Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Diskusia sa uskutočnila 12. decembra 2017 v A4-ke v Bratislave.
 

V novembri sme diskutovali o politických a ekonomických výsledkoch vývoja po roku ‘89. V poslednej tohtoročnej diskusii z cyklu Ekonomika ako priestor spolupráce na túto tému nadviažeme - nielen pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv - otázkou, aký je význam sociálnych a ekonomických práv v spoločnosti, v ktorej sa na jednej strane považuje dodržiavanie ľudských práv za kľúčový prvok a zdroj legitimity politického režimu, no na druhej je ich vnímanie často selektívne a v niektorých prípadoch sú systematicky porušované a ignorované. Najviditeľnejším príkladom tohto selektívneho vnímania ľudských práv je chudoba, ktorá je komplexným útokom na ľudskú slobodu a fakticky ruší sociálne a ekonomické práva ako napríklad právo na vzdelanie, zdravie, primerané bývanie alebo jedlo. No nielen tie. V konečnom dôsledku zabraňuje aj napĺňaniu politických a občianskych práv. Aké sú dôsledky takto (ne)uplatňovaných ľudských práv a čo znamenajú pre ľudí, ktorí sa s ich porušovaním každodenne stretávajú? Prečo nie je v liberálno-kapitalistickom „najlepšom z možných svetov" možné zabezpečiť, aby mal každý človek právo prežiť dôstojný život?


Pozvanie do diskusie prijali:


Michal Riečanský vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálne pracuje v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, kde sa venuje aj téme hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv (ESCR) . V minulosti pôsobil v o.z. Ľudia proti rasizmu a v Implementačnej Agentúre MPSVR kde pracoval s problematikou deinšitucionalizácie systému sociálnych služieb.


Daniel Škobla je sociológ, ktorý pôsobí na Inštitúte pre výskum práce a rodiny a Ústave etnológie SAV. V minulosti pracoval na Instytut Filozofii i Socjologii PAN vo Varšave a Regionálnom centre United Nations Development Program. Participoval na riadiacich stretnutiach Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015, podieľal sa na výskumoch a na tvorbe strategických dokumentov v oblasti boja proti chudobe a integrácie Rómov. Je autorom kapitoly v knihe Reinventing Social Solidarity across Europe (Policy Press), viacerých štúdií a množstva evaluačných a výskumných správ.


Tomáš Tožička je publicista, technik, teológ a odborník na rozvojovú problematiku. Do 1989 pracoval v robotníckych profesiách. Neskôr vyštudoval teológiu v Prahe a v Atlante, USA. V súčasnosti je riaditeľom Strediska humanitárnej a rozvojovej spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické a predsedom českej pobočky Social Watch. Spolupracuje s humanitárnymi organizáciami Adra, Educon a Ekumenická akademie.


Diskusiu moderovala: Eva Riečanská


Video: Vladimír Čičmanec


Súvisiace články:
Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce
Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe
S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť
 

Projekt Ekonomika ako priestor spolupráce sa realizuje s podporou Rosa Luxemburg Stiftung.

 

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

utopia.sk

Tie, na ktoré sme čakali

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

utopia.sk

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

utopia.sk

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

utopia.sk

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

utopia.sk

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Zastavme dohodu CETA

Zastavme dohodu CETA

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

First Previous Next Last

FB FB