Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Prehľad projektov participatívneho rozpočtu 2019

Autor/ka: KpP
Zoznámte sa s 12 projektmi, ktoré sa uchádzajú o vašu priazeň v participatívnom rozpočte pre rok 2019. Rozhodnete 11.-22.10.2018.

1. Adventný víkend, Beata Kafková, 2650 €

Projekt sa zameriava na organizáciu Malého vianočného trhu pod holým nebom a vytvorenie priestoru pre priateľské predvianočné stretnutie obyvateľov mestskej časti Kramáre. Súčasťou trhu bude aj rozsvietenie vianočného stromčeka, kultúrny program a hudobné vystúpenia. Organizátorky oslovia miestnu školu, Klub dôchodcov a iné organizácie pôsobiace na Kramároch, aby sa prehĺbili vzťahy medzi rôznymi generáciami miestnych obyvateľov, ich záujem jeden o druhého a zároveň oživil priestor, v ktorom žijú.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

2. Detské ihrisko pre deti ZŠ a komunitu školy na Riazanskej ulici, Ján Papuga, 5000 €

V areáli základnej školy na Riazanskej ulici nie sú žiadne hracie prvky. Pomerne veľký priestor stráca na hodnote, pretože deťom neposkytuje príležitosť vyskúšať si a rozvíjať pohybové schopnosti na preliezkach. Žiaci a žiačky dvor navštevujú v čase veľkých prestávok, či školského klubu, v popoludňajších hodinách je otvorený aj pre verejnosť. Cieľ projektu je prostý: Osadením aspoň dvoch ihriskových prvkov aktivizovať komunitu školy k spolupráci pri zveľaďovaní areálu. Keď bude dvor zaujimavejší aj pre deti z okolia, zvýši sa záujem aj o školu samotnú. 

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

3. Divadlo inak – Soboty pre deti v EDUdrama, Barbora Jurinová, 2060 €

Bábkové aj hrané, poučné aj hravé. To je heslo sobotných predstavení pre deti a rodičov s tvorivou dielňou v dramacentre EDUdrama. Cieľom projektu je príprava a realizácia interaktívnych divadelných predstavení pre rodiny s deťmi, ktoré stierajú hranice medzi javiskom a hľadiskom, rozvíjajú komunikačné a individuálne zručnosti pomocou rolových hier a vytvárajú priestor pre spoločne strávený čas všetkých členov rodiny v neformálnom prostredí.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

4. Dobové fotografie s príbehom, Anna Iváková, 5000 €

Zámerom projektu je zachytiť miznúce spomienky a uchovať ich pre budúce generácie formou príbehov viažucich sa k starým fotografiám pamätníkov bývajúcich, alebo prisťahovaných do Nového Mesta. Zozbierané fotografie budú zhodnotené odbornou porotou a následne vydané knižnou formou ako Almanach histórie obyvateľov Nového Mesta. Súčasťou projektu bude aj vernisáž vybraných fotografií a príbehov.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

5. Kino Kramer, Darina Timková, 4200 €  

Cieľom projektu je prispieť k pravidelnému stretávaniu obyvateľov MČ Kramáre formou organizácie rôznych filmových projekcií. Obyvateľky a obyvatelia Kramárov budú môcť navštíviť premietania, ktoré sa budú v letných mesiacoch opakovať každé dva týždne na ihrisku Jahodová a v zimných raz mesačne v sále DK Kramáre. Obyvatelia Kramárov tak nemusia odchádzať do centra mesta, pobavia sa v mieste kde bývajú a spoznajú svojich susedov.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF

6. Kvety zbližujú susedov, Milena Partelová, 3500 €

Cieľom projektu je revitalizovať predzáhradku bytového domu na ulici Čsl. parašutistov 1. Obnova priestoru prispeje nielen k skrášleniu okolia domu, ale aj k vzájomnému spoznávaniu jeho obyvateľov pri spoločných aktivitách. Obyvateľky a obyvatelia sa zapoja do prípravy projektu obnovy priestoru a budú spolupracovať pri úprave a následnej starostlivosti o predzáhradku. Nakoľko úprava priestoru vyžaduje aj náročnejšie a odborné práce, počas projektu bude využitá pomoc tímu profesionálnych záhradníkov z relácie Nová záhrada. Pomôžu nie- len pri obnove priestoru, ale aj pri výbere rastlín tak, aby bola predzáhradka nenáročná na údržbu a robila obyvateľom domu aj okoloidúcim radosť po celý rok.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

7. Náučný chodník novomestské vinohradníctvo – Rösslerov lom a ochrana bratislavskej prírody, Dalibor Jurášek, 3750 €

Cieľom projektu je vytvorenie náučného chodníka od Figara až k Rösslerovmu lomu. Bude informovať o vinohradníctve v Novom Meste, histórii a prírode po trase chodníka a v Rösslerovom lome. Súčasťou projektu bude aj reprezentatívny prieskum názorov Bratislavčanov a Bratislavčaniek na zvýšenie ochrany prírody v mestskom lesoparku, ktorý prispeje k rozvíjaniu diskusie o spôsoboch ochrany prírody našom meste.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

8. Nestavanie mája, René Lazový, 1500 €

Cieľom projektu je upozorniť na kultúru a tradície našej krajiny, ktoré predovšetkým vo veľkomestskom prostredí rýchlo miznú. Medzi takéto tradície nepochybne patrí aj "stavanie mája". V minulosti mládenci stavali máje bežne, no dnes je to skôr vzácnosť. V rámci projektu sa táto tradičná ceremónia skončí "nepostavením mája". Netradičný záver má upozorniť na to, že táto krásna zvyklosť vyhasína a blíži sa chvíľa, kedy máj nebude mať kto postaviť a nebudeme ho už nikde vidieť.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

9. Nová agora, Jaroslava Panáková, 5000 €

Projekt sa sústreďuje na revitalizácu a oživenie osirelej, zanedbanej a fádnej plochy s charakterom vyvýšeného námestia medzi domami na ulici Sibírska 58 a 60. Priestor je dnes opustený, zanedbaný a ľudia ním len prechádzajú. Má však polohu a zázemie vhodné na to, aby sa premenil na novú „agoru" – živé, podnetné a spoločensky významné miesto, na ktorom sa budú zhromažďovať občania a občianky a bude z neho mať osoh celá miestna komunita. Do premeny sa zapoja ľudia, ktorí priestor využívajú alebo ho budú využívať – praví experti na to, ako toto miesto urobiť „svojím" a naozaj ho tak oživiť. Výsledkom bude miesto, ktoré bude krajšie, funkčnejšie a bude ľudí z rozličných skupín priťahovať a nabádať k rozličným skupinovým či individuálnym aktivitám.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V * PDF, Vizualizácia.jpg

10. Recyklácia plastov, Patrik Bartas, 5000 €

Problém s plastovým odpadom sa týka každého z nás. Tento odpad sa rozkladá stovky rokov a znečisťuje životné prostredie - prírodu, v ktorej žijeme. Dá sa však premeniť na materiál, s ktorým sa dá ďalej pracovať a znova využiť na vytvorenie užitočných predmetov. Cieľom projektu je vytvorenie komunitného recyklačného centra, do ktorého bude môcť ktokoľvek priniesť plastový odpad a spracovať ho na recyklačných strojoch. Plasty, ktoré by inak skončili v spaľovni alebo by sa povaľovali na našich sídliskách či v parkoch, tak dostanú ďalšiu šancu slúžiť ľuďom.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

11. T3 – kultúrny prostriedok – pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie, Rastislav Chynoranský, 4300 €

T3 – kultúrny prostriedok je vyradený vozeň električky umiestnený na Trnavskom mýte v priestore medzi Tržnicou a budovou Konskej železnice, kde sa na dobrovoľnej báze organizujú neziskové kultúrne podujatia. Cieľom projektu je zapojiť obyvateľstvo okolitých domov do kultúrnych aktivít, s ktorými by sa inak nestretli a zároveň premeniť miesto, ktorým ľudia väčšinou len prechádzajú, na miesto, kde môžu ľudia cielene či náhodne tráviť svoj voľný čas. Doteraz neviditeľné miesto na mape tak môže získať novú identitu, poskytnúť kultúrne vyžitie a stať sa využitým a živým priestorom.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

12. Veda pre všetkých, Ondrej Spevák, 5000 €

Zámerom projektu je sprostredkovať verejnosti čo najzrozumiteľnejším spôsobom vedecké objavy a poznanie týkajúce sa ľudského vnímania. Počas roka 2017 bola z prostriedkov participatívneho rozpočtu vybudovaná Amesova izba, ktorá demonštruje chyby vnímania nášho mozgu a umožní vám na vlastnej koži zažiť nezvyčajnú optickú ilúziu. Konštrukcia izby bude obohatená viacerými novými exponátmi a do ich tvorby budú zapojení aj jej návštevníci. Dôležitou súčasťou projektu bude vytvorenie online obsahu, ktorý sa dá ľahko zdieľať a poskytuje priestor na vysvetľovanie rozličných javov iným spôsobom ako samotná izba.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Tie, na ktoré sme čakali

Záznam diskusie

Autor/ka: Utopia

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

Čítať ďalej...

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS