Novinky zdola Novinky zdola

Späť

Zápis z verejného stretnutia Koliba 18.2.2016

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Stretutie sa uskutočnilo 18. februára 2016 na ZŠ Jeséniova.

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA S OBČANMI

 

Na začiatku stetnutia s občanmi mal príhovor pán Starosta, ďalej Peter Nedoroščík odprezentoval prezentáciu o tom čo je to komunitné centrum a v akej fáze príprav sa momentálne nachádzame a zároveň občianka Koliby Renáta Šmilňáková predstavila ako by Komunitné centrum mohlo vyzerať. Ďalším ktokom bola diskusia obyvateľov Koliby na tému aktivít a zapojenia sa obyvateľov do príprav komunitného centra.

 

DISKUSIA

(Komunitné centrum v diskusii budem uvádzať skratkou KC.)

 

Pán Rupelt: Obyvateľ si myslí, že KC nechcú všetci obyvatelia Koliby.

Pani  Ládžiková: hovorí, že bola na stretnutí okolo ihriska Skalka, na Verejnej prezentácii návrhov Participatívneho rozpočtu 2016 a tiež vie, že 80% pôvodných obyvateľov chýbali financie a tak sa museli z Koliby vysťahovať a vidí, že doteraz neprišla aktivita "pôvodných" obyvateľov a tak prišla aktivita "nových" obyvateľov – pani hovorí, že by sme sa mali navzájom rešpektovať.

Pán Šoka: hovorí, že na Kolibe chýba lekáreň, služby…

Pán Vaculík: je rodený Bratislavčan nie Kolibčan – hovorí, že čo sa robí v BA za posledných 25 rokov je nejasné čo sat u zamýšľa – chce aby sa zrušili zastávky na znamenie  - 15 000 eur je treba investovať tak by boli prospešné

Pán Bača: je "novým" obyvateľom Koliby – je rád, že sa pripravuje takáto činnosť ako KC (bol by rád aj za materské centrum), pri správe KC by sa mohli využiť aj zamestnanci na aktivačné práce

Slečna Bajzová: má 22 rokov a podľa nej sa mladí na Kolibe nemajú kde stretávať, rozprávať a pomôcť si (stretávali sa v Slamenej búde), bola by rada keby sa KC vytvorilo a mohli by sa v ňom stretávať

Pani Turčanová: pozerá na predložený projekt KC a schvaľuje možnosť využitia priestoru všetkými vekovými kategóriami – pochválila aktivitu MČ a v centre by rada uvítala viac sociálnych zariadení, dennú službu a odstránila by sprchy

Pán Kostolíček: prišiel s ponukou možnosti otvorenia lekárne – služba pre občanov Koliby – zľava 10-15%

Pani Ursýniová: hovorí ako predstaviteľka Červeného kríža a tiež že zdravie máme vo svojich rukách – Červený kríž je ochotný prísť do KC a poskytnúť rôzne kurzy, zdôrazňuje aby sa nezabudlo na byty nad priestormi, kde by mohlo byť KC

Pani Lišková: predstaviteľa a spoluzakladateľka RC Kramárik vyvracia "reči" ohľadne RC, že ho obyvatelia nenavštevujú – za január mali cca 400 dospelých návštevníkov (deti nepočítajú nakoľko sa nezapisujú do prezenčnej listiny) – vykonávajú rôznej aktivity jednou z posledných bol karneval pre deti

Pani Virc: by chcela poprosiť o vysvetlenie čo tu na stretnutí riešime

Pani  Bajzová: hovorí aby sme sa akceptovali navzájom a hovorí, že seniori majú Denné centrum seniorov, kde sa môžu stretávať ale kde sa majú stretávať ostatné vekové kategórie?

 

Po prvej časti diskusie Peter Nedoroščík sformuloval RESUME doterajších príspevkov obyvateľov.  Na stretnutí sa objavili dva tábory, kde asi nenájdeme konsenzus. Jeden "tábor" by privítal KC a druhý je odporcom. Ďalej dal však slovo opäť obyvateľom.

 

Pán Rohoň: hovorí, že Kolibčania postupujú dopredu – možnosť mať takúto aktivitu považuje za veľmi pozitívnu – ľudia sa zaujímajú o rôzne veci ale nepoznajú vlastných susedov – hovorí o zdielanej ekonomike – v súčasnosti nemáme priestor, kde si navzájom posunieme informácie

Pani Šoková: hovorí o sebaprezentácii názorov čo by si chceli obyvatelia nájsť pre seba – všetci majú svoj osobný záujem – KC by malo nájsť  alebo spojiť niečo "NAD TÝM" – nájsť nejaký rozumný spôsob využitia – neppáčia sa jej diskriminačné reči "starý" proti "mladým" kolibčanom

Pán Lamprecht: hovorí, že KC je iniciatíva obyvateľov a nie MČ a že v bytovom dome bývajú obyvatelia a že treba na nich brať ohľad.

Pán Vojko: hovorí, že minulosť nikto nezmení ale treba sa sústrediť na prítomnosť – potrebné ochrániť okolie – páči sa mu moderovaná diskusia – a pýta sa otázky aké konkrétne dôvody majú obyvatelia proti KC?, prečo nemôže byť KC?

Pani Bačová: hovorí o tom koľko obyvateľov sa zúčastnilo na stretnutí – chce povedať  svoje názory – považuje to za bežnú vec – páči sa jej angažovanosť obyvateľov viacerých vekových kategórií – eventuálne možno nájsť aj iný priestor pre aktivity, ktoré navrhli obyvatelia – pýta sa či je možnosť zahlasovať za to či bude KC?

Pán Cuchál: problém mladých ľudí – nemajú sa kde stretávať – pomáhal spolupracovať na iných KC – podľa neho ľudia nevedia o mnohých aktivitách, ktoré by sa dali v KC vykonávať

Pán Mravčina: má záujem na čistote prostredia – spolu z OZ Za lepšiu Kolibu odpatávali odpadky z lesa – hovorí, že časom sa nájde priestor a čas a aktivity sa môžu nabaľovať

Pán Prídala: hovorí, že Koliba nemá samostatný volebný obvod – je za to kde by sa obyvatelia mohli stretávať – pýta sa či sú obyvatelia schopní si sami zabezpečiť finančne activity KC? – potrebujeme lekáreň… - hovorí, že ak chceme KC – zriaďovateľom by mala byť MČ

Pán Šoka: pýta sa prečo má vzniknúť KC? – nepočuje argumenty ZA? Podľa neho na Mandľovníkovej ulici nefunguje osvetlenie už dlho a je potrebné  riešiť probémy Koliby

Pán Kulich: poďakoval, že sa zorganizovalo toto stretnutie a má technickú otázku – pýta sa ako sa bude pokračovať?

Pán Šajben: je obyvateľ žijúci v bytovom dome, kde sú predmetné priestory – chcel by bezproblémovú prevádzku a zdravý kompromis – chcel by nájsť únosné riešenie nie je ani za a ani proti KC

ZÁVER

Na stretutí odzneli tri typy názorov obyvateľov Koliby:

 1. Obyvatelia, ktorí by boli ochotní pomôcť s prípravou a aktivitami do komunitného centra.
 2. Obyvatelia, ktorí by priestori, kde by mohlo byť komunitné centrum situované radšej prenajali iným aktivitám (napríklad Slovenskej pošte, Lekárni….).
 3. Obyvateľ, ktorý býva v predmetnom bytovom dome a nie je ani za ale ani proti ak sa navrhnuté take typy aktivít, ktoré budú rešpektovať poriadok bytového domu (napáčila sa mu predchádzajúca prevádzka).

 

KONTAKTY A AKTIVITY OD OBYVATEĽOV

 • Pani Kapustová – aktívna členka RC Kramárik –môže pomôcť vysvetliť aktivity a ako funguje RC
 • Pán Kostolíček  - reprezentuje spoločnosť VAŠA LEKÁREŇ – lekáreň by bola ochotná otvoriť prevádzku na Kolibe
 • Pani Dobrotová – by chcela v priestoroch otvoriť – Pohybovo-ozdravné centrum – má žiadosť na úrade
 • Pani Šoková – výučba cudzincov slovenský jazyk
 • Ak by bolo potrebné vytvoriť organizačný výbor môžeme osloviť pána Vladimíra
 • Pani Darina Pochabová – zabezpečiť ľudí, ktorí by sa starali o bezvládnych – nakúpili by im, prečítali rozprávku pre deti a pod. – stačil by pultív v KC kde by sa zbierali podnety od takýchto obyvateľov – je ochotná v projekte robiť koordinátora
 • Pán Lamprecht – súhlasí s KC – ale podľa neho by bol lepší objekt CASABLANCA – možno odkúpiť/ prenajať? od pána  Šídalu
 • Pani Bajzové by boli v KC ochotné doučovať angličtinu, krúžok šitia, varenia, šikovných rúk

 

Priemerne (0 Hlasy)


Správy Správy

Tie, na ktoré sme čakali

Záznam diskusie

Autor/ka: Utopia

Čo dnes znamená byť verejne činnou rómskou ženou, komunitnou líderkou a organizátorkou? Ako sa dajú prekonať bariéry predsudkov a sociálneho vylúčenia, ktoré systematicky vytvára spoločnosť, v ktorej spoločne žijeme? Ako sa dá každodennou prácou prispieť k tomu, aby zmizlo podhubie plodiace etnický, sociálny či rodový útlak?

 

Čítať ďalej...

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Čítať ďalej...

S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť

Ekonomika ako priestor spolupráce III

Autor/ka: Utopia

V tretej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o odkaze Novembra '89, prísľuboch, ktoré priniesol, výsledkoch politickej a ekonomickej transformácie a možnostiach ďalšieho spoločenského vývoja.

 

Čítať ďalej...

Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe

Ekonomika ako priestor spolupráce II

Autor/ka: Utopia

V druhej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o problémoch a úspechoch družstevníctva v strednej Európe a jeho budúcnosti.

 

Čítať ďalej...

Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce

Ekonomika ako priestor spolupráce I

Autor/ka: Utopia

V prvej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme sa bližšie pozreli na to, čo dnes považujeme za prácu a ako by mohla vyzerať jej budúcnosť.

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Hlavné správy Hlavné správy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

Čítať ďalej...

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Projekty Projekty

Projekt Participatívny rozpočet pre Slovensko podporila Friedrich Ebert Stiftung.

Projekt Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries podporuje The International Visegrad Fund

 

Projekt Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties podporuje The International Visegrad Fund

 

Utopia facebook grupa Utopia facebook grupa

Utopia RSS Utopia RSS

RSS