Nová stránka Nová stránka

Táto stránka slúži ako archív združenia Utopia.

Aktuálne informácie o projektoch a aktivitách združenia nájdete na novej stránke, na ktorú postupne presunieme aj celý archív:

nova.utopia.sk

Správy Správy

Participatívny rozpočet - prípadové štúdie

Autor/ka: Utopia
Publikácia Participatívny rozpočet - prípadové štúdie miest Dabrowa Gornicza, Walbrzych, Bratislava - Nové Mesto, Banská Bystrica je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o to, ako je možné zavádzať participatívne rozpočtovanie v meste. Vznik tejto publikácie umožnil Medzinárodný Vyšehradský fond v rámci projektu „Participatívne rozpočtovanie - rôzne pohľady na procesy participácie verejnosti krajinách Vyšehradskej štvorky". Čítať ďalej...

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Autor/ka: Alternativa Zdola

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

Čítať ďalej...

Vize kooperativní budoucnosti: z Bratislavy nejen pro střední Evropu

Autor/ka: Alternativa Zdola
Na mezinárodní konferenci o družstevnictví pro 21. století v Bratislavě byl analyzován současný stav družstevnictví v zemích visegradské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Účastníci z celého světa a z různých sektorů se shodli, že družstva mohou, dokážou a v zájmu celé společnosti mají budovat „lepší svět". Čítať ďalej...

V Bratislave sa bude diskutovať o budúcnosti družstevníctva a sociálnej ekonomiky

Autor/ka: pvi

Od 4. do 6. decembra sa v Bratislave v Ústave vzdelávania a služieb uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia o európskom družstevníctve a sociálnej a solidárnej ekonomike Vízia kooperatívnej budúcnosti: Kooperativizmus pre 21. storočie v Európe a za jej hranicami. Cieľom konferencie je prediskutovať postavenie a úlohu družstiev a sociálnych podnikov v sociálnom a ekonomickom rozvoji v krajinách Vyšehradskej štvorky – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku a v širšom európskom kontexte (juhovýchodnej a západnej Európy). Na konferencii sa stretnú pohľady vychádzajúce z historickej a teoretickej reflexie aj z praxe. Konferencia je súčasťou projektu Kooperatívna ekonomika ako cesta k miestnemu inkluzívnemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju", ktorý podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

Čítať ďalej...

5. července si připomínáme Mezinárodní den družstev vyhlášený OSN

Autor/ka: Alternativa Zdola
Mezinárodní družstevní den se slaví každoročně první sobotu v červenci. Cílem dne je zvýšit povědomí veřejnosti o družstvech, prezentovat úspěchy a hodnoty mezinárodní solidarity, ekonomickou efektivitu družstev, principy rovnosti a družstevní demokracie, jakož i myšlenku světového míru. Čítať ďalej...

Facebook Facebook

Utopia RSS Utopia RSS

RSS