Moje sídla Moje sídla

Nenašli sa žiadne sídla.
Nenašli sa žiadne sídla.
no-sites-were-found

Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Myslieť alternatívu - predznamenávajúce inštitúcie

Myslieť alternatívu - predznamenávajúce inštitúcie

Text vyšiel v knihe Svet v bode obratu, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied VEDA.

V predkladanom texte sa pokúsim zamyslieť nad pojmom alternatíva. V jeho prvej časti sa zameriam na pojem alternatívy vo filozofickom diskurze z historického hľadiska, pričom budem vychádzať z prác dvoch autorov – M. Walzera a S. Žižeka. V druhej časti skúsim vymedziť alternatívy voči kapitalizmu a o zadefinovať ich základné charakteristiky. V tretej časti v skratke naznačím priamu praktickú aplikáciu predchádzajúcich úvah. Kľúčový pojem tu predstavuje predznamenávajúca inštitúcia, ktorú chápem ako formalizovanú alternatívnu spoločenskú prax.

utopia.sk

Hodnotenie sociálnych programov politických strán

Pre lepšiu orientáciu voličov, ktorým záleží na princípoch a ambíciách politických strán v sociálnej oblasti  Slovenská sieť proti chudobe v spolupráci s externými expertmi vypracovala komplexné posúdenie programov kandidujúcich strán. Tu ponúkame možnosť porovnať celkom 21 zámerov a zásad, ktoré považujeme za dôležité pre zlepšenie sociálnej ochrany a sociálnej integrácie na Slovensku  (napr. prístup k minimálnej mzde, k životnému minimu, predškolskej výchove a pod.) a za zásadné pre zlepšenie tvorby verejnej politiky (odstaňovanie všetkých foriem diskriminácie, princíp zapájania zástupcov znevýhodnených skupín do tvorby verejnej politiky a pod.).

Stanovisko SAPN k odmene generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne

Stanovisko SAPN k odmene generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne

Slovenská sieť proti chudobe pokladá za výsmech do tváre občanov na hranici prežitia návrh ministra práce a sociálnych vecí Jozefa Mihála, aby vláda generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne (SP) Ľubošovi Lopatkovi priznala za dvojročné pôsobenie odmenu takmer 55,4 tisíc eur.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Bratislavu - koľko občanov je dosť?

Zora Pauliniová hovorí o občianskej participácii a deliberácii (verejnom zvažovaní).

Súčasné mesto ako „koinos

Súčasné mesto ako „koinos"? a návrh projektu Autonómna zóna Lafranconi

V tomto článku je okrem filozofických argumentov, v prospech potreby občianskeho osvojovania si "verejného priestoru mesta", priblížené aj ideové pozadie, ktoré vysvetľuje koncept "Autonómnej zóny Lafranconi" - jeden z navrhovaných projektov, vytvorený študentmi v rámci Participatívnej komunity Mládež - Bratislava.

utopia.sk

Rok 2011 sociálne bilancie

Tento komentár bilancuje sociálnu politiku nielen rezortu práce a sociálnych vecí. Je písaný pre denník Pravda, kde bol v štvrtok 29. 12. 2011 publikovaný. 

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Bratislavu - prínosy a problémy najstaršieho PR na svete

Joachim Becker hovorí o pozitívach a problémoch súvisiacich s participatívnym rozpočtom v Porto Alegre, meste, ktoré ho v roku 1989 zaviedlo ako prvé na svete a využíva ho dodnes.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Bratislavu - príklady zo zahraničia

Silvia Ruppeldtová hovorí o rozličných mechanizmoch participatívneho rozpočtu využívaných v mestách Porto Alegre, Saint-Denis a Lisabon.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Bratislavu - verejné zvažovanie

Zuzana Kusá hovorí o verejnom zvažovaní, ktoré je kľúčovou súčasťou procesu vytvárania participatívneho rozpočtu.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Bratislavu - vízia

Peter Nedoroščík hovorí o základných štruktúrach a najdôležitejších procesoch, ktoré vytvárajú mechanizmus participatívneho rozpočtu. Predstavuje model participatívneho rozpočtu, ktorého realizácia sa začala spustením pilotného projektu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu a víziu toho, ako by moholi - a azda aj budú, vyzerať verejný život a samospráva v Bratislave o niekoľko rokov.