Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Prečo sa vám oplatí zapojiť do tvorby nášho mesta?

Autor/ka: Peter Vittek
Prečo má zmysel sa zapojiť do participatívneho rozpočtu a na čo všetko sa pripraviť?

Procesy zapájania obyvateliek a obyvateľov mesta do jeho správy mnohokrát vyzerajú veľmi zložito, ale má to svoj dôvod. Ak chceme, aby diskusia o našom meste prebiehala čo najkvalitnejšie a aby mala čo najkvalitnejšie výsledky, musíme sa jej intenzívne venovať. Aby sa akákoľvek diskusia mohla vôbec začať, potrebujeme v prvom rade vaše podnety a nápady. Čím viac sa vás zapojí, tým presnejšie bude výsledok diskusie odrážať vaše potreby. Nápady sa potom spracovávajú tak, aby v meste nenastal chaos, teda aby projekty, ktoré z nich vznikajú, boli v súlade so zákonmi, rozvojovými plánmi mesta a inými projektami samosprávy. V ďalšom kroku je opäť všetko na vás: len vy rozhodujete, ako bude vyzerať výsledok participatívneho ropozčtu alebo niektorého z plánovaní verejných priestorov. Rozhodovanie sa vždy začína predstavením projektov. Čím lepšie sa ľudia s navrhovanými projektami oboznámia, tým kvalitnejší môže byť výsledok. Najkvalitnejšie výsledky vznikajú, keď sa dobre informovaní ľudia môžu rozhodovať v dobre pripravenej verejnej diskusii, keď dobre poznajú navrhované projekty a môžu svoje postrehy konfrontovať s pohľadmi iných ľudí. Na verejných diskusiách, ktoré pre vás v rozhodovacej časti procesu pripravujeme, sa často stáva, že sa podarí navrhované projekty nielen kvalitne posúdiť, ale navyše aj vylepšiť. Kvalitatívna forma rozhodovania si však žiada, aby ste venovali svojmu mestu relatívne veľa voľného času. Pre ľudí, ktorí si to dovoliť nemôžu alebo chcú svoj čas venovať niečomu inému, je preto otvorená možnosť za projekty zahlasovať. Kombinácia kvalitatívneho a kvantitatívneho rozhodovania pri dobrom nastavení zabezpečí, že výsledok rozhodovania bude kvalitný a zároveň bude odrážať vôľu čo najširšej skupiny ľudí.

 

Miestny úrad poskytuje všetkým možnosť zapojiť sa. Môžete to urobiť viacerými spôsobmi. Každý z nich je iný a vyžaduje si iné množstvo investovaného času. Bez vás však žiadna participácia neprebehne. Najviac času budete potrebovať, ak navrhnete občiansky projekt a ten získa podporu. Dočasne sa stanete tvárou projektu a spolupracovníkom úradu. Veľmi si vážime, že sa k tomuto kroku mnohí z vás odhodlali a zrealizovali úžasné projekty, ktoré by inak nikdy neuzreli svetlo sveta a teraz slúžia ostatným obyvateľom a obyvateľkám Nového Mesta. Menej času vám zaberie účasť na niektorej verejnej diskusii alebo prezentácii, pomoc pri realizácii projektu alebo hlasovanie. Aj tieto spôsoby zapojenia však považujeme za nesmierne dôležité a vždy nás teší, ak sa na nich zúčastňujete.

 

V našej mestskej časti samospráva s obyvateľkami a obvateľmi diskutuje a spolupracuje. Viacerí z vás už svoju tvár prepožičali občianskym projektom, mnohí ste s nami boli diskutovať na verejných zhromaždeniach. Vďaka vám sa Nové Mesto premieňa na živú komunitu, ktorá spoločne hľadá cesty k zlepšovaniu činnosti samosprávy a zvyšovaniu kvality verejného priestoru.

 

Ak sa chcete zapojiť, musíte byť pripravení aj na to, že cesta k realizácii projektu v našom hlavnom meste môže byť dlhá a náročná. Ľudia často prichádzajú s nápadmi, ktoré sú pre samosprávu výzvou, pretože nič podobné dovtedy nerealizovala. Verejný majetok a priestor partia viacerým vlastníkom. Malý kúsok trávnika pred vašim domom môže patriť kraju, mestu Bratislava, mestskej časti alebo všetkým trom inštitúciam naraz. Ďalšie priestory patria štátu alebo štátym podnikom. Činnosť verejných inštitúcií je prísne regulovaná a musí sa riadiť platnou legislatívou. Malo by vás to ale odradiť? Naša skúsenosť hovorí, že nie. A prečo? Jednoducho preto, že sa môžete stať priekopníkmi a inovátormi, hrdinami, ktorí napíšu príbeh možno drobného, no i tak dôležitého víťazstva v zápase o kvalitný život nás všetkých. Viacerí z vás nám ukázlali, že to ide. Podarilo sa im vyriešiť problémy, ktoré sa dlho nedarilo vyriešiť, vymysleli a zrealizovali služby, ktoré by inak samospráva neposkytovala a boli by sme o ne ochudobnení, vytvorili jedinečné priestory, ktoré nám prinášajú kultúru, vzdelanie, zábavu alebo si v nich môžeme oddýchnuť. A žiaden z problémov nakoniec nedokáže prevážiť pocity radosti, ktoré prichádzajú po úspešnom dokončení projektu. Naše mesto a kvalita života v ňom za to stojí.

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Tie, na ktoré sme čakali

Záznam diskusie

Autor/ka: Utopia

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

Čítať ďalej...

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS