Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Diskusia sa uskutočnila 21. júna 2017 v Banskej Bystrici.


Významnú časť svetovej ekonomiky tvoria organizácie, ktoré nevznikli za účelom maximalizácie zisku, ale s cieľom prispievať k sociálnemu blahu a rozvíjať rôzne podoby spolupráce, solidarity a demokracie na pracovisku. Historicky najstaršou a najrozšírenejšou inštitucionalizovanou formou sociálnej a solidárnej ekonomiky sú družstvá. Vo svete majú viac ako miliardu členov a členiek a fungujú prakticky vo všetkých sektoroch a odvetviach ekonomiky. Zamestnávajú približne 250 miliónov ľudí. Je pravdepodobné, že ich počet bude rásť spolu so vznikom nových foriem družstevníctva, ktoré sú odpoveďou na zmeny v dôsledku globálnej ekonomickej a environmentálnej krízy, ale aj rozvoja nových technológií a celkového meniaceho charakteru práce v mnohých krajinách sveta. U nás je ich potenciál po turbulentných udalostiach 20. storočia a najmä zmenách po roku 1989 nevyužitý a ich podpora nedostatočná. Stále bývajú spájané s centralizáciou boľševickej moci. Toto nedorozumenie pretrváva napriek tomu, že v skutočnosti nerešpektovala jeho základné princípy ako dobrovoľný vstup do družstva alebo demokratické a autonómne rozhodovanie na pracovisku. V druhej zo série diskusií o ekonomike ako priestore pre spoluprácu sa pozrieme bližšie na nedávnu minulosť a súčasnosť družstevníctva v krajinách bývalého Česko-Slovenska a tiež na úlohu družstevníctva v rozvoji miestnej ekonomiky a boji s chudobou a sociálnym vylúčením.
 

Pozvanie do diskusie prijali:
 

Jiří Guth je ekológ so záujmom o súvislosti. Na pražskom magistráte sa venuje posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, adaptáciám na zmenu klímy a ďalším environmentálnym otázkam. Na Prírodovedeckej fakulte Jihočeské univerzity prednáša o verejnej správe a regionálnom rozvoji. Člen a činovník Strany zelených v ČR a niekoľkých občianskych združení a iniciatív, napr. Alternativy zdola. Príležitostne spolupracuje s Deníkem Referendum. Bol alebo je členom šiestich družstiev vrátane bytového, pivovarského, výrobno-spotrebného a vydavateľského.
 

Jana Lindbloom pracuje v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied a zároveň prednáša kurz o sociológii organizácií na Masarykovej univerzite v Brne a Univerzite Komenského v Bratislave. Výskumne sa venuje najmä ekonomickej sociológii so zameraním na organizácie (hlavne družstvá), pracovné vzťahy, majetkové práva a rôznorodosť interpretácií legislatívy. Metodologicky sa špecializuje na kvalitatívne prístupy.
 

Eva Riečanská študovala etnológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a sociológiu na University of Pittsburgh v USA. Pracovala v Regionálnom centre Rozvojového programu OSN, kde sa venovala problematike komunitného a lokálneho rozvoja, otázkam rodovej rovnosti a spolupracovala s viacerými mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Ako členka občianskeho združenia Utopia sa zaoberá problematikou občianskej participácie. Bola vedúcou výskumného tímu a spoluzostavovateľkou publikácie o súčasnej situácii v družstevníctve v krajinách V4.
 

Video: Daniel Bernát
 

Súvisiace články:
Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce
S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť
Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

 

Projekt Ekonomika ako priestor spolupráce sa realizuje s podporou Rosa Luxemburg Stiftung.

 

 

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

Vize kooperativní budoucnosti: z Bratislavy nejen pro střední Evropu

Vize kooperativní budoucnosti: z Bratislavy nejen pro střední Evropu

Na mezinárodní konferenci o družstevnictví pro 21. století v Bratislavě byl analyzován současný stav družstevnictví v zemích visegradské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Účastníci z celého světa a z různých sektorů se shodli, že družstva mohou, dokážou a v zájmu celé společnosti mají budovat „lepší svět".
First Previous Next Last

FB FB