Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

"Nebojujeme len proti chudobe, ale bojujeme za záchranu demokracie a za vytvorenie podmienok, ktoré umožnia dosiahnuť pôvodný cieľ európskej spolupráce a udržať mier" odkázal prezident EAPN  Sergio Aires.

Konferencia dala priestor ľuďom so skúsenosťou chudoby, národné siete proti chudobe, európske organizáciea ďalších kľúčových aktérov, aby mohli tým, ktorí rozhodujú v Európskej únii povedať, aká je skutočnosť chudoby a sociálneho vylúčenia, varovať pred rastúcou chudobou a diskutovať s nimi o možných riešeniach.

Portugalský aktivista s priamou skúsenosťou chudoby João Rodrigues Seabra povedal účastníkom konferencie: „Nielenže EU programy znižovania chudobe sú v súčasnosti neúčinné, ale opatrenia, ktorými sa má zvládať hospodárska kríza,  ešte zvyšujú neistotu a zbedačenie väčšiny občanov a tým len zväčšujú chudobu".

Lieve Fransenová, riaditeľka DG pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu, vo svojom vystúpení uznala, že „svedectvá, ktoré tu dnes zazneli, sú veľmi cenné a šokujúce zároveň. Nedovoľujú nám zabudnúť, že na naliehavosť dnešnej situácie. Potreba lepšej práce je jasná a Komisia bude tlačiť na väčšiu participáciu všetkých aktérov, aby stratégia Európa 2020 lepšie fungovala".  Fransenová  informovala účastníkov, že Komisia pracuje na uvedení balíku sociálnych investícií, aby sa posilnila spolupráca v boji proti chudobe.

Philippe Lamberts, člen Európskeho parlamentu za belgickú Stranu Zelených vo svojom vystúpení povedal: "Sedíme na dvoch časovaných bombách: jednou je na model hospodárskeho rozvoja, ktorý prekračuje možnosti tejto planéty a druhou je naťahovanie sociálneho tkaniva v doposiaľ neznámej miere." Lamberts varoval, že  "ak tieto bomby nedokážeme zneškodniť, čaká nás budúcnosť plná násilia , násilia prírody a násilia človeka a mali by sme pamätať na to, že ani my Európania nie sme proti násiliu imúnni".

Konferencia  Je Európa 2020 prínosom pre znižovanie chudoby? (Is Europe 2020 delivering on poverty?) sa zameriavala na pokrok pri dosahovaní záväzku stratégie Európa  2020 pri znižovaní chudoby v Európe o 20 miliónov do roku 2020 a jej takzvaného záväzku zapájať zainteresovaných aktérov na národnej úrovni do hľadania riešení. V skutočnosti však na národnej úrovni neboli sformulované ambiciózne politické ciele a od roku 2009 sa chudoba a sociálne vylúčenie v rámci EU zväčšili a počet chudobných vrástol na 115 miliónov.  

Kľúčové odporúčania EAPN predstavené na konferencii:

 1. EU nutne potrebuje zmeniť smer a vrátiť sa k sociálnej Európe  a použiť stratégiu Európa 2020 na vyváženie ekonomických a sociálnych cieľov, a uprednostniť inkluzívne východisko z krízy a inkluzívny rast (t.j. rast, z ktorého majú prospech všetci).
 2. Nový zreteľný záväzok  prispievať k znižovaniu chudoby – obmedziť šetrenie a podporiť integrované stratégie znižovania chudoby zaisťujúce prístup k právam, zdrojom a službám.
 3. Spustiť nový balík sociálnych investícií, okrem kvalitných pracovných miest a podpory dostatočnej sociálnej ochrany a minimálneho príjmu, podporovať prístup ku kvalitným službám vzdelávania, bývania, zdravia, predškolskej výchovy a k ďalším dôležitým službám a financovať ich cez nastolenú daňovú spravodlivosť  .
 4. urobiť zo štrukturálnych fondov hlavný nástroj boja proti chudobe – uskutočniť návrh Komisie vyčleniť najmenej  25% rozpočtu Kohéznej politiky do  Európskeho sociálneho fondu (ESF) a určiť najmenej 20% EFS na znižovanie chudoby a na sociálne začleňovanie.
 5. Znovu spuistiť Stratégiu  Európa 2020 ako demokratický, participačný sociálny proces v národných programoch reforiem a národných sociálnych správach a odporúčaniach pre jednotlivé štáty a priamo podporovať zapojenie mimovládnych organizácií a ľudí so skúsenosťou chudoby ako partnerov v tomto procese.

Hlavní rečníci konferencie:

 • Georgios Papageorgiou - Permanent Secretary of the Ministry of Labour and Social Insurance, Cyprus
 • Lieve Fransen - Director Europe 2020: social policies, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission (see video interview below)
 • Philippe Lamberts - Member of the European Parliament, Group of the Greens/European Free Alliance, Member of the EP Economic and Monetary Affairs Committee, Co-President of the European Green Party
 • Hugh Frazer - Coordinator of the EU network of independent experts on social inclusion (see video interview below)
 • Henri Lourdelle - Political Advisor, European Trade Union Confederation
 • Marcel Haag - Head of Unit Europe 2020, Competitiveness and Innovation, Secretariat General, European Commission
 • Maureen O'Neill - European Economic and Social Committee, Vice President of Group III, Member of the Employment, Social Affairs and Citizenship Section (see video interview below)
 • Christine Chapman - National Assembly of Wales, Committee of the Regions, Member of the Commission for Economic & Social Policy (see video interview below)
 • Vera Hinterdorfer - Person Experiencing Poverty and founding member of the Staying Visible Platform, established with other people in and fighting poverty, Austria (see video interview below)
 • Sérgio Aires - EAPN President
 • João Rodrigues Seabra - Portuguese participant in the European Meetings of People Experiencing Poverty, EAPN Portugal
 • Graciela Malgesini - EAPN Spain
 • Sian Jones - EAPN Policy Coordinator
 • Mary Collins - Policy Officer, European Women's Lobby
 • Silvia Ganzerla - Senior Policy Advisor, Eurocities
 • Freek Spinnewijn - Director, FEANTSA
 • Jana Hainsworth - Secretary General, Eurochild
 • Mik Woolley - Chair of the Employment Committee
 • Fintan Farrell - EAPN Director

 Program konferencie nájdete tu.  Za Slovenskú sieť proti chudobe sa na EAPN konferencii zúčastnili Zuzana Kusá (predsedníčka), Anna Galovičová a Peter Toman.

 

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB