Podporte participatívny rozpočet pre Bratislavu

List poslancom MsZ

Bratislavské mestské zastupiteľstvo bude vo štvrtok 15. decembra rokovať o rozpočte na rok 2012. Na participatívny rozpočet je v tejto chvíli navrhnutá čiastka 100-tisíc eur. 

Niektorí poslanci sa snažia túto sumu znížiť, čo môže celý projekt ohroziť. Obraciame sa na vás so žiadosťou o to, aby ste svojim podpisom pod pripojený list podporili pokračovanie projektu participatívneho rozpočtu v Bratislave.

Ak súhlasíte s obsahom listu a chcete pripojiť svoj podpis, môžete ho podpísať na Changenete alebo napísať na e-mailovú adresu utopia@utopia.sk.

Ďakujeme za podporu.

Otvorený list poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Vážená poslankyňa, vážený poslanec,

na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol jednohlasne prijatý návrh na zavedenie tzv. participatívneho rozpočtu. Ide o princíp, v ktorom môžu občania priamo rozhodovať o použití časti mestského rozpočtu. Cieľom zavedenia participatívneho rozpočtu je podpora aktívneho občianstva, zvyšovanie transparentnosti, záujmu o veci verejné a v nemalej miere slúži aj ako možnosť pre občanov a mesto prichádzať so zaujímavými nápadmi a projektmi. Vo svete dnes existuje viac ako 150 miest, ktoré majú zavedený participatívny rozpočet. Bratislava je na Slovensku prvým mestom, ktoré schválilo tento princíp.

Do pilotného projektu, ktorý bol spustený v júli tohto roku, sa podarilo vtiahnuť viac ako 200 aktívnych občanov a občianok Bratislavy, ktorí majú záujem pomáhať svojmu mestu, ale zároveň majú záujem ovplyvniť to, akým spôsobom budú použité prostriedky mestského rozpočtu, do ktorého sa skladajú aj prostredníctvom svojich daní a poplatkov. Naším spoločným cieľom je, aby sa počet aktívnych Bratislavčaniek a Bratislavčanov zvyšoval a preto je nevyhnutné, aby princíp participatívneho rozpočtu bol naplnený nielen formálne, ale aj aby bol na tento účel vyčlenený dostatok finančných prostriedkov.

Obyvatelia Bratislavy zaplatia do rozpočtu mesta na daniach z nehnuteľnosti, poplatkoch za komunálny odpad a ostatných administratívnych platbách viac ako 60 miliónov eur ročne. Sme preto presvedčení, že majú právo rozhodnúť aj o tom, kam pôjde časť týchto prostriedkov.

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je navrhovaná suma 100 tisíc eur, čo predstavuje necelých 0,045 % z celkového rozpočtu Bratislavy. Uvedomujeme si, že to nie je vysoká čiastka, ale je to minimálna suma na budúci rok, ktorá vytvára nevyhnutný predpoklad na to, aby princíp participatívneho rozpočtu mohol fungovať.

Vyzývame Vás preto, aby ste hlasovali za ponechanie tejto sumy v rozpočte na rok 2012 na rokovaní Mestského zastupiteľstva 15. decembra.

Po vzore Bratislavy začínajú o zavedení participatívneho rozpočtu uvažovať aj ďalšie mestá ako napríklad Viedeň, Brno, Praha či Ružomberok. Dokazuje to, že je to princíp, ktorý má veľký potenciál a opodstatnenie.

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB