Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Autor/ka: Alternativa Zdola

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

Historická, právní a mediální analýza postavení družstev v České republice byla doplněna výzkumem v terénu u šesti družstev z různých oblastí a různých typů: výrobní, zemědělská, spotřební, bytové a družstvo zaměstnávající postižené občany. Dotazníky měly široké zaměření – od charakteru družstva, po postoje vedení, řadových družstevníků, představitelů samosprávy, ale i zákazníků a obyvatel daného místa. Výzkum zahrnul výrobní družstvo DUP Pelhřimov, 1. SDZP, zemědělské odbytové družstvo Brassica, zemědělské výrobní družstvo Chaloupky, bytové družstvo Borovany a obchodní družstvo Konzum z Ústí nad Orlicí.

 

Navzdory pestrosti kategorií, velikosti, zaměření i lokalit je z výzkumu možno vyvodit řadu inspirujících momentů, které ukazují, že ač je politicky vzato družstevnictví na okraji zájmu, jeho přínos pro danou obec není nezanedbatelný.

 

K obecným zjištěním patří dobrá informovanost členů družstev o svých právech, pozitivní hodnotí možnost seberealizace a možnost spolurozhodovat. Zaměstnanci oceňují vlídné a slušné zacházení, jistotu práce, ale také učení se novým věcem a pozitivní možnost ovlivňovat okolí. Z hlediska dodržování družstevních principů pro nás výběr „vzorových" družstev nebyl snadný, neboť družstevní principy se dodržovaly ve všech vybraných družstvech.

 

Respekt vzbuzuje například spotřební družstvo Konzum, jehož tradice sahá až do 19. století. Družstvo důsledně respektuje mezinárodní družstevní principy. Stalo se součástí družstevní skupiny COOP, je také zapojeno do Družstevní asociace ČR a obdobné EUROCOOPa je také členem Místní akční skupiny Orlicko. Spolupracuje úzce s neziskovým sektorem v místě působnosti (desítky místních neziskových organizací). Cílem družstva je lepší život pro komunitu členů a posilování regionálního uvědomění, být nejlepším a trvalým dodavatelem kvalitních (primárně regionálních) potravin pro rodiny členů a zajistit potravinovou obslužnost členů i v nerentabilních menších obcích.

 

Delší družstevní tradici má i výrobní družstvo DUP, které je netypické hned třemi odlišnými výrobními závody (kovovýroba, kožedělná a galanterní výroba a pivovar Poutník). Je zakládajícím členem Svazu českých a moravských výrobních družstev a již 70 let nabízí zaměstnání lidem z Pelhřimova a okolí. 1. SDZP (Severočeské družstvo zdravotně postižených) je typickým sociálním podnikem, které dnes zaměstnává kolem stovky pracovníků se zdravotním postižením. Družstvo má úzký kontakt s místní komunitou, samosprávou a neziskovými organizacemi.

 

Odbytové družstvo Brassica vzniklo jako sdružení soukromých zemědělců, kterým zajišťuje skladování a odbyt produktů. Soukromí zemědělci družstevní formu dobře znali a pochopili, když se ocitli v existenčním ohrožení, její výhody.

 

Zemědělské družstvo Zašovice je ze zkoumaného vzorku nejmenší a nejmladší. Družstvo vzniklo v roce 2011 a je přímo personálně spojeno s Chaloupky, o.p.s., která se již dvě desetiletí zabývá ekologickou environmentální výchovou a vzděláváním (ochrana přírody a trvale udržitelný rozvoj). Prvním větším úspěchem farmy je získání krajského certifikátu pro mléčné výrobky – „Vysočina regionální produkt". Bytové družstvo Borovany vzniklo v roce 1999. Jeho smyslem byla výstavba dvojdomu, jeho následná společná správa a údržba. Iniciativa vznikla „zdola", ze zájmu lidí bydlet a na popud obce, jako alternativa k obecní výstavbě. Družstevní forma byla zvolena také s ohledem na tradici.

 

Na mezinárodní konferenci v Bratislavě jsme prezentovali nejen výsledky našeho výzkumu, ale seznámili se rovněž se zkušenostmi ze zahraničí. Velký zájem vzbudila podpora inkubátorů pro rozjezd družstev v Polsku, která si klade za cíl snížit vysokou nezaměstnanost a cílí také na mladé. Zaujaly i informace z Latinské Ameriky, kde je družstevní forma rozšířená snad ve všech sektorech včetně IT, či rozbor předpokladů nutných pro aktivní participaci ze Spojených států.

 

Alternativa Zdola prezentovala mimo jiné také analýzu mediálního obrazu družstevnictví od roku 2012 do roku 2014. Téma družstevnictví se objevilo v celkem 405 mediálních výstupech. Dominovaly Haló noviny a Parlamentní listy. Nejvíce článků bylo koncentrováno na družstevnictví obecně. Příjemným zjištěním bylo, že v textech převládaly kladné či neutrální postoje. Významným faktorem, který výzkum ovlivnil, byly volby (prezidentské a do sněmovny), které ukázaly korelaci tématu družstevnictví se jmény Táni Fischerové a Ilony Švihlíkové.

 

Na podporu osvěty o družstevnictví ve školství (základy společenských věd) i v běžném životě byla v rámci projektu vydána brožura o principech, historii i současném stavu družstevnictví v českých zemích i ve světě. Stručně popisuje také 11 různých družstev, tedy nejen ta, na které byl zaměřen výzkum. Pro zájemce je brožura k dispozici zdarma na uvedených kontaktech:

 

Web: www.alternativazdola.cz

E-mail: info@alternativazdola.cz

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB