Vážne ohrozenie slobody pestovateľov v Európe

Autor/ka: Martin Jankovič

Od 22. do 24. novembra sa vo Viedni konalo pracovné stretnutie európskych organizácií ohľadom Nariadenia európskeho parlamentu a rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu. Dokument nájdete na tejto adrese: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:SK:PDF

Pracovné stretnutie organizovala rakúska semenná banka ARCHE NOAH a organizácia GLOBAL 2000. Zámerom tohto stretnutia bolo predstaviť skutočné dôsledky tohto nariadenia, vypracovať pozmeňujúce návrhy a stratégiu, ktorá by zabránila jeho prijatiu. Napriek tomu, že nariadenie môže ovplyvniť životy európskych občanov nevídaným spôsobom, nedostal sa mu dostatok verejnej pozornosti.

 

Navrhované nariadenie v konečnom dôsledku požaduje certifikáciu ohromného množstva druhov semien (môže sa jednať až o 300 tisíc druhov rastlín) a obmedzuje obchodovanie so všetkým rastlinným rozmnožovacím materiálom (semenami, hľuzami, živými rastlinami a dokonca aj divými kvetmi). Výnimku z tohto nariadenia budú mať len podniky, ktorých ročný obrat nepresiahne 2 milióny eur a nebudú mať viac ako 10 zamestnancov (tzv. menšinové trhy).

 

Jednoducho povedané, ak niekto bude predávať necertifikované semená, poruší zákon a môže dostať pokutu. Všetok rastlinný rozmnožovací materiál by mal byť regulovaný podľa priemyselných štandardov, ktoré nerešpektujú potreby živého sveta a biodiverzitu vo všeobecnosti. Najvážnejším dôsledkom môže byť, že prestane existovať tradičné poľnohospodárstvo, ktoré vždy záviselo od voľného šírenia semien. Navyše, aj keby bola regulácia implementovaná, len ťažko by mohla byť účinná a zapríčinila by vznik čierneho trhu so semenami.

 

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil aj člen európskej komisie Heinz Miko, ktorý predstavil ciele navrhovaného nariadenia. Argumentoval tvrdením, že táto regulácia vytvorí jednotný trh, na ktorom budú mať veľkí aj malí hráči rovnaké príležitosti. Poprel, že v konečnom dôsledku toto nariadenie len posilní pozíciu agrogigantov, čím si vyslúžil zaslúžený výsmech.

 

Podobné nariadenie bolo prijaté v nedávnej minulosti. Týkalo sa semien ovocných stromov. Prijali ho napriek tomu, že nebolo vôbec potrebné. Takéto nariadenie teraz predkladá Európska komisia pre všetok reprodukčný materiál rastlín. V mene podpory biodiverzity a ľudských práv necháva slobodu len „okrajovým" oblastiam, kde môžu nerušene ďalej prekvitať tradičné pestovateľské a farmárske prístupy. Tak nariadenie vysvetľuje oficiálna verzia, ktorá má záhradkárov presvedčiť, že pre nich sa nič nezmení.

 

Hlavným presadzovateľom nariadenia je European Seed Association (ESA), v ktorej sú zastúpené spoločnosti Monsanto, Dow, KWS a Syngenta. Tie už v súčasnosti ovládajú väčšinu trhu so semenami a nákladná byrokracia spojená s registráciou semien im nespôsobí žiadne problémy. Pre malopestovateľov však môže byť byrokratická bariéra likvidačná. Prijatie nariadenia ešte viac zviaže ruky členským štátom a posilní pozíciu veľkých agrofiriem. 5. decembra 2013 budú o nariadení hlasovať poslanci europarlamentu.

 

Ich rozhodnutie môžete pomôcť ovplyvniť podpísaním otvoreného listu na http://saatgutpolitik.arche-noah.at/en/eu-seed-law/take-action/unterschreiben

 

Otvorený list môžete poslať slovenským poslancom, ktorí zasadajú vo výbore pre Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Sú to títo poslanci a poslankyňa:

 

Sergej Kozlík sergej.kozlik@europarl.europa.eu

Miroslav Mikolášik miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu

Anna Záborská anna.zaborska@europarl.europa.eu

 

Kontaktovať môžete aj ďalšie naše poslankyne a poslancov. Ich zoznam nájdete na adrese: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html

 

Slovenská verzia otvoreného listu na posielanie:

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec

 

Obraciam sa na Vás s naliehavou požiadavkou hlasovať 5. decembra proti prijatiu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) [2013/0137 (COD)]ktoré prijala Európska komisia 6. mája 2013.

 

Prijatie nariadenia v konečnom dôsledku výrazne oslabí pozíciu a práva malých pestovateľov, farmárov a semenných bánk, na ktorých spočíva zachovanie biodiverzity. Nariadenie naopak posilní pozíciu nadnárodných agrogigantov a oslabí rozhodovacie právomoci členských štátov.

 

Žiadam Vás, aby ste v mene slovenských občanov do 4. decembra podali prinajmenšom pozmeňujúce návrhy, ktoré nájdete na nasledovnej adrese:

http://saatgutpolitik.arche-noah.at/files/presentation_3a_-_top_20_changes_we_shall_fight_for_kl.pdf

 

Súvisiace odkazy:

 

„Ochráňme naše prírodné dedičstvo, biodiverzitu a výslednú potravinovú bezpečnosť!" - naliehavá výzva konať

 

"Semínkové nařízení" - EU Plant reproductive material law

 

Obrázok: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB