12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

Brusel 18 - 20 jún 2013

Autor/ka: SAPN

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Európske stretnutia patria k hlavným nástrojom podpory priamej politickej participácie chudobných ľudí. Sú kľúčové pre zviditeľnenie problému a  samotný proces prípravy stretnutí pomáha premene ľudí zažívajúcich chudobu na aktivistov. Tento proces je dnes kľúčový v mnohých národných sieťach proti chudobe.

Slovenskú sieť proti chudobe na stretnutí zastupovala štvorčlenná delegácia na čele s národnou koordinátorkou Annou Galovičovou. V delegácii ďalej boli Daniela Obšasníková, Dušan Klč a Ivan Malek.  V slovenskom stane na nádvorí pred Európskym parlamentom, doslova pod oknami europoslancov a euroúradníkov obrazom, heslami i slovne hovorili o chudobe na Slovensku, do ktorej sa ľudia prepadávajú  pre nedostatok práce, nízke príjmy a chýbajúce služby a z ktorej sa bez pomoci zo strany spoločnosti nedokážu dostať. 

Národné delegácie diskutovali o rôznych problémoch súvisiacich s chudobou.  Kritizovali obraz chudobných, ktorý často pretláčajú politici a médiá. Slovenskí, belgickí, holandskí a britskí delegáti sa zhodli, že väčšina chudobných ľudí v ich krajinách nie sú ani leniví, ani hlúpi, ani nevzdelaní, či drogovo závislí.  Zvýšenie počtu chudobných  v Európskej únii o 5 miliónov v dôsledku hospodárskej krízy a úsporných opatrení jasne ukazuje, že za chudobu nemožno viniť jedinca.

Zhodli sa tiež, že  je potrebná harmonizácia medzi štátmi.  Rozdiely vo výške sociálnych dávok (minimálneho príjmu) sú oveľa vyššie ako rozdiely v priemerných príjmoch a cenách tovarov a služieb každodennej spotreby. Sú často aj viac ako desaťnásobné. Vo vyspelých demokratických krajinách sú chudobní sú oveľa lepšie chránení pred chudobou a dávky im postačujú na veľmi skromný ale slušný život a umožňujú aj participáciu na veciach verejných.  

Slovenský stan navštívili aj viacerí mladí ľudia zo Slovenska, ktorí v Bruseli žijú a pracujú. Mnohí z nich potvrdili, že aj ich rodina na Slovensku zápasí s chudobou a oni sami sa pred chudobou rozhodli ujsť za prácou do zahraničia.

Na rozdiel od iných národných delegácii, ktoré petíciou protestovali proti nezáujmu svojich europoslancov, slovenská delegácia mala možnosť hovoriť o možnostiach odstraňovania chudoby a o dôležitosti riešenia tejto problematiky s viacerými  slovenskými europoslancami. Napriek rokovaniami doslova nabitých dňoch do slovenského stanu prišli Boris Zala, Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Anna Záborská. Edit Bauer prijala účastníkov slovenskej delegácie v priestoroch európskeho parlamentu. Všetci europoslanci zo Slovenska skonštatovali vážnosť  témy a prejavovali ochotu podieľať sa na jej riešení, čo niektorí robia aj v rámci svojich výborov.  Zaujímali sa aj o osobné príbehy a dôvody chudoby členov delegácie a prisľúbili pomoc pri zjednávaní nápravy.  Avšak dôležitá je vlastná stratégia, ako odstrániť chudobu na Slovensku. Ako nás informoval zástupca Európskej komisie Martin Orth, riešenie chudoby patrí k prioritám aj pri schvaľovaní eurofondov.  Bez viditeľnosti a zosilnenia hlasu chudobných i na Slovensku sa nepodarí pomôcť marginalizovaným skupinám.  Tento cieľ – posilňovanie hlasu chudobných vo verejnom priestore - je a zostane prioritný pre Slovenskú sieť proti chudobe. Preto je našim cieľom ovplyvniť tvorcov politík, tým, že ich budeme informovať, prinášať analýzy opreté o priame skúsenosti ľudí s uskutočňovanými politikami a žiadať, aby pri úpravách či zavádzaniach nových politík  viedli dialóg – viac konzultovali – s tými, ktorých ich rozhodnutia existenčne zasahujú.

Slovenskí delegáti spolu s ostatnými podporili prehlásenie, že chudobní a sociálne vylúčení majú právo na dôstojný život, na rešpektu plný postoj, na rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, k práci. Všetci účastníci 12. stretnutia pochopili, že podpora vlastných občanov je dobrou investíciou a vracia sa mnohonásobne štátu a apelujú na dodržiavanie  článku 34 ods.1 Charty základných práv Európskej únie pri tvorbe politík zameraných na ľudí zasiahnutých chudobou a sociálnym vylúčením.

Priemerne (1 Hlas)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB