Novinky Novinky

ABCD – rozvoj vlastnými silami I.

ABCD – rozvoj vlastnými silami I.

Asset-Based Community Development, teda komunitný rozvoj založený na lokálnych zdrojoch je, ako uvádza stránka ABCD inštitútu, komunikačná stratégia, ktorá využíva  individuálne schopnosti a zručnosti občanov pre vybudovanie silnejšej komunity a pre zabezpečenie jej udržateľného rozvoja. Inštitút ABCD dnes pôsobí na akademickej pôde, ale najmä v teréne, teda priamo v komunitách, ktoré sa dostali do ťažkostí.

Občianske rady II.

Občianske rady II.

Prvá časť venovaná občianskym radám popisovala mechanizmus ich činnosti. Druhá časť ukazuje dva konkrétne príklady z regionálnej a krajinskej úrovne. Ak som v prvej časti spomínal, že rámcové a mocenské nástroje tohto mechanizmu participácie sú obmedzené, nasledujúce riadky ukazujú, že to neplatí o jeho obsahu, ktorý je najmä v slovenskom kontexte skutočne radikálny.

Občianske rady I.

Občianske rady I.

Občianske rady sú relatívne novou formou participácie, ktorej iniciátorom sú politické štruktúry. Tento fakt predznamenáva aj mieru participácie, ktorou tento mechanizmus disponuje. Moc plne zostáva v rukách exekutívy a volených zástupcov a občiansky sektor navrhuje, ako s ňou možno naložiť. V prvej časti textu o občianskych radách sa možno dočítať o základných mechanizmoch a konkrétnom príklade na lokálnej úrovni, presnejšie pri riešení problémov v škole. Druhá časť sa bude venovať príkladu celokrajinskej občianskej rady v rakúskej spolkovej republike Voralberg a regionálnej občianskej rade v Pielachtale.

Príručka participácie – spoločne vytvárať budúcnosť

Príručka participácie – spoločne vytvárať budúcnosť

Jestvujú aj ťažšie vysloviteľné a uchopiteľné slová ako participácia, ale nie je ich veľmi veľa. Na základe spätných väzieb, ktoré sme za posledný rok pri rozvíjaní občianskej participácie dostali, sme sa rozhodli pripraviť krátky seriál článkov o participácii a jej rôznych podobách.

Úvodný text je prekladom vybraných častí z príručky, ktorú vydalo rakúske ministerstvo životného prostredia v spolupráci s Rakúskou spoločnosťou pre životné prostredie a techniku. Príručka participácie sa venuje základným pojmom a súvislostiam týkajúcim sa participácie. Hovorí o základných politických krokoch a dokumentoch, ktoré otvárajú samosprávy pre občanov a aspoň čiastočne sa tak pokúšajú naplniť slovo samospráva jeho skutočným významom.

utopia.sk

Projekty participatívnych komunít 2012 - BA

Dňa 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj v Bratislave uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených v rámci participatívneho rozpočtu pre tento rok. Príprava projektov prebiehala od apríla na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít a zapojiť sa do nej mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, bude výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2012 a verejnej ankety, v ktorej ste mohli hlasovať do 22. júla 2012.

Neúspech vojny proti drogám v Latinskej Amerike

Neúspech vojny proti drogám v Latinskej Amerike

Na regionálnom summite v Antigue (Guatemala) sa zišli tri hlavy štátov Strednej Ameriky: prezidentka Kostariky Laura Chinchilla, prezident Panamy Ricardo Martinelli a prezident Guatemaly Otto Pérez Molina. Summit zvolal prezident Guatemaly, aby mohli prediskutovať alternatívy k politike prohibície. Hovorili priamo o ukončení súčasnej podoby vojny proti drogám. Ich skúsenosť totiž jednoznačne ukazuje, že Strednú Ameriku zanechala vojna proti drogám doničenú násilím a zločinom. Povedané slovami prezidenta Molinu: „Uvedomili sme si, že 40 rokov trvajúca stratégia boja proti pašovaniu drog zlyhala. Musíme sa poobzerať po nových alternatívach."

Participatívny rozpočet pre Bratislavu 2012 – verejná prezentácia projektov

Participatívny rozpočet pre Bratislavu 2012 – verejná prezentácia projektov

Dňa 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj na Nedbalovej ulici č.3 v Bratislave uskutoční prezentácia projektov pripravených v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Podujatie sa začne o 17:00 a potrvá približne dve hodiny. Jeho cieľom bude predstaviť výsledky práce jednotlivých participatívnych komunít širokej verejnosti.

Bratislava zbytočne prišla o najhodnotnejšiu industriálnu pamiatku – Cvernovú továreň

Bratislava zbytočne prišla o najhodnotnejšiu industriálnu pamiatku – Cvernovú továreň

Klub ochrany technických pamiatok (KOTP), v spolupráci s iniciatívou Bratislava otvorene (BAO) oznamuje verejnosti, že v sobotu 16. 6. 2012 prišla Bratislava o posledný kompletne a komplexne zachovaný industriálny areál zo začiatku 20. storočia, navyše s veľkou mierou autenticity, v dobrom technickom stave a s veľkým potenciálom na adaptáciu a nové využitie: historickú Uhorskú cvernovú  továreň na Páričkovej, Svätoplukovej a Košickej ulici („Cvernovka").

Na zoznam nezmyselne zničených unikátnych technických pamiatok Bratislavy tak ku Kablovke, Gumonke, Danubius-Elektrik, Tabakovej továrni a mnohým ďalším pribudla aj Cvernovka, ktorá bola do soboty 16. 6. najhodnotnejšou dochovanou pamiatkou tohto druhu v hlavnom meste. Z rozsiahleho fondu tohto typu historického kultúrneho dedičstva, na ktoré mohli byť Bratislavčania hrdí, tak zostalo len torzo - pár solitérov vytrhnutých z kontextu.

Titanic, najvýstižnejšia metafora Brazílie

Titanic, najvýstižnejšia metafora Brazílie

O tom, či je Titanic, ktorý klesol na morské dno pred sto rokmi, najlepšou metaforou sveta, sa dá diskutovať. Ale to, že je najlepšou metaforou Brazílie, sa zdá nespochybniteľné. Malé vysvetlenie: Titanik sa potopil a skončil; Brazília v klamlivom zdaní svetovej veľmoci (šiesta najväčšia ekonomika sveta) sa síce hospodársky rozrastá, no zároveň sa každodenne vyčerpáva vlastnými protirečeniami a ranami, zvýrazňujúc svoj prvotný hriech spáchaný otrokárskym drancovaním a všetkými nešťastnými následkami, ktoré z neho vyplynuli: sociálne, ekonomické a kultúrne nerovnosti, autoritárstvo, vylučovanie obrovských častí obyvateľstva, štruktúrované, individuálne a inštitucionálne násilie, a tak ďalej.

Mimovládne organizácie dokumentujú skryté náklady PPP projektov naprieč Európou

Mimovládne organizácie dokumentujú skryté náklady PPP projektov naprieč Európou

Medzinárodná sieť CEE Bankwatch Network tento týždeň spustila nové webové stránky, ktoré prinášajú kritickú analýzu využívania projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) pri budovaní verejnej infraštruktúry, napríklad ciest, nemocníc a zásobovania vodou. Stránky v anglickom jazyku obsahujú prípadové štúdie problémových projektov v Európe, vrátane slovenskej diaľnice D1.

FB FB