Novinky Novinky

utopia.sk

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Participatívny rozpočet v Bratislave pre rok 2013 – verejná prezentácia projektov a verejné zvažovanie

Participatívny rozpočet v Bratislave pre rok 2013 – verejná prezentácia projektov a verejné zvažovanie

Participatívny rozpočet (PR) v Bratislave pre rok 2013 vyvrcholí verejnou prezentáciou projektov 30. októbra 2012 o 17:00 v Justiho sieni Primaciálneho paláca a verejným zvažovaním 8. novembra 2012 rovnako o 17:00 v Justiho sieni primaciálneho paláca.

K inteligentnej energetike na Poľane

K inteligentnej energetike na Poľane

Zo štyroch mikroregiónov okolo Poľany uniká cez dovoz fosílnych palív a elektriny každý rok 400 až 800 Eur na obyvateľa. Až polovicu tepla a značnú časť elektriny je pritom možné ušetriť a zvyšok by mohli pokryť obnoviteľné zdroje energie, najmä biomasa a slnko. Ak by to región dokázal, stal by sa energeticky sebestačný a uvoľnil by obrovské finančné zdroje pre vlastný rozvoj.

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Životné minimum ako pilier sociálneho systému a garancia kvality života?

Životné minimum ako pilier sociálneho systému a garancia kvality života?

Slovenská sieť proti chudobe s podporou F. Ebert Stiftung a TF KU v Košiciach pripravuje 22. októbra 2012   konferenciu venovanú otázkam výpočtu životného minima a zohľaďňovania základných životných potrieb a potrieb sociálneho začlenenia v tomto inštitúte.  Na konferenciu sú pozvané členské organizácie, ľudia so skúsenosťou chudoby, výskumníci a pracovníci ministerstva práce a novinári. Po prednáškovej časti konferencie sa v pracovných skupinách bude diskutovať o životných nákladoch rôznych druhov domácností a pokusia sa dospieť ku konsenzu o nákladoch minimálneho spotrebného koša, ktorý je nutný na zabezpečenie skromného no dôstojného  života v rôznych typoch domácností. Prihlášku na konferenciu nájdete tu.  A tu sú inštrukcie pre účastníkov pracovných skupín.

Participatívny rozpočet v Bratislave - verejné fóra

Participatívny rozpočet v Bratislave - verejné fóra

Počas októbra sa v rámci participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave uskutoční viacero verejných fór. Ich cieľom je zapojiť čo najväčšie množstvo Bratislavčaniek a Bratislavčanov do procesu prípravy participatívneho rozpočtu na rok 2013 a informovať širokú verejnosť o činnosti participatívnych komunít a priebehu realizácie projektov, ktoré získali prostriedky z PR v pilotnom projekte a v prvom ročníku PR. Výstupom z fóra by mala byť verejná dohoda o prioritách, ktoré majú pri realizácii PR jednotlivé komunity sledovať, zadaniach pre mesto a zbierka nápadov na nové projekty PR.

Verejné fórum - Mestský rozpočet

Verejné fórum - Mestský rozpočet

Vo štvrtok 27.9. 2012 sa začína druhý ročník participatívneho rozpočtu v Bratislave verejným fórom s názvom Mestský rozpočet. Fórum sa uskutoční  v Primaciálnom paláci v miestnosti číslo 107 od 17:00 do 19.00 hod. Na úvod zástupca mesta oboznámi Bratislavčanky a Bratislavčanov so štruktúrou mestského rozpočtu a výdavkov mesta. Po prezentácii bude nasledovať diskusia o rozpočtových prioritách, ktorej výsledok bude zahrnutý do participatívneho rozpočtu pre rok 2013. Verejné fórum je otvorené pre všetkých občanov a občianky.

Deň bez áut / Deň pre námestie

Deň bez áut / Deň pre námestie

V sobotu 22. septembra 2012 vyvrcholí Európsky týždeň mobility. Pripravili sme pre vás aktivity, ktoré umožnia zažiť Kamenné námestie inak a naplánovať ho ako príjemný a bezbariérový priestor pre peších a cyklistov.

Máte dobrý nápad?

Máte dobrý nápad?

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s medzinárodnou sieťou mimovládnych organizácií CEE Bankwatch Network organizujú súťaž nápadov pre udržateľné využívanie fondov EÚ. Zúčastniť sa môžu všetci aktívni občania, neformálne a formálne iniciatívy, občianske združenia a neziskové organizácie.

FB FB