Nová stránka Nová stránka

Táto stránka slúži ako archív združenia Utopia.

Aktuálne informácie o projektoch a aktivitách združenia nájdete na novej stránke, na ktorú postupne presunieme aj celý archív:

nova.utopia.sk

Správy Správy

Ako rozlišovať informácie

Autor/ka: Spracoval: Gabriel Hrustič

Kirk Citron (svoju minulosť nemá spojenú s československou heavymetalovou scénou, pozn. editora), v krátkom videu ukazuje, ako uvažovať o význame informácií v súčasnej záplave správ a rozlišovať ich dôležitosť podľa toho, ako sa tieto informácie budú hodnotiť z hľadiska budúcnosti.

Čítať ďalej...

Argentína: Spravovanie bez manažérov

Autor/ka: Guy Smallman a Shaun Dey

Guy Smallman a Shaun Dey navštívili pracoviská obsadené bývalými zamestnancami, ktorí vzali osud do vlastných rúk, a porozprávali sa s nimi.

Čítať ďalej...
Zdroj: Socialistworker http://www.socialistworker.co.uk/article.php?article_id=8888

Máme pod kontrolou svoje vlastné rozhodnutia?

Autor/ka: Spracoval: Gabriel Hrustič

Napriek najlepšiemu úsiliu, zlé alebo nevysvetliteľné rozhodnutia sú v našich životoch rovnako nevyhnutné ako smrť alebo dane. Sú ale rovnako tak aj predvídateľné. Dan Ariely, behaviorálny ekonóm, autor Predictably Irrational (Predpovedateľne neracionálny), používa klasické ilúzie a jeho vlastné neintuitívne (a niekedy až šokujúce) výsledky výskumu na odhalenie toho, že pri rozhodovaní nie sme až takí racionálni, ako sa nazdávame.

Čítať ďalej...
Zdroj: TED - Pozn.: Možnosť pridať slovenské titulky http://www.ted.com/talks/dan_ariely_asks_are_we_in_control_of_our_own_decisions.html

Rehabilitácia Georgea W. Busha, prepisovanie minulosti.

Autor/ka: Ira E. Hyman, Jr.

Rehabilitácia Bushovej reputácie už začala. „Obvyklí podozriví“ vždy tvrdili, že Bush bol skvelý prezident a že jeho dobrá povesť by sa obnovila, ak by Američania náležite zreflektovali obdobie jeho vlády. Je to možné? Budeme napokon spätne nazerať na jeho vládu ako na slávne a úctyhodné obdobie?

Čítať ďalej...
Zdroj: Psychologytoday http://www.psychologytoday.com/blog/mental-mishaps/201005/rehabilitating-george-w-bush-re-writing-the-past

Pozvánka na akciu Critical Mass

Autor/ka: Utopia

Pozývame Vás na druhú spoločnú jazdu na bicykloch mestom Critical Mass posledný májový piatok v Bratislave. Konať sa bude za každého počasia s výnimkou živelných pohrôm ;-)
Prosíme, bicykle majte v dobrom technickom stave a vybavené základnými bezpečnostnými srandičkami, ktoré každý urban cyklista pozná. Svetielka, odrazové sklíčka, a kto uzná za vhodné, aj helmu.

Čítať ďalej...
Zdroj: Domáca stránka bratislavskej Critical Mass http://www.criticalmassbratislava.sk/

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Facebook Facebook

Utopia RSS Utopia RSS

RSS