Transeuropa Festival 2013

Pozvánka

Autor/ka: -

Transeuropa Festival je festival umenia, kultúry a politiky, ktorý
sa odohráva po celej Európe a vytvára priestor pre diskusiu o
jej podobe. V roku 2013 je hlavným heslom festivalu slogan:
predstavuj si, žiadaj a vytváraj". Nabáda ľudí, aby sa zapojili
do hľadania takej podoby Európy, ktorá by bola demokratickejšia, plne inkluzívna a poskytovala podmienky pre plnohodnotnú sebarealizáciu.

V Bratislave sa v tomto roku festival ponesie v duchu predstavovania efektívnych lokálnych odpovedí na rôzne aspekty prebiehajúcej sociálnej, ekonomickej a environmentálnej krízy. Otvorí otázku, či je možné občianskou aktivitou zdola prekonať negatívne pôsobenie globálnych procesov a či prepájanie týchto snáh môže prekročiť horizont lokálneho a ovplyvniť celoeurópske politiky.

Na všetky akcie je vstup voľný.

Program festivalu v Bratislave:

15. októbra 2013, od 17:30, A4 Nultý priestor, Karpatská 2

Inteligentná energetika: od závislosti k sebestačnosti

Film 4. revolúcia: energetická sebestačnosť prezentuje možnosti transformácie súčasnej sociálne a environmentálne neudržateľnej energetiky na príkladoch z rozličných krajín sveta. Po premietnutí filmu sa uskutoční diskusia s expertmi na energetickú sebestačnosť, ktorí aktívne pracujú na jej zavádzaní: Jurajom Zamkovským z organizácie Priatelia Zeme – CEPA a Milanom Smržom z českej organizácie Eurosolar.

17. októbra 2013, od 16:00, Pisztoryho palác, Štefánikova 25

Ako byť „In" - panelová diskusia

Panelová diskusia predstaví inovatívne lokálne a komunitné aktivity, ktoré zlepšujú postavenie sociálne marginalizovaných skupín (ako sú Rómovia, ľudia bez domova, seniori a mládež ohrození chudobou a izoláciou) a napomáhajú im pri boji s predsudkami a hľadaní vlastnej cesty z chudoby a sociálneho vylúčenia. Svoje aktivity predstavia Marie Oláhová, Komunitné centrum Spolu, Detva, Anna Juráčková, o.z. Český západ, Toužim, Barbora Brichtová, Detský fond Slovenskej republiky, Bratislava, Sergej Kára, o.z. Vagus, Bratislava a Ľudmila Horňáková, Projekt SPOTs, Košice.

17. októbra 2013, od 19:00, Pisztoryho palác, Štefánikova 25

Zázračné dieťa, divadelné predstavenie Divadla bez domova

Divadelná hra Zázračné dieťa vznikla podľa knihy herečky Divadla bez domova a spisovateľky Jely Medveckej Matuškovičovej. Rozpráva príbeh ženy trpiacej ťažkou psychickou diagnózou, ktorá zruinovala vzťahy s jej rodinou a priviedla ju k životu na ulici.

18. októbra 2013, od 16:00, Židovská ulica

Ulice sú naše: pouličný happening

Verejný priestor často využívame veľmi stereotypným a schematickým spôsobom. Zároveň sa nám verejný priestor èoraz viac odcudzuje: privatizuje sa, poškodzujú ho záujmy korporácií alebo ustupuje stále rastúcemu počtu áut a ciest. Aké by to bolo, ak by sme si verejný priestor chceli znova osvojiť a pokúsili sa ho využívať novým alebo nekonvenčným spôsobom? Ak by sa premenil na galériu alebo diskusné fórum? Časť jednej bratislavskej ulice sa dočasne na takúto galériu a verené fórum premení a ponúkne vám aj čosi na zahryznutie.

Transeuropa Festival organizuje sieť European Alternatives s pomocou množstva dobrovoľníkov a približne stovky ďalších organizácií. V Bratislave program festivalu pripravilo o.z. Utopia.

Informácie o programe celého festivalu nájdete na adrese: http://transeuropafestival.eu/

V prípade, že máte nejaké otázky, alebo by ste chceli získať ďalšie informácie, napíšte nám na adresu utopia@utopia.sk alebo na facebookovú stránku European Alternatives Bratislava http://www.facebook.com/TranseuropaBA.

Priemerne (1 Hlas)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB