Hnutie Occupy Baltimore žiada participatívny rozpočet

Autor/ka: -

Prezident korporácie Baltimore Development Corporation Jay Brodie súhlasil s ďalšími stretnutiami s protestujúcimi v hnutí Occupy Baltimore. Tí majú okrem iného námietky voči „chýbajúcej transparentnosti" v korporácii. Baltimore je mesto v štáte Maryland na východe USA a má cca 750-tisíc obyvateľov.

Jay Brodie sa vyjadril, že sa má rozprávať o návrhoch protestujúcich aj s ďalšími vedúcimi predstaviteľmi korporácie BDC. „Som ochotný stretnúť sa, diskutovať a vyjadriť sa ku všetkých veciam, ktoré protestujúci navrhli", povedal.

Po zvolaní verejného stretnutia na schodoch hlavnej centrály BDC, čo je „všeobecne prospešná" „nezisková" organizácia v súkromnom vlastníctve využívajúca verejné zdroje na súkromné developerské projekty, sa prišiel jej prezident pozhovárať so skupinou občanov Baltimoru, ktorí vyjadrovali svoju nespokojnosť s činnosťou korporácie. Baltimorských protestujúcich inšpirovali ostatné okupačné hnutia v USA, najmä na Wall Street. Brodieho na stretnutí pod holým nebom privítali skandovaním hesla „Iná korporácia BDC je možná!"

Rečníci hnutia vymenovali tri hlavné námietky voči BDC, ktorá vystupuje ako spoločnosť financovaná z verejných zdrojov: nedostatočná transparentnosť, nedostatočné rešpektovanie ekonomických ľudských práv, chýbajúca vízia ako aj občianska participácia. Na kritiku nadviazali svedectvá zástupcov komunitných skupín, ktoré aktívne pracujú na tom, aby bol život v meste Baltimore lepší, spravodlivejší a udržateľnejší.

Brodie mal pridelený čas na odpoveď. Stretnutie sa ukončilo prečítaním alternatívnych krokov, ktoré by mala korporácia BDC podniknúť a vyriešiť tak niektoré zo systematických problémov v procese mestského rozvoja. Alternatívne návrhy zahŕňajú: zasielanie verejných elektronických správ o stretnutiach, čo je zároveň jednoduché gesto vyjadrujúce dodržiavanie Marylandského dohovoru o otvorených stretnutiach; postupné navrátenie verejných dotácií zo súkromných projektov, ktoré boli určené v prospech verejného blaha, ak sa tieto nezrealizujú; BDC sa zaväzuje zabezpečovať existenčné minimum pre všetkých zamestnancov na miestach vytvorených v projektoch BDC; vytvoriť Úrad komunitnej participácie a právnej obhajoby ako aj model participatívneho rozpočtovania; zaručuje sa aj za prítomnosť reprezentantov komunít na všetkých stretnutiach vedenia korporácie.

Akcia sa ukázala ako úspešná nie len tým, že sa jej zúčastnilo viac ako sto ľudí, ale aj tým, že bola jedinečnou udalosťou, ktorá vyzdvihuje dôležitosť občianskej účasti na rozvoji mesta. Vzhľadom na tlak verejnosti sa prezident korporácie Jay Brodie zaviazal pokračovať v otvorenom dialógu a prizývať rôznorodé reprezentatívne skupiny k procesom hľadania riešení akýchkoľvek nových otázok. Okrem toho je táto udalosť aj dobrou ukážkou toho, ako ďalšia regionálna skupinka okupačných hnutí naprieč USA dokáže upriamiť pozornosť na naliehavé problémy na lokálnej úrovni.

Preložila a upravila Silvia Ruppeldtová

Obrázok: spike55151

Zdroj: Baltimore Sun http://weblogs.baltimoresun.com/news/local/politics/2011/11/bdc_plans_more_meetings_with_o.html
Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB