Novinky Novinky

Matky z Ituzaingó za životné prostredie

Matky z Ituzaingó za životné prostredie

Tento týždeň sa v Argentíne začína súd o toxických látkach v poľnohospodárstve, ktorý sa stane symbolickým. Jeho protagonistkami a žalobkyňami sú ženy z organizácie Matky z Ituzaingó (Madres de Ituzaingó). Rovnako ako ženy v Matkách z Májového námestia (Madres de Plaza de Mayo) v období vojenskej diktatúry, aj ženy zo štvrte Ituzaingó Anexo v meste Córdoba boli spočiatku označované za „šibnuté". Išlo o prosté ženy, matky, ktoré vystrašili náhle ochorenia detí a okolitých susedov a v roku 2001 začali mať podozrenie, že sa „niečo deje". Poobzerali sa okolo seba a nemuseli dlho uvažovať, čo: žili obklopené sójovými plantážami a chemické postreky prenikali priamo do ich obydlí.

Únik nafty do Dunaja je ďalším argumentom proti ropovodu BSP

Únik nafty do Dunaja je ďalším argumentom proti ropovodu BSP

V súvislosti s aktuálnou ropnou haváriou na Dunaji sieť environmentálnych mimovládnych organizácií Ekofórum upozorňuje na ďalšie rizikové aktivity v tomto citlivom území, napríklad plánovaný ropovod Bratislava-Schwechat Pipeline.

Kolumbia a Guatemala opätovne na prvých miestach v počte vrážd odborárov

Kolumbia a Guatemala opätovne na prvých miestach v počte vrážd odborárov

Medzinárodná konfederácia odborových zväzov (International Trade Union Confederation, ITUC) vo svojom výročnom hodnotení porušovania práv odborových zväzov zo 6. júna 2012 potvrdila, že Latinská Amerika je pre členov odborov aj naďalej najnebezpečnejším miestom na svete, s Kolumbiou na prvom a Guatemalou na druhom mieste.

Fond umeleckej slobody: Alternatíva k autorským právam v dobe internetu

Fond umeleckej slobody: Alternatíva k autorským právam v dobe internetu

Zhrnutie

Inštitúcia autorských práv má svoje korene vo feudálnom systéme. Autorské práva poskytujú stimuly pre kreatívnu činnosť prostredníctvom štátom vynúteného monopolu. Ako každý iný monopol, aj tento systém vedie k veľkej neefektívnosti a vytvára výrazné problémy s vymáhaním práv. Neefektívnosť a problémy s vymožiteľnosťou v internetovom veku dramaticky vzrástli, keďže digitálna technológia umožňuje reprodukciu písomných materiálov, hudby a video záznamov bez dodatočných nákladov.

Fond umeleckej slobody (Artistic Freedom Voucher, ďalej AFV) je alternatívny mechanizmus podpory tvorivej a umeleckej činnosti. Je navrhnutý tak, aby maximalizoval rozsah individuálnej voľby, pričom plne využíva potenciál novej internetovej  technológie.

Kde je homofóbia normou, revolúcia je svojou vlastnou paródiou

Kde je homofóbia normou, revolúcia je svojou vlastnou paródiou

Marxisti aj kresťania, počúvaj ma dobre, budú dovtedy brázdiť svet so scvrknutou riťou, kým neuznajú naše miesto a neakceptujú nás ako spojencov, kým otvorene a priamo nepochopia, že vzťah voči vývoju spoločnosti s nimi zdieľame rovnako citlivo. (Senel Paz: Vlk, les a nový človek)

"Vzťah umelca s jeho prostredím je životne dôležitý pre jeho tvorbu, a  skutočné puto sa takmer vždy diaľkou pretrháva. Väčšina diel spisovateľov, ktorí opustili našu ostrovnú realitu, je poznačená väčšmi nostalgiou ako skutočným duchom ostrova. Umelec môže urobiť niekoľko vecí: môže ťažko prežívať zložitú realitu doma, môže odísť a smútku sa brániť vytváraním inej reality. Môže aj ostať, a v zložitej realite hľadať  spôsob, ako sa vnútorne  vyrovnať so všetkými rozpormi."  Takú odpoveď ponúkol kubánsky spisovateľ Senel Paz redaktorovi istého kubánskeho literárneho časopisu na otázku, aký má názor na takzvanú literatúru diaspóry, čím sa samozrejme myslí tvorba tých, ktorí z Kuby odišli počas svojho života alebo sa už v cudzine narodili. Zároveň tak podal jednoduchú a výstižnú charakteristiku svojho vlastného diela. Našinec sa azda bude s úškrnom pýtať, koľko objektivity si môže dovoliť intelektuál žijúci na Kube v rozhovore pre kubánsky časopis, a môže jeho pôsobivo znejúce slová ľahko spochybniť. Literárna tvorba tohto mimoriadne obľúbeného kubánskeho spisovateľa a scenáristu však podáva verný a presvedčivý obraz autorovho postoja k životu, a to nielen výberom tematiky, ale aj literárnym spôsobom, ktorý si zvolil vo vlastnom, subjektívnom hľadaní  trvalých hodnôt vo svete, ktorého hodnoty sa plynutím času neraz menia.

Ženy v boji proti komodifikácii prírody a života!

Ženy v boji proti komodifikácii prírody a života!

Správa o účasti hnutia Svetový pochod žien (World March of Women, WMW) v procese orientovanom na Občiansky summit ľudí za sociálnu a environmentálnu spravodlivosť: proti komodifikácii života a za obranu ľudí od 15. do 23. júna 2012, ktorý sa uskutočňuje paralelne s Konferenciou OSN Rio+20.

WMW je medzinárodné feministické hnutie spájajúce skupiny a organizácie hnutí zdola (grass-roots) s cieľom odstraňovať najhlbšie príčiny biedy a násilia voči ženám. Bojujeme proti všetkým formám nerovnosti a diskriminácie žien. Naše hodnoty a skutky smerujú k politickým, ekonomickým a sociálnym zmenám. Sústredia sa na rozširovanie solidarity, rovnosť medzi ženami a mužmi, rovnosť medzi samotnými ženami a medzi všetkými ľuďmi; na budovanie rešpektu a uznania rôznorodosti medzi ženami; na znásobovanie našich stratégií a posilňovanie ženskej jednoty a spojenectva s inými progresívnymi sociálnymi hnutiami.

Vykorisťovanie Indonézie: Adidas a Olympijské hry 2012 v Londýne

Vykorisťovanie Indonézie: Adidas a Olympijské hry 2012 v Londýne

Adidas, nemecká spoločnosť zameraná na produkciu športového oblečenia, vyrába rovnošaty pre britský olympijský tím v manufaktúre s lacnou pracovnou silou v meste Tangerang, neďaleko medzinárodného letiska v indonézskom hlavnom meste Jakarte. Podľa odhalení britského denníka Independent tu mladým pracovníčkam vyplácajú 5-tisíc rupií (54 centov dolára) na hodinu počas 65-hodinového pracovného týždňa.

Mariela Castro v USA o LGBT právach na Kube a o sociálnych zápasoch

Mariela Castro v USA o LGBT právach na Kube a o sociálnych zápasoch

Marielu Castro Espínovú prekvapilo, že dostala povolenie na vstup do USA, čo vyvolalo takmer hysterické reakcie medzi anticastrovskými politikmi. Na druhej strane mnohých prekvapuje aj samotná Mariela, dcéra kubánskej revolúcie, svojím moderným a kritickým hlasom, ktorým vyzýva na budúce zápasy proti rôznorodým druhom hegemónie a politiky nanucovania, čím sa má dospieť k emancipovanej spoločnosti dodržiavajúcej všetky druhy práv.

Uvedomelosť hnutia 15M podnecuje rast Etickej banky v Španielsku

Uvedomelosť hnutia 15M podnecuje rast Etickej banky v Španielsku

Coop57, Jak, Fiare či Trocobank sú niektoré z alternatív k tradičným bankám, ktoré u nás rozkvitajú, čiastočne vďaka propagácii projektov hnutím Indignados (Rozhorčení).

Spoločnosť Chiquita čelí obvineniam z mučenia v Kolumbii

Spoločnosť Chiquita čelí obvineniam z mučenia v Kolumbii

Spoločnosť Chiquita, svetový producent banánov, dostala koncom marca predvolanie od federálneho súdu, aby sa dostavila na pojednávanie týkajúce sa jej úlohy vo financovaní pravicových eskadier smrti v Kolumbii. Miestni vidiečania uviedli, že eskadry páchali „náhodné aj cielené násilie výmenou za finančnú podporu a prístup k prístavom spoločnosti za účelom pašovania zbraní a drog". Obvinenia boli vznesené počas procesu, v ktorom bola Chiquita obvinená organizáciou Earth Rights International a právnou firmou zaoberajúcou sa prípadmi so sociálnym a politickým kontextom Cohen Milstein.

FB FB