Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Krátke anotácie projektov 2019

Krátke anotácie projektových návrhov


Názov: Relax zóna IV. Etapa
Autor: Juraj Hajdu
Suma:
€ 9839,-
Popis:

Predmetom projektu je vecné a organizačné plnenie, zabezpečujúce plné využívanie doteraz vybudovanej RELAX ZÓNY (ďalej len RZ), pred obytným blokom na Internátnej ulici č. 13–23 (miestna časť Fončorda) v čistom, uzavretom a udržiavanom prostredí vo FITPARKU, na PLOCHE PRE DETI a rekonštrukcia pridomových záhonov na tzv. kompaktné.
FITPARK - inštalácia stroja na posilňovanie chrbtových svalov a ohradenie celého FITPARKU.
SEVERNÉ ZÁHONY - výsadba nízkokmenných stromov, inštalácia vyvýšených obrubníkov, výsadba rastlín znášajúcich stály tieň.
JUŽNÁ STRANA - oprava nízkeho oplotenia, rekonštrukcia záhonov na kompaktné s voľbou nových rastlín s úpravou jedného záhonu zatrávňovacou dlažbou.
CHODNÍKY medzi jednotlivými zónami s použitím plochej kamennej dlažby.

Tento projekt bude podporovať komunitný rozvoj a súžitie všetkých vekových kategórií a záujmových skupín.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Obnova povrchu športového ihriska
Autor: Eva Mazancová
Suma:
€ 7503,-
Popis:
Asfaltové ihrisko na Severnej ulici medzi domami 16-18, 12-13, 14-15 je miestom, kde sa stretávajú rodiny s deťmi a utužuje sa komunita. Povrch ihriska je však v dezolátnom stave, pričom na niektorých miestach prerastá tráva. Cestné komunikácie v okolí sú tvorené najmä dlažobnými kockami, čo znemožňuje možnosť korčuľovania, kolobežkovania či jazde na odrážadlách. Zámerom projektu je teda vyrovnanie a revitalizácia povrchu ihriska, aby bolo vhodné a najmä bezpečné aj na dané aktivity. Hodnota by mala spočívať v pridanej funkcii kreatívneho povrchu nafarbením ciest, skákacích a iných hier a tým vychovávať deti k uvedomelému správaniu sa na cestných komunikáciách, zábave a rozvoju detskej motoriky.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Hybaj sa hýbať!
Predkladateľ: Dávid Lupták
Suma:
€ 6800,-
Popis:
Ak chceme rozhýbať mladých ľudí v meste, musíme im poskytnúť možnosti na atraktívne formy trávenia voľného času. Tým môže byť aj cvičenie na Flowparku – prenosnej konštrukcii z tyčiek, ktorá je využiteľná na tréning s vlastným telom (workout, parkour či crossfit) aj pre širokú verejnosť. V Banskej Bystrici je, napriek jej veľkosti, žalostne málo možností na takýto dostupný tréning. Spomínaná konštrukcia je unikátna práve v tom, že po čase ju môžeme presunúť na iné miesto a umiestniť ju tam, kde bude najvyužiteľnejšia.

Stiahnuť celý projekt

Názov: 75 líp k výročiu SNP (stromy povstania)
Autor: Vladimír Ivan
Suma:
€ 9312,50-
Popis:
Občianske združenie NEW FACES má v Banskej Bystrici viac ako 13. ročnú tradíciu. Tohto roku si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania, preto sme sa rozhodli vysadiť „STROMY POVSTANIA". Je dôležité, aby odkaz Slovenského národného povstania (SNP) išiel z generácie na generáciu a výsadbou stromov povstania, ktoré  budú našou symbolikou, pripomínajúcou historické udalosti a okolnosti, sa niesol odkaz pre nasledujúce generácie.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Za málo peňazí, veľa muziky
Autor: Marek Štrajánek
Suma:
€ 3300,-
Popis:
Projekt Za málo peňazí, veľa muziky má zámer spropagovať malé klubové podujatia alternatívneho typu. Tieto podujatia nemajú masový dosah a ich cieľom nie je zarábať na kultúre a návštevníkoch. Primárnym zámerom je poskytnúť alternatívu voči komerčným podujatiam a vplývať tak na vyvážený rozvoj kultúry v našom meste.

Stiahnuť celý projekt

Názov: 1. Banskobystrický hackathon
Autor: David Kapusta
Suma:
€ 4500,-
Popis:
Mesto Banská Bystrica nemusí byť len údržbárom, ale aj iniciátorom výziev a inovatívnych riešení pre všetkých jeho obyvateľov. Liahňou takýchto riešení je mestský hackathon, ktorý skoncentruje v krátkom čase zdroje a talent a vyrieši konkrétne problémy obyvateľov mesta alebo im uľahčí život prostredníctvom novej aplikácie. Hackathon je 3-dňové stretnutie programátorov, grafikov a kreatívcov, ktoré bude mať za cieľ priniesť konkrétne koncepty, aplikácie a weby, ktoré budú mať potenciál zjednodušiť a zatraktívniť obyvateľom mesta život. Okrem toho má potenciál vytvárať spojenectvo so súkromným podnikateľským sektorom.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Sprístupnenie Denného centra Radvaň
Autor: Roman Miškár
Suma:
€ 10 000,-
Popis:
Účel projektu: príprava využívania Denného centra Radvaň pre verejné stretávania a komunitné aktivity obyvateľov Radvane.
Cieľ projektu: vytvoriť podmienky bezbariérového prístupu do denného centra a bezpečného využívania pozemku pre komunitné aktivity rôznych cieľových skupín obyvateľov Radvane.
Cieľové skupiny: obyvatelia mestskej časti Radvaň – seniori, matky z deťmi, mládež, záujmové a občianske združenia v Radvani, Občianska rada Radvaň.
Špecifické ciele:

  • zabezpečiť peší bezbariérový prístup do denného centra
  • vytvoriť podmienky pre bezpečné využívanie pozemku denného centra
  • pripraviť návrh pre využitie pozemku DC pre verejné stretávanie a komunitné aktivity

Stiahnuť celý projekt

Názov: Živá voda v Sásovej
Autor: Zuzana Škařupová
Suma:
€ 4200,-
Popis:

Odborná prezentácia a inštalácia kamennej vodnej kaskády (flowform) v relaxačnej zóne Komunitnej záhradky v Sásovej a usporiadanie 4 integračných kreatívnych workshopov pre verejnosť a komunity ohrozené sociálnou exklúziou (modelovanie keramických vodných kaskád).

Stiahnuť celý projekt

Názov: Detské ihrisko na Karpatskej ulici
Autor: Erika Polakovičová
Suma:
€ 3829,60-
Popis:

Obyvateľstvo v slepej ulici na Karpatskej (medzi Karpatskou 4-6) sa v posledných rokoch výrazne vymenilo, staršie generácie s odrastenými deťmi nahradili mladé rodiny s malými deťmi, pre ktoré chýba miesto na bezpečné hranie sa a športové vyžitie. V okolí sa žiadne detské ihrisko pre menšie deti nenachádza, v blízkosti je len zachovaná asfaltová plocha po zbúraní Centra voľného času, ktoré však využívajú prevažne staršie deti. V minulosti v tejto časti Sásovej detské ihrisko bolo, to však bolo postupne zrušené vzhľadom na nové nariadenia a normy EÚ a SR. Cieľom projektu je preto vybudovanie chýbajúceho detského ihriska v tejto časti mesta. Cieľovú skupinu tvoria všetky generácie - rodiny s malými deťmi, ktoré môžu bezpečne a zmysluplne tráviť voľný čas, dospelí a seniori, ktorí si môžu budovať vzťahy a udržiavať sociálne väzby.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Eventový stan
Autor: Frederika Gilianová
Suma:
€ 7963,30-
Popis:

Banská Bystrica je krásne mesto v srdci Slovenska, ktoré je bohaté na kultúru. Každoročne sa tu koná stovka podujatí, ktoré sa usporadúvajú vo všetkých ročných obdobiach a za rôzneho počasia. A práve počasie vie byť kameňom úrazu. Cieľom každého podujatia je aby sa jeho účastník cítil príjemne, no nie vždy je to možné. Pracovníkov podujatí môže pri práci rýchlo znechutiť daždivé alebo aj naopak príliš slnečné a horúce počasie. Myšlienkou tohto projektu je zabezpečiť väčšie pohodlie pracovníkov podujatí, konajúcich sa v meste Banská Bystrica.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Obnova športového ihriska THK, II. etapa
Autor: Zuzana Luptáková
Suma:
€ 5838,26-
Popis:

Športové ihrisko sa nachádza na konci ulice Trieda Hradca Králové (pred bytovým domom 31 – 33) a je aktívne využívané obyvateľmi všetkých vekových kategórií na rôzne športové aktivity: hokejbal, basketbal, tenis, bedminton, v zime ako ľadová plocha na korčuľovanie a ľadový hokej. Zámerom projektu je obnova asfaltového povrchu a tým zlepšenie podmienok pre ďalšie bezpečné využívanie ihriska, podpora športovania mládeže a tiež vytvárania komunitných vzťahov medzi rodinami. Projektom nadväzujeme na opravu 1. polovice plochy ihriska, ktorá bola zrealizovaná v roku 2018 a uchádzame sa o prostriedky na dokončenie zvyšnej plochy ihriska.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Folcolor pre mesto II.
Autor: Igor Fekiač
Suma:
€ 9927,26-
Popis:

Mladí ľudia pomaly zabúdajú na ľudové tradície, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu. Myšlienkou projektu FOLCOLOR PRE MESTO II je opäť priblížiť folklórne a ľudové tradície novou, modernou a progresívnou formou tak, aby si získali pozornosť a záujem najmä mladších ročníkov a rozprúdili voľnú debatu o tom, čo je pre nás a našu kultúru originálne a jedinečné.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Cyklostrom vo svetle a tieni
Autor: Štefan Oliš
Suma:
€ 10 000,-
Popis:

Projekt Cyklostrom vo svetle a tieni bude príspevkom Mesta BB k Európskemu týždňu mobility, ktorým poukážeme na negatívne dopady motorovej dopravy na kvalitu života obyvateľov v meste. Projekt bude realizovaný participatívnou formou, kde budú mať obyvatelia možnosť podieľať sa na vytvorení jedinečného diela, ktoré bude symbolizovať spojenie umenia, zdravého pohybu a zodpovedného prístupu k ochrane životného prostredia. Spoločne zhotovené dielo bude prezentované najprv, ako jedna z expozícií počas festivalu Svetla a tieňa, v dňoch 27. a 28. septembra 2019 a následne bude natrvalo osadené do revitalizovaného parčíku pri potoku Tajovka, ktorý sa nachádza v blízkosti novovybudovanej cyklotrasy ESC - Podlavice.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Fitness/Workout Poľná park
Autor: Roman Miškár
Suma:
€ 10 000,-
Popis:

Cieľ projektu: vytvoriť podmienky pre relax, šport a pohyb širokej vekovej skupine obyvateľov Radvane, vytvorenie podmienok na zbližovanie generácií a rodín pri aktívne strávenom čase pod holým nebom.
Cieľová skupina: obyvatelia sídliska Radvaň a ostatní športu chtiví obyvatelia mesta BB.
Špecifické ciele projektu:

  • pripraviť podmienky na umiestnenie fitness strojov workout zariadení
  • realizovať dodávku strojov a ich montáž

Stiahnuť celý projekt

Názov: Hommage á Ján Cikker
Autor: Lucia Maloveská
Suma:
€ 1250,-
Popis:

Hommage á Ján Cikker bude pripomienkou významného banskobystrického rodáka, hudobného skladateľa Jána Cikkera, od smrti ktorého v decembri tohto roku uplynie 30 rokov. Pôjde o koncert vážnej hudby s ťažiskom v Cikkerových dielach, ktoré však budú doplnené niekoľkými súvisiacimi dielami iných autorov a takisto krátkymi hovorenými vstupmi, ktoré publiku priblížia osobnosť Jána Cikkera. Účinkovať budú umelci spätí s Banskou Bystricou: pôjde o profesionálnych hudobníkov aj talentovaných študentov.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Empatické rodičovstvo - na vlastnú žiadosť autora projekt z výberového procesu sťahujeme.
Autor: Matúš Kucbel

Názov: Spájame sa naša dolina
Autor: Bibiána Janšová
Suma:
€ 2031,-
Popis:
Náš projekt prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov v Uľanke podporou spoločenských akcií, ktoré v rámci tohto projektu chceme skvalitniť. Našou cieľovou skupinou sú deti, mládež a obyvatelia Uľanky bielej a rómskej komunity.

Stiahnuť celý projekt

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Tie, na ktoré sme čakali

Záznam diskusie

Autor/ka: Utopia

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

Čítať ďalej...

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS