„Ochráňme naše prírodné dedičstvo, biodiverzitu a výslednú potravinovú bezpečnosť!" - naliehavá výzva konať

Deklarácia

Autor/ka: -

Základné ľudské právo pestovať rastliny stojí v základoch ľudskej civilizácie. Ľudia dlhé storočia pestovali vlastné rastliny, aby získali potraviny pre seba alebo na predaj, aby vysádzali krásne záhrady a parky, alebo vytvárali nový životný priestor pre divočinu.

Toto všetko dnes ohrozuje snaha o zavedenie nového nariadenia Európskej únie o kontrole výroby, obchodu a predaja všetkého rastlinného rozmnožovacieho materiálu: semien, hľúz, živých rastlín a dokonca aj divých kvetov. Navrhované nariadenie v mene ochrany spotrebiteľa obmedzí, čo môžu ľudia predávať a pestovať.

Rokujúce strany majú snahu podporiť práva farmárov. Návrh Európskej komisie(1) uznáva práva záhradkárov a farmárov vymieňať si a predávať semená a rastliny, zavádza isté (hoci slabé a zle zadefinované) ústupky prispievajúce k zachovaniu biodiverzity, slobody výberu a otvoreného prístupu k rastlinnému materiálu. Navrhované pravidlá však dostatočne neochraňujú právo ľudí pestovať, predávať a vymieňať si rastliny a veľmi chabo bránia tomu, aby komerčné záujmy obmedzili aktivity súvisiace s rozmnožovaním rastlín. Vytvoria tak hrozbu pre budúcu potravinovú bezpečnosť a práva záhradkárov, farmárov a komunít množiť a pestovať vlastné rastliny.

Sme znepokojení záujmom veľkých spoločností privlastniť si naše semená a zabrániť ich budúcemu množeniu malopestovateľmi a farmármi. Znepokojuje nás, že práva veľkých spoločností sú zrejme nadradené právam malých pestovateľov a farmárov. Čeliac prichádzajúcej klimatickej zmene cítime potrebu ochrániť naše prírodné dedičstvo, biodiverzitu a výslednú potravinovú bezpečnosť.

Sme vystavení narastajúcemu tlaku, ktorý ohrozuje naše budúce zásoby potravy, ubúdaniu zdrojov, rastúcim cenám palív, rýchlo sa meniacej klíme, strate prirodzených habitatov a znižovaniu biodiverzity. Potrebujeme zachovať a rozvíjať našu biodiverzitu.

My, zástupcovia európskych farmárskych organizácií, záhradkárov, roľníkov, semenných bánk, šľachtiteľov a členov občianskych združení, na stretnutí vo Viedni 24. novembra 2013 vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad navrhovaným nariadením o rastlinnom rozmnožovacom materiáli [2013/0137
(COD)], ktoré 6 mája 2013 prijala Európska komisia. Máme vážne obavy o potravinovú suverenitu a ochranu biodiverzity, potravinovej bezpečnosti, zdravia a slobody európskych občanov.  

Dôrazne žiadame aby:

1. ľudia, či už farmári alebo záhradkári, nemali povinnosť nakupovať semená a iný „rastlinný rozmnožovací materiál" od komerčných predajcov. Každé nariadenie musí garantovať práva farmárov, záhradkárov a všetkých združení používať, vymieňať si a predávať vlastné semená a rešpektovať všetky medzinárodné ľudskoprávne dokumenty a Medzinárodnú dohodu o rastlinách (ITPGR-FA).

2. Priemyselné štandardy by nemali používať ako štandardy pre trh so semenami a rastlinami. Naznačuje to, že ide o technickú a právnu definíciu, ktorej sa rastliny nemôžu podrobiť, a ktorá neuznáva dôležitosť biodiverzity.

3. Voľne množiteľné rastliny by nemali byť podrobené povinnej registrácii odrôd a certifikácii semien a rastlín. Biodiverzita je, podobne ako voda, súčasťou verejného blaha a mala by byť nadradená komerčným záujmom.

4. Všetky návrhy, ktoré majú vplyv na biosféru, by mali byť konzultované s verejnosťou a rozhodnutia o nich by mali prijímať volení zástupcovia. Ochrana biodiverzity nie je len „technický detail" v znení Zmluvy o fungovaní EÚ.

5. Požiadavky na označovanie materiálu by mali byť transparentné a mali by zahŕňať aj technologické výdobytky, vrátane nových mikrobiologických rozmnožovacích metód, a technické a právne obmedzenia ich využívania.

6. Oficiálna kontrola semien a rastlín musí zostať verejnou službou a malým prevádzkam (mikropodnikom) musí byť poskytovaná zdarma .

Signatári deklarácie:

AGROLINK Association (BUL) – www.agrolink.org
Arche Noah Verein (A) – www.arche-noah.at
Bese Természetvédelmi Egyesület | Bese Nature Conservation Society (HU) – www.beseegyesulet.hu
Bifurcated Carrots – www.bifurcatedcarrots.eu
Campaign for Seed-Sovereignty (INT) – www.seed-sovereignty.org |
Kampagne für Saatgut-Souveränität – www.saatgutkampagne.org
Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. (INT) – www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org
Le Début des Haricots (B) – www.haricots.org
Eco Ruralis - in support of traditional and organic farming (RO) – www.ecoruralis.ro
EKOTREND Slovakia – www.ecotrend.sk
Environmental Social Science Research Group (HU) – www.essrg.hu
Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura (PL) – www.agrinatura.pl
Föreningen Sesam (SV) – www.foreningensesam.se
GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental (PT) – www.sementeslivres.gaia.org.pt
Garden Organic (GB) – www.gardenorganic.org.uk
GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria – www.global2000.at
InfOMG - GMO information centre in Romania (RO) – www.infomg.ro
Longo mai (INT) – www.prolongomai.ch
Maatiainen ry (SF) – www.maatiainen.fi
Navdanya International (I) – www.navdanyainternational.it
Peliti (GR) – www.peliti.gr
Plataforma Transgénicos Fora (Stop GMO Platform, PT) – www.stopogm.net
Praktisk Økologi (DK) – www.oekologi.dk
Red Andaluza de Semillas „Cultivando Biodiversidad" (E) – www.redandaluzadesemillas.org
Red de Semillas „Resembrando e Intercambiando" (E) – www.redsemillas.info
Rete Semi Rurali (I) – www.semirurali.net
Réseau Semences Paysannes (F) – www.semencespaysannes.org
Seed Freedom Campaign (IND) – www.seedfreedom.in
Slovensko bez GMO – www.vsetkoogmo.sk
Społeczny Instytut Ekologiczny (PL) – www.sie.org.pl
Stowarzyszenie dla dawnych odmian i ras (PL) – www.ddoir.org.pl
Utopia (SK) – utopia.sk
Varuhi semen (SL) – semenska.org
Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (D) – www.nutzpflanzenvielfalt.de
ZMAG - Zelena mreza aktivistickih grupa (HR) | GNAG - Green network of activist groups – www.zmag.hr

Súvisiace odkazy:

Vážne ohrozenie slobody pestovateľov v Európe

Fotografia: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB