosť a o neľudských podmienkach, do ktorých ich väčšinová spoločnosť po stáročia cielene uvrhávala, nechceme počuť.

utopia.sk

Vrahovia mesta

V diskusii sprevádzajúcej predvolebný súboj o post primátora Bratislavy, ktorej sa pred štyrmi rokmi zúčastnil primátor Andrej Ďurkovský a Monika Flašíková – Beňová, predniesol istý pán z publika nasledovnú emóciami očividne podfarbenú otázku: „Dokedy budú dvere na magistráte pre verejnosť zatvorené?“

O univerzite ako takej, čiže najmä o slobode I.

O univerzite ako takej, čiže najmä o slobode I.

Od svojho vzniku – teda už takmer tisíc rokov, boli európske univerzity miestom odboja. Najmä preto, že si vždy užívali viac slobody, než bolo dopriate zvyšku spoločnosti. A tiež preto, že na ich pôde sa schádzali (aj) ľudia, ktorí túžili po poznaní a aj v dospelosti im zostala pôvabná detská vlastnosť – zvedavosť. Kombinácia zvedavosti a dospelosti plodí pre spoločnosť často iritujúce a (ne)chcené dieťa zvané pochybnosť.

utopia.sk

PISA: naklonená veža slovenského školstva

Výsledky najrozsiahlejšieho svetového výskumu kvality vzdelávania v jednotlivých krajinách, ktoré boli zverejnené koncom minulého roka, ukázali, že úroveň slovenského školstva je podpriemerná. Teda aspoň v rámci najvyspelejších štátov sveta, ktoré sa združujú v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Ešte horšia ako výsledky však bola reakcia ministerstva školstva. Podľa ministra Jána Mikolaja a jeho vtedajšej hovorkyne totiž problém nie je v slovenskom školstve, ale v uvedenom prieskume.

Ľudová univerzita

Ľudová univerzita

Ľudová univerzita (ĽU) chce byť v prvom rade univerzitou ako takou, teda spoločenstvom učiacich (sa). Konceptuálna schéma ĽU sa opiera o dve základné ideové východiská. Prvé tvorí koncept univerzity vytvorený Wilhelmom von Humboldt , ktorý sa stal základným modelom nielen pre európske vysoké školy, ale inšpiráciu v ňom našli aj americké univerzity. Humboldtov koncept celostného vzdelávania prostredníctvom vedy vychádza z dvoch kľúčových pojmov – občianstvo a slobodné indivíduum, a ústi v myšlienke akademickej slobody, ktorá sa nevymedzuje len smerom navonok, ale predovšetkým dovnútra. Univerzita v tomto význame napĺňa svoj pôvodný význam a stáva sa činorodým a živým spoločenstvom pedagógov a študentov.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza