Bratislava zbytočne prišla o najhodnotnejšiu industriálnu pamiatku – Cvernovú továreň

Autor/ka: Klub ochrany technických pamiatok, Bratislava otvorene

Klub ochrany technických pamiatok (KOTP), v spolupráci s iniciatívou Bratislava otvorene (BAO) oznamuje verejnosti, že v sobotu 16. 6. 2012 prišla Bratislava o posledný kompletne a komplexne zachovaný industriálny areál zo začiatku 20. storočia, navyše s veľkou mierou autenticity, v dobrom technickom stave a s veľkým potenciálom na adaptáciu a nové využitie: historickú Uhorskú cvernovú  továreň na Páričkovej, Svätoplukovej a Košickej ulici („Cvernovka").

Na zoznam nezmyselne zničených unikátnych technických pamiatok Bratislavy tak ku Kablovke, Gumonke, Danubius-Elektrik, Tabakovej továrni a mnohým ďalším pribudla aj Cvernovka, ktorá bola do soboty 16. 6. najhodnotnejšou dochovanou pamiatkou tohto druhu v hlavnom meste. Z rozsiahleho fondu tohto typu historického kultúrneho dedičstva, na ktoré mohli byť Bratislavčania hrdí, tak zostalo len torzo - pár solitérov vytrhnutých z kontextu.

V sobotu okolo ôsmej hodiny ráno rozbehol developer – spoločnosť Hamilton Group s výkonným riaditeľom Jeremym Cristau - v historickom areáli búracie práce: ako prvá bola zničená Kotolňa (alebo tiež „zámočnícka dielňa") z roku 1912, potom sa búracie mechanizmy pustili do najstaršieho, najhodnotnejšieho a najmalebnejšieho objektu – Farbiarne z roku 1903. Na miesto prišiel aj starosta MČ Ružinov, Dušan Pekár, ktorému asistovala štátna polícia, neskôr sa na miesto dostavila riaditeľka stavebného úradu MČ Ružinov, Dagmar Zárišová, s cieľom posúdiť, či developer spĺňa všetky zákonom a búracím povolení požadované náležitosti. Podvečer skonštatovali, že sa stavebník dopustil porušenia búracieho povolenia, a tým aj zákona a následne dali príkaz zastaviť búracie práce zápisom do stavebného denníka. Búracie práce napriek tomu pokračovali do neskorého večera, čím developer stihol poškodiť historické objekty (zničil všetky cenné fasády) natoľko, že ich oprava by bola veľmi náročná. Už samotný fakt, že sa investor rozhodol začať búracie práce potajme v sobotu ráno vyvoláva oprávnené podozrenie z úmyselného nedodržiavania zákona. Pripomíname, že rovnako bola cez víkend v 2008 protizákonne zbúraná historická továreň Gumon z roku 1911.

Podľa nášho názoru pritom developer postupoval podľa neplatného predĺženia búracieho povolenia: pôvodné búracie povolenie z roku 2008 bolo totiž v roku 2010 predĺžené obyčajným listom vtedajšieho starostu Slavomíra Drozda, teda mimo správneho konania. Búracie povolenie preto vyšetruje krajská prokuratúra, ktorá verdikt stále nevyriekla. Aj toto búracie povolenie však stavebník porušil, čo bolo dôvodom zastavenia búracích prác starostom Ružinova.

Za aroganciu a nedostatok elementárnej slušnosti možno považovať aj neupovedomenie o búracích prácach (prašnosti a hlučnosti) okolitých obyvateľov, ako aj nájomcov prevádzok a ateliérov v areáli, ktorí na miesto niekoľkokrát privolali políciu pre podozrenie z neadekvátneho nakladania s nebezpečnou azbestovou krytinou. Nakoniec podali trestné oznámenie vo veci všeobecného ohrozenia zdravia.

Developer pritom nemá zámer, ktorý by ho nútil urýchlene konať: nemá projekt, nemá záväzné stanovisko mesta a teda ani žiadne územné/stavebné rozhodnutia. Nebolo zemetrasenie ani iná katastrofa, ktorá by náhle zmenila technický stav budov. Historické objekty teda búral úplne zbytočne.

Podľa starostu Dušana Pekára by mal dnes 18.6.2012 prísť developer Jeremy Cristau rokovať na miestny úrad MČ Ružinov s cieľom riešiť vzniknutú situáciu. Dúfame, že výsledkom bude príkaz starostu vrátiť celý areál do pôvodného stavu.

Fotografia: Drakh

Priemerne (1 Hlas)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB