ABCD – rozvoj vlastnými silami II.

Autor/ka: -

Asset-Based Community Development, teda komunitný rozvoj založený na lokálnych zdrojoch je, ako uvádza stránka ABCD inštitútu, komunikačná stratégia, ktorá využíva  individuálne schopnosti a zručnosti občanov pre vybudovanie silnejšej komunity a pre zabezpečenie jej udržateľného rozvoja. Inštitút ABCD dnes pôsobí na akademickej pôde, ale najmä v teréne, teda priamo v komunitách, ktoré sa dostali do ťažkostí.

Prvá časť venovaná tejto metodológii sa zameriavala na jej predstavenie a opis procesu. V druhej časti si ju bližšie predstavíme na konkrétnych príkladoch. Ešte predtým však doplníme teoretickú časť o typológiu jednotlivých zdrojov.

Deborah Puntenney z ABCD inštitútu konštatuje, že aj komunita, ktorá je blízka rozkladu, aspoň čiastočne disponuje nejakými zdrojmi. Tie podľa nej možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

  • individuálne zdroje – zručnosti, vedomosti a skúsenosti miestnych obyvateľov;

  • zdroje zoskupení – dobrovoľné zoskupenia a siete známostí a priateľov;

  • inštitucionálne zdroje – lokálne verejné a súkromné inštitúcie a neziskové organizácie;

  • fyzické zdroje – krajina, resp. pôda, vlastníctvo, budovy a infraštruktúra;

  • ekonomické zdroje – individuálna produkcia, výdavky spotrebiteľov, lokálne podnikanie;

  • kultúrne zdroje – história a identita komunity, lokálne tradície a zážitky úspechu.

Prípadové štúdie

Metodológiu ABCD vytvorili John McKnight a Jody Kretzmann z Inštitútu výskum politiky na Northwestern University. V ich spoločnej práci, ktorá vyšla v roku 1993 pod názvom Building Communities from the Inside Out (Vytváranie komunít zvnútra), načrtli alternatívny prístup k metodológiám, ktoré sa využívali v prostredí chudobných komunít a vyrastali z ich potrieb. Tento proces posilňuje komunity, aby „akumulovali schopnosti v nových kombináciách a nových štruktúrach možností, nové zdroje príjmu a kontroly a nové možností pre produkciu".

Nathan Kosnoff uvádza, že spomínaní autori a ich spolupracovníci v Spojených štátoch amerických motivovali a zmobilizovali viacero komunít, aby využili ABCD prístup pre ekonomický a sociálny rozvoj. Napríklad v Savannah George členovia a členky miestnej komunity premenili svoje postavenie z konzumentov služieb na producentov pre komunitu. Takýto postupný presun demonštruje, že individuálne zdroje sa v komunite často vôbec nevyužívajú. Kľúč k ABCD spočíva v schopnosti prepojiť miestne vzťahy tak, aby dokázali spustiť komunitný rozvoj. Sila jednotlivých väzieb sa môže prepájať so silou ďalších väzieb spôsobmi, ktoré znásobujú ich efektivitu.

ABCD sa medzičasom stala populárnou stratégiou pre rozvoj, ktorý vychádza priamo z komunity. Súčasné stratégie vychádzajúce z metodológie ABCD, vrátane stratégií udržateľnosti, rozvíja Úrad pre medzinárodný rozvoj.

Latinskoamerickí imigranti vytvorili v Minneapolise Mercado Central ako maloobchodný kooperatív. Komunita pracovala s viacerými organizáciami a skupinami na vytvorení tradičného trhu na báze dôvery vo svojej štvrti v meste. Existencia trhu, jeho prínosy, i samotný proces jeho vytvárania, výrazne zmenili komunitu a vzťahy v nej.

Na svojej stránke komunita prezentuje tento príbeh v podobe krátkej histórie: Mercado Central je kooperatív vlastnený jeho členmi a pozostáva zo 48 ôsmych malých prevádzok, ktoré sa snažia o obnovenie autentickej latinsko-americkej tržnice. Tržnica od otvorenia v roku 1999 funguje ako malý obchodný inkubátor a kultúrne centrum. Latinskoamerickí absolventi výcvikového kurzu malopodnikania v Centre susedského rozvoja vtedy vypracovali pre Mercado Central trojročnú víziu. Mercado Central sa stal integrálnou súčasťou obnoveného rozvoja ulice East Lake na báze metodológie ABCD. Vďaka nej sa podarilo odkryť sily a potenciál tunajších komunít a naštartovať udržateľný rozvoj.

Ďalším príkladom je The Greater Rochester Health Foundation, ktorá  v roku 2008 spustila program na zlepšenie zdravotného stavu v štvrti. ABCD inštitút je v tomto programe partnerom. Zameriava sa na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov konkrétnej  komunity. Päť individuálnych projektov sa zaoberá lokálnymi záležitosťami: bývaním, ekonomickými otázkami, životným prostredím a propagáciou sociálnych interakcií. Organizácia takto preukazuje efektívnosť mobilizácie miestnych obyvateľov pri zlepšovaní celkového zdravia komunity.

V roku 1995 bolo historické centrum mesta Seattle zvané Columbia City preplnené prostitútkami a drogovými dílermi. Miestni podnikatelia a obyvatelia v snahe zmeniť tento stav vytvorili revitalizačnú komisiu. Účastníci a účastníčky mali za úlohu premýšľať o projektoch, ktoré by zlepšili situáciu tejto lokality. Každá myšlienka sa zaznamenala na kúsok papiera. Tie sa potom umiestnili na stenu miestnosti. Nápady sa rozdelili do jednotlivých skupín. Výsledkom procesu bola realizácia niekoľkých komunitných projektov. Vypracovanie komunitnej vízie a využitie zdrojov komunity prinavrátilo podnikateľské aktivity do tejto lokality.

Hodnotenie

Nathan Kosnoff konštatuje, že ABCD čelí mnohým budúcim výzvam. Skutočným nebezpečenstvom je jej diskreditácia v prípade, že sa stane „sebaobslužnou iniciatívou" súkromných agentúr. Najdôležitejšou otázkou je, ako sa úspešne vyhnúť závislosti na facilitovaní procesov externými agentúrami. Až keď sa komunity rozrastú a vytvorí sa hlbšia sieť vzťahov, môže dôjsť k redukcii takejto centrálnej kontroly. Odbúravanie tejto závislosti je tak ďalším problémom metodológie ABCD.

Iným problémom je, že isté prostredia nie sú celkom prístupné tejto metóde. Môže byť totiž veľmi problematické aplikovať ju v hostilnom prostredí, alebo na miestach, kde sociálna hierarchia marginalizuje väčší počet ľudí.

Najväčším prínosom ABCD je zrejme to, že v konkrétnej komunite nielen vzniká ako výsledok komunitného verejného zvažovania, ale zároveň ho aj ako metodológia spätne a nanovo podporuje. ABCD navyše môže vychádzať z veľkého množstva zdrojov, nástrojov a metód vychádzajúcich z praxe participatívneho rozvoja opierajúceho sa o komunitu.

Ďalšie zdroje:

http://www.abcdinstitute.org
http://www.synergos.org
http://www.bostonabcd.org
http://www.abcd.org

Zostavil, preložil a upravil Peter Nedoroščík

ABCD – rozvoj vlastnými silami I.

Fotografia: laffy4k

Priemerne (1 Hlas)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB