Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Korporátní protektorát

I dluh z obchodní transakce může být investicí a spadat tak nikoli pod obchodní soud, nýbrž pod arbitráž – tyto a podobné finty ve prospěch firem na úkor států, obyvatel, občanů, zaměstnanců a spotřebitelů a na osekání vlivu demokratických orgánů ve prospěch jmenovaných přináší smlouva CETA, kterou s Kanadou uzavřela EU a nyní je na parlamentech členských států, aby ji ratifikovaly. Pozadu ve vstřícnosti ke korporacím však nezaostává ani smlouva o službách TISA, vyplynulo z vystoupení ekonoma Jiřího Štega a aktivisty Jana Májíčka na semináři o těchto dvou smlouvách, který uspořádala 27. února Škola alternativ v Praze.

 

Hrozba miliardových arbitráží

Šteg úvodem konstatoval, že vzhledem k tomu, že obchodní politika spadá do kompetence EK, tato část smlouvy CETA již platí, a parlamenty (národní, případně někde regionální dle dané ústavy) budou vlastně rozhodovat pouze o politické části; otázkou je ovšem určení hranice mezi těmto částmi. Připomněl anabázi tvorby CETA, kdy původní text o cca 1500 stranách se vlastně utajeně změnil a rozrostl na 2200 stran (plus 6000 stran Lisabonské smlouvy, s níž je často svázán). I přesto trvalo výboru Senátu ČR pro EU jen 15 minut, aby dohodu schválil, další z výborů to stihl za půl hodiny.... Přitom na jedné straně je dle dopadové studie pozitivní přínos 0,00172 % růstu HDP/6 let, resp. na občana ČR 19 Kč ročně, a na straně druhé hrozba miliardových ztrát z arbitráží korporací proti republice, pokud firma usoudí, že nově přijaté zákony (třebaže demokraticky) jí snižují budoucí možné zisky. (Kupř. arbitráž s náhradou škody 1,0 miliardy Kč dolehne na každého z občanů ČR sumou 100 Kč – pozn. autora.). Nejasné je riziko ze smlouvy NAFTA, kterou má Kanada uzavřenu s USA a Mexikem, zda a jak by se tedy subjekty z těchto zemí mohly zapojit do vazeb CETA. Kupř. obrovské množství kanadských výrobků obsahuje díly od subdodavatelů z USA a ti by tak mohli spadat pod ustanovení smlouvy CETA, nemluvě o zřízení poboček v Kanadě. Za zločinnou konstrukci a meritokracii označil Šteg nové rozhodovací orgány sporů smluvních stran, které by nijak nevycházely z voleb, ale byly obsazovány už beztak málo demokratickými nebo jen jmenovanými či úřednickými orgány EU. Varoval i před dalším znásilněním evropského práva jinými ustanoveními CETA. Poukázal i na časový horizont, kdy sice smlouva může být vypovězena do 180 dnů, ale investice budou „chráněny" 20 let.

 

Moc ve prospěch korporací

Májíček při rozboru smlouvy TISA prohlásil, že jde o novou rovinu zajištění zisku – nikoli v tržním prostředí s firemní konkurencí, nýbrž rentou vysávající veřejnou správu. Negativa TISA shrnul do desatera bodů. EU ve smlouvě TISA otevřela korporacím veřejné služby – školství, zdravotnictví, sociální systém, poštovní služby atd. Cílem je deregulace, zmrazení a postupné odbourávání vlivu veřejné správy, tj. demokratických institucí ve prospěch korporací. Jednání je, dle něho, vedeno v duchu hesla „co je dobré pro byznys, je dobré pro všechny". Jako příklad uvedl kupčení s osobními daty, které v EU je omezeno, nikoli ale v USA, takže se můžeme dostat do situace, kdy díky znalosti zdravotního stavu, životních a nákupních návyků a finanční situace budou spotřebitelé obesíláni na internetu či jinde cílenou reklamou atp.

 

Vyzýváme k odporu

Přednášející se shodli, že tyto smlouvy (plus předchůdkyně ACTA či současní pandanti jako TTIP a TTP) jsou již léta tvořeny dle stejných zásad: deregulace, deetatizace, privatizace, přičemž neoliberální snaha osekat demokratické instituce a zmocnit se dosud veřejných služeb sílí. Jak ovšem poznamenal Májíček, posiluje i odpor proti těmto snahám, během let se občanské aktivity zesíťovaly a z někdejších protestů víceméně regionálně koncentrovaných se rozrostly v celounijní odpor. Korporátní moc a – jak zaznělo v diskusi – „kompradorská buržoazie" mají své loutky ve státní, resp. veřejné správě, politiky a ministerské úředníky, které by měly aktivní občané volat k transparentnímu podávání informací a k zodpovědnosti. ČR si tak v CETA vyjednala jen výjimky na regionální názvy produktů, zatímco řada jiných států si vymohla daleko zásadnější výjimky a osvobození z uplatňování smlouvy (SRN např. svůj sociální systém). Šteg a Májíček vyzvali k odporu proti smlouvám, houževnatému, neboť je naděje, že zvláště v SRN, Francii a Belgii, bude odpor občanů a poslanců natolik silný, že smlouvu zablokují. K dispozici je již kritická analýza smlouvy CETA, kterou lze šířit.

(kru)

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Zastavme dohodu CETA

Organizácie občianskej spoločnosti z Európskej únie a Kanady žiadajú, aby bola dohoda CETA odmietnutá

Autor/ka: -

Viac ako 450 organizácií z Európskej únie a Kanady podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré odmieta obchodnú dohodu CETA a žiada všetkých volených zástupcov a zástupkyne, aby ju v procese schvaľovania nepodporili. Opodstatnené obavy obrovského množstva ľudí neboli vypočuté. V súčasnosti už máme k dispozícii veľa analýz a argumentov, ktoré potvrdzujú, že táto dohoda len prehĺbi problémy, s ktorými zápasia nielen EÚ a Kanada. Preto treba dohodu CETA zastaviť a s ňou aj akékoľvek ďalšie pokusy o presadzovanie obchodnej politiky, ktorá škodí ľuďom a životnému prostrediu.

Celý text výzvy v anglickom jazyku so signatármi a odkazmi na zdroje tvrdení vo vyhlásení je zverejnený na adrese:
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/

Český preklad textu vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

 

Čítať ďalej...

Koalícia občianskej spoločnosti vyzýva vlády Európskych krajín, aby odmietli dohodu CETA

Tlačová správa

Autor/ka: -

Brusel 22. september – Široká skupina občianskych a spotrebiteľských organizácií ako aj odborových zväzov vyzýva ministrov a ministerky EÚ, aby odmietli podpísať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu(CETA) s Kanadou [1]. Ministri a ministerky zodpovední za obchod sa dnes a zajtra zídu v Bratislave, aby prediskutovali schválenie dohody CETA.

Čítať ďalej...

Vyhodíš ich dvermi, vracajú sa oknom

Autor/ka: George Monbiot

Je možné, že sa to skončilo? Ak áno, je to víťazstvo kampane, ktorá ešte pred časom vyzerala beznádejne, čeliac hradbe politickej, korporátnej a byrokratickej moci. Zdá sa, že TTIP – dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, je mŕtva. Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel vyhlásil, že „rokovania s USA fakticky zlyhali." Francúzsky premiér Manuel Valls oznámil, že rozhovory boli „jednoznačne zastavené". Podobne sa vyjadrili aj belgické a rakúske ministerstvá. Moc ľudí zvíťazila. Nateraz.

Čítať ďalej...

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Tlačová správa a leták

Autor/ka: Stop TTIP

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Čítať ďalej...

Veľký kombinátor? Nie, iba junior

Autor/ka: Peter Nedoroščík

Bolo, že to slávy a radosti – presnejšie čírej škodoradosti. Na úkor pravdepodobne viac než tisíc bratislavských Novomešťanov. Aj s video „selfíčkom" šikovníka. Nejaký junior v ňom ukazuje, že dokáže oklamať fyzické hlasovanie v participatívnom rozpočte. A že je to také prostoduché, že to dokonca dokáže aj on sám. Treba mu dať za pravdu, naozaj je podvádzanie také jednoduché.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS