Hodnotenie sociálnych programov politických strán

Autor/ka: SAPN

Pre lepšiu orientáciu voličov, ktorým záleží na princípoch a ambíciách politických strán v sociálnej oblasti  Slovenská sieť proti chudobe v spolupráci s externými expertmi vypracovala komplexné posúdenie programov kandidujúcich strán. Tu ponúkame možnosť porovnať celkom 21 zámerov a zásad, ktoré považujeme za dôležité pre zlepšenie sociálnej ochrany a sociálnej integrácie na Slovensku  (napr. prístup k minimálnej mzde, k životnému minimu, predškolskej výchove a pod.) a za zásadné pre zlepšenie tvorby verejnej politiky (odstaňovanie všetkých foriem diskriminácie, princíp zapájania zástupcov znevýhodnených skupín do tvorby verejnej politiky a pod.).

Technické riešenie umožňuje porovnávať všetky strany ale aj vybrať si na porovnanie len niekoľko strán.   

Za sociálny program vo volebných programoch sme stranám vystavili aj vysvedčenie.  Jednotku sme nemohli dať žiadnej strane, keďže dosiahnuté bodové maximum z možných 21 bodov bolo 16 bodov. To stačilo na dvojku  strane SMER-DS. Druhé najvyššie hodnotenie patrí strane Strane Maďarskej koalície (12 bodov). Na treťom mieste sú s rovnakým počtom bodov (11) KDH, OLaNO, MOST - Híd a Náš kraj.  Šesť strán prepadlo a dve, ktoré nepredložili program, neboli klasifikované. Viac, vrátane rebríčku hodnotenia, nájdete tu.

 


 
kdh.gif sdl.gif sns.gif obludia.gif sas.gif pas.gif nas_kraj.gif
             
9.gif lu_nase_slovensko.gif smer.gif zmena_zdola.gif nas.gif kss.gif srk.gif
             
most.gif 99.gif hzds.gif plus1.gif deti.gif sdku.gif soska.gif
             
    mk.gif sss.gif szs.gif    
       
  kdh.gif sdl.gif sns.gif obludia.gif sas.gif pas.gif nas_kraj.gif 9.gif lu_nase_slovensko.gif smer.gif zmena_zdola.gif nas.gif kss.gif srk.gif most.gif 99.gif hzds.gif plus1.gif deti.gif sdku.gif soska.gif mk.gif sss.gif szs.gif
téma / politická strana KDH SDĽ SNS Obyčajní ľudia – Nezávislé osobnosti SaS Právo a Spravodlivosť Náš kraj Strana zelených Ľudová strana – Naše Slovensko Smer – SD Zmena zdola – Demokratická únia Slovenska Národ a Spravodlivosť – naša strana KSS Strana Rómskej únie na Slovensku Most – Híd 99 percent občiansky hlas ĽS- HZDS Strana + 1 hlas Robíme to pre deti SF SDKÚ-DS Strana občanov Slovenska SMK Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej Strana živnostníkov Slovenska
minimálna mzda znížiť - odstrániť diferenciáciu minimálnej mzdy podľa zložitosti práce zámer zvýšiť zámer zvýšiť nie je témou zámer znížiť a výhľadovo zrušiť nie je témou nie je témou nie je témou podmieniť počtom odpracovaných rokov a zložitosťou práce zámer zvýšiť nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou zámer zvýšiť zámer zvýšiť nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou
starobné a invalidné dôchodky zvýšiť úroveň v prípade žien dlhodobo sa starajúcich o deti zámer zvýšiť zámer zvýšiť zámer zvýšiť zámer zvýšiť nie je témou nie je témou nie je témou diferencovať zásluhovo zámer zvýšiť zámer zvýšiť zámer zvýšiť zámer zvýšiť nie je témou zámer zvýšiť zámer zvýšiť zámer zvýšiť nie je témou zámer zvýšiť zámer zvýšiť nie je témou zámer zvýšiť zámer zvýšiť nie je témou
podpora rodiny (rodičovský príspevok a detské prídavky) zámer zvýšiť zámer zvýšiť zámer podmieniť plnením záväzkov zámer podmieniť plnením záväzkov zámer podmieniť plnením záväzkov zámer obmedziť  zámer zvýšiť nie je témou zámer podmieniť plnením záväzkov zámer zvýšiť zámer zvýšiť zámer podmieniť plnením záväzkom zámer zvýšiť nie je témou všeobecné zámer zvýšiť zámer podmieniť zásluhovosťou nie je témou zámer zvýšiť zámer podmieniť zásluhovosťou obmedziť podporu: "Zaveďme inštitút
povinnosti a nie práv rodičov. Rodičia musia byť povinní prevziať zodpovednosť za svoje
rozhodnutie mať dieťa. Zaveďme povinnosť
majetkovo zabezpečiť dieťa.
zámer zvýšiť nie je témou nie je témou
dávky a príspevky v hmotnej núdzi zámer podmieniť plnením záväzkov nie je témou zámer podmieniť plnením záväzkov zámer podmieniť plnením záväzkov zámer obmedziť zámer podmieniť plnením záväzkov nie je témou nie je témou zámer podmieniť plnením záväzkov zámer zvýšiť Prísna kontrola nároku zámer podmieniť plnením záväzkom nie je témou nie je témou zámer prehodnotiť na základe dôkladnej štúdie" a "nediskriminovať rodiny, kde jeden člen pracuje" nie je témou zámer podmieniť zásluhovosťou nie je témou zámer zvýšiť zámer obmedziť nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou
zreálnenie životného minima vo vzťahu k životným nákladom nie je témou zámer zreálniť/zvýšiť životné minimum nie je témou nie je témou zámer podmieniť výšku plnením záväzkov zámer zreálniť/zvýšiť životné minimum nie je témou nie je témou zámer znížiť zámer zreálniť/zvýšiť životné minimum nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou zámer zreálniť/zvýšiť životné minimum nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou  nie je témou
podpora zamestnanosti cez aktívne programy zamestnanosti zámer "prehodnotiť nástroje politiky zamestnanosti" bez jasného významu zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti nie je témou zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti nie je témou zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti nie je témou zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti nie je témou zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti nie je témou zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti nie je témou zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti nie je témou zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti nie je témou  zámer zvýšiť podporu programov zamestnanosti
podpora regionálnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti zámer zlepšiť nie je témou zámer zlepšiť zámer zlepšiť nie je témou nie je témou zámer zlepšiť nie je témou nie je témou zámer zlepšiť nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou zámer zlepšiť zámer zlepšiť nie je témou zámer zlepšiť zámer zlepšiť nie je témou zámer zlepšiť nie je témou zámer zlepšiť
podpora nájomného bývania zámer podporovať výstavbu nájomných bytov zámer podporovať výstavbu nájomných bytov zámer podporovať výstavbu nájomných bytov nie je témou zámer obmedziť podporu nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou zámer podporovať výstavbu nájomných bytov zámer podporovať výstavbu nájomných bytov zámer podporovať výstavbu nájomných bytov zámer podporovať výstavbu nájomných bytov nie je témou nie je témou (no zámer vytvárať podmienky pre zabezpečenie dôstojného miesta pre bývanie mladých zámer podporovať výstavbu nájomných bytov zámer podporovať výstavbu nájomných bytov nie je témou zámer podporovať výstavbu nájomných bytov zámer podmieniť zásluhovosťou nie je témou zámer podporovať výstavbu nájomných bytov nie je témou  nie je témou
príspevok na bývanie ako univerzálna dávka nie je témou nie je témou nie je témou príspevok podmieniť zásluhovosťou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou zvýšiť nie je témou zvýšiť zvýšiť nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou
služby pre seniorov a zdravotne postihnutých zlepšiť dostupnosť zlepšiť dostupnosť nie je témou zlepšiť dostupnosť zlepšiť dostupnosť nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou zlepšiť dostupnosť nie je témou nie je témou zlepšiť dostupnosť nie je témou zlepšiť dostupnosť zlepšiť dostupnosť zlepšiť dostupnosť nie je témou zlepšiť dostupnosť zámer obmedziť nie je témou zlepšiť dostupnosť zlepšiť dostupnosť zlepšiť dostupnosť
služby pre spoločenstvá koncentrovanej chudoby zlepšiť služby služby podmieniť zásluhami nie sú témou služby podmieniť zásluhami služby podmieniť zásluhami nie sú témou zlepšiť služby nie sú témou služby podmieniť zásluhami zlepšiť služby (stratégie komplexného prístupu) nie sú témou nie sú témou nie sú témou zlepšiť služby zlepšiť služby nie sú témou nie sú témou nie sú témou nie sú témou nie sú témou nie sú témou nie sú témou nie sú témou nie sú témou
dostupnosť predškolskej výchovy zlepšiť dostupnosť nie je témou nie je témou zlepšiť dostupnosť povinná predškolská výchova pre deti z oblastí koncentrovanej chudoby nie je témou zlepšiť dostupnosť nie je témou nie je témou zlepšiť dostupnosť nie je témou zlepšiť dostupnosť zlepšiť dostupnosť nie je témou zlepšiť dostupnosť nie je témou zlepšiť dostupnosť nie je témou zlepšiť dostupnosť zlepšiť dostupnosť nie je témou zlepšiť dostupnosť nie je témou nie je témou
integrácia základného vzdelávania podpora integrácie v základnom vzdelávaní nie je témou nie je témou podpora integrácie v základnom vzdelávani ("zastavenie neobhájiteľného umiestňovania (...)") podpora integrácie  podpora integrácie nie je témou nie je témou nie je témou podpora integrácie nie je témou zámer obmedziť podporu nie je témou nie je témou podpora integrácie nie je témou nie je témou nie je témou podpora rozdeleného vzdelávania podpora integrácie nie je témou nie je témou nie je témou  nie je témou
podpora stredoškolského vzdelávania zlepšiť podporu zlepšiť podporu nie je témou podmieniť zásluhovosťou podmieniť zásluhovosťou zlepšiť podporu zlepšiť podporu nie je témou nie je témou zlepšiť podporu nie je témou zlepšiť podporu nie je témou nie je témou zlepšiť podporu nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou zlepšiť podporu   zlepšiť podporu nie je témou nie je témou
podpora celoživotného vzdelávania - vzdelávania druhej šance zlepšiť podporu nie je témou nie je témou podmieniť zásluhovosťou nie je témou nie je témou zlepšiť podporu nie je témou nie je témou zlepšiť podporu nie je témou zámer obmedziť podporu nie je témou nie je témou zlepšiť podporu ("zlepšiť prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave dospelých") nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou
spolupráca s mimovládnymi organizáciami pri tvorbe politiky spomínaná okrajovo nie je témou nie je témou spomínaná okrajovo nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou spomínaná okrajovo spomínaná okrajovo (sfunkčnenie a rozšírenie priamej demokracie nie je témou nie je témou nie je témou spomínaná okrajovo nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou spomínaná okrajovo spomínaná okrajovo nie je témou  nie je témou
spolupráca so zástupcami znevýhodnených skupín pri tvorbe politiky spomínaná okrajovo nie je témou nie je témou nie je témou spomínaná okrajovo nie je témou spomínaná okrajovo nie je témou nie je témou spomínaná okrajovo nie je témou nie je témou nie je témou spomínaná okrajovo nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou spomínaná okrajovo nie je témou spomínaná okrajovo
znižovanie regionálnych rozdielov okrajovo okrajovo okrajovo okrajovo okrajovo nie je témou prierezová téma nie je témou nie je témou okrajovo okrajovo okrajovo nie je témou nie je témou okrajovo prierezová téma okrajovo nie je témou prierezová téma prierezová téma nie je témou prierezová téma nie je témou  prierezová téma
rodová rovnosť nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou okrajovo nie je témou nie je témou okrajovo nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou okrajovo prierezová téma nie je témou nie je témou okrajovo nie je témou nie je témou prierezová téma nie je témou  nie je témou
boj proti všetkým formám diskriminácie boj proti diskriminácii viacdetných rodín, žien starajúcich sa o deti, zmienka o diskriminácii Rómov okrajovo (diskriminácia pacientov) nie je témou okrajovo nie je témou (slovo diskriminácia sa vyskytuje len v kontexte ekonomických a f nie je témou prierezová téma okrajovo ("zabezpečenie rovnosti šancí") nie je témou nie je témou (až na zmienku o boji proti "všetkým druhom diskriminície pri vzniku zamestnaneckých vzťahov") nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou dôraz na dodržiavanie nediskriminujúcich praktík v prístupe na pracovný trh nie je témou nie je témou nie je témou okrajovo (boj proti diskriminácii žien, pracujúcich matiek) nie je témou okrajovo čiastočne (rodová a národnostná diskriminácia) nie je témou nie je témou
princíp participácie prierezový princíp (Budeme presadzovať, aby niektoré štátne politiky boli tvorené participatívnym spôsobom v partnerskom dialógu s občanmi a zainteresovanými skupinami) nie je témou nie je témou okrajovo (v zdravotníctve) pri tvorbe novej koncepcie vzdelávania nie je témou prierezová téma nie je témou nie je témou čiastočne: (na EÚ úrovni +"- pri rešpektovaní kľúčovej úlohy odborových organizácií a zamestnávateľských organizácií ... zapojiť do dôležitých spoločenských rozhodovacích procesov aj intelektuálne vrstvy, cirkvi a náboženské spoločnosti. okrajová téma: "sfunkčnenie a rozšírenie priamej demokracie" nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou nie je témou okrajovo ("Zapojíme verejnosť do rozhodovania o využití štrukturálnych fondov na regionálnej úrovni") nie je témou nie je témou okrajovo (zapojiť študentov do hodnotenia kvality vysokých škôl) nie je témou čiastočne (podpora občianskej participácie mladých ľudí) nie je témou nie je témou

 

Priemerne (2 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB