Novinky Novinky

utopia.sk

PISA: naklonená veža slovenského školstva

Výsledky najrozsiahlejšieho svetového výskumu kvality vzdelávania v jednotlivých krajinách, ktoré boli zverejnené koncom minulého roka, ukázali, že úroveň slovenského školstva je podpriemerná. Teda aspoň v rámci najvyspelejších štátov sveta, ktoré sa združujú v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Ešte horšia ako výsledky však bola reakcia ministerstva školstva. Podľa ministra Jána Mikolaja a jeho vtedajšej hovorkyne totiž problém nie je v slovenskom školstve, ale v uvedenom prieskume.

Ľudová univerzita

Ľudová univerzita

Ľudová univerzita (ĽU) chce byť v prvom rade univerzitou ako takou, teda spoločenstvom učiacich (sa). Konceptuálna schéma ĽU sa opiera o dve základné ideové východiská. Prvé tvorí koncept univerzity vytvorený Wilhelmom von Humboldt , ktorý sa stal základným modelom nielen pre európske vysoké školy, ale inšpiráciu v ňom našli aj americké univerzity. Humboldtov koncept celostného vzdelávania prostredníctvom vedy vychádza z dvoch kľúčových pojmov – občianstvo a slobodné indivíduum, a ústi v myšlienke akademickej slobody, ktorá sa nevymedzuje len smerom navonok, ale predovšetkým dovnútra. Univerzita v tomto význame napĺňa svoj pôvodný význam a stáva sa činorodým a živým spoločenstvom pedagógov a študentov.

utopia.sk

Socializmus aký mal vždy byť I.

Čo sme sa do konca dvadsiateho storočia naučili o riadení vlastných ekonomických aktivít? Ako by sme mali postupovať, keby sme dostali príležitosť začať odznovu?

First Previous First Last

FB FB