Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Ako oslobodiť Spojené štáty americké

Autor/ka: David Korten

Dnešnej politickej diskusii dominuje príbeh o tom, že vláda je na mizine. Nemôžeme si dovoliť platiť za verejné služby, posielať ľudí do práce ani splácať úroky z verejného dlhu. A predsa sme ako národ zaplavení peniazmi. Chybný peňažný, bankový a finančný systém ich však jednoducho posiela na nesprávne miesta.

Podstatnými zložkami riešenia našej zdanlivo neriešiteľnej fiškálnej a ekonomickej krízy sú zvýšenie daní pre bohatých a realizácia finančných reforiem. Návrhy, o ktorých sa diskutuje, však ani zďaleka nezodpovedajú našim potrebám.

Správa vypracovaná pod vedením Inštitútu pre politické štúdie vo Washingtone, D. C. a nedávno zverejnená Pracovnou skupinou pre novú ekonomiku (New Economy Working Group), prekračuje súčasnú diskusiu a požaduje dôslednú reštrukturalizáciu inštitúcií, ktorým ako spoločnosť prepožičiavame moc vytvárať a alokovať peniaze. Správa Ako oslobodiť USA od vlády Wall Street detailne popisuje kroky potrebné k obnoveniu systému komunitných a zodpovedných inštitúcií zasvätených financovaniu výrobných aktivít, ktoré pre obyvateľov USA vytvoria dobré pracovné príležitosti a skutočný blahobyt v komunitách.

V priebehu posledných tridsiatich rokov prakticky všetky výnosy z ekonomického rastu Spojených štátov amerických skončili v rukách najbohatšieho jedného percenta obyvateľstva. Daňové sadzby pre najbohatších sú na historickom minime a mnohé z najziskovejších korporácií neplatia vôbec žiadne dane.

Finančné aktíva severoamerických miliardárov a nevyužitá hotovosť korporácií s najvyššími ziskami napriek finančnému krachu v roku 2008 dosahujú historické maximá. Najväčšou výzvou pre nich je otázka, do čoho všetku hotovosť uložiť.

Väčšina z tých, čo kontrolujú peniaze a korporácie, však nanešťastie stratila záujem o dlhodobé investície vytvárajúce a rozširujúce stabilné podniky. Podstatnú časť obchodov na finančných trhoch zaobstarávajú v cenných papieroch rýchle počítače. V držbe ich majú len pár zlomkov sekundy. Ekonomickí experti tomuto obchodovaniu stále hovoria investícia. Nijak to ale nepripomína investície, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie práce pre ľudí a obnovenie silných USA.

Korporácie používajú svoje finančné rezervy predovšetkým na odkupovanie vlastných akcií, ovládnutie iných spoločností, investovanie do presunu ďalších severoamerických pracovných miest do zahraničia a platenie štedrých dividend akcionárom a obrovských bonusov manažmentu.

Nebolo to tak vždy. Naša krajina odpovedala na veľkú hospodársku krízu schválením finančných reforiem, ktoré vytvorili peňažný, bankový a investičný systém založený na komunitných bankách, spoločných úsporách a vzájomných pôžičkách a úverových družstvách. Tieto inštitúcie poskytovali finančné služby lokálnym ekonomikám zamestnávajúcim občanov USA, ktorí vyrábali a predávali reálny tovar a služby, reagujúc na potreby a možnosti komunity.

Tento systém, ktorý záujmy Wall Streetu zavrhli ako starodávny a zastaraný, financoval víťazstvo Spojených štátov amerických v druhej svetovej vojne, vznik silnej strednej triedy, bezprecedentné obdobie ekonomickej stability a prosperity a investície, čo z USA urobili svetového lídra v oblasti priemyslu a technológií.

V sedemdesiatych rokoch začala Wall Street pretláčať agendu deregulácie, ktorá viedla k presunu finančnej moci z lokálnych ekonomík na Wall Street. Obrovské banky z Wall Street stratili záujem o skutočné investície a rozvinuli nový obchodný model. Dnes sa špecializujú na účtovanie neúnosných poplatkov a úžerníckych úrokových sadzieb, poskytovanie pôžičiek špekulantom, na vlastné špekulácie, vábenie neopatrných ľudí na hypotekárne úvery, ktoré si nemôžu dovoliť, vytváranie balíkov z hypoték bez hodnoty, aby ich mohli predať ako cenné papiere s najvyšším ratingom, stávkovanie proti klientom, ktorým predávajú nadhodnotené cenné papiere, vyťahovanie dotácií a finančnej pomoci z vlády, pranie peňazí pre obchodníkov s drogami a zbraňami a vyvážanie ziskov, aby sa vyhli daniam.

Medzi dôsledky patrí rozklad strednej triedy, extrémna koncentrácia bohatstva a moci, nákladný finančný kolaps, pretrvávajúca vysoká nezamestnanosť, zabavovanie domov pre neplatenie hypoték, kolabovanie environmentálnych systémov, znižovanie priemyselnej, technologickej a výskumnej kapacity USA, ohromný verejný deficit a deficit medzinárodného obchodu a skorumpovanosť politických inštitúcií.

Wall Street na všetkom zarobila a svoj experiment s dereguláciou a daňovými úľavami vyhlásila za výdatný a veľký úspech. Teraz argumentuje v prospech ďalšieho rozšírenia týchto opatrení.

Správa Ako oslobodiť USA od vlády Wall Street popisuje detaily šesťzložkovej politickej agendy, ktorá má obnoviť rozumný systém komunitných a zodpovedných inštitúcií poskytujúcich finančné služby.

1. Rozbiť obrovské banky a zaviesť daňové a regulačné politiky, ktoré uprednostňujú komunitné finančné inštitúcie, predovšetkým kooperatívy alebo ziskové organizácie vlastnené neziskovými nadáciami.

2. Vo všetkých 50-tich štátoch založiť štátom vlastnené partnerské banky podľa vzoru Banky Severnej Dakoty. Budú slúžiť ako depozitáre pre štátne finančné aktíva, ktoré sa budú využívať v partnerstve s komunitnými finančnými inštitúciami na financovanie miestnych fariem a podnikov.

3. Reštrukturalizovať Federálny rezervný systém, aby bol transparentný a pod verejnou kontrolou, podliehal auditom Ústredného úradu pre účtovníctvo a dohľadu Kongresu.

4. Nasmerovať všetky peniaze vytvorené Federálnym rezervným systémom do Federálnej banky pre zotavenie a obnovu (FBZO) namiesto súčasného postupu, keď nové peniaze dostávajú banky z Wall Street ako dotácie. FBZO by mala mať mandát na financovanie kľúčových projektov zelenej infraštruktúry vybraných Kongresom.

5. Prepracovať pravidlá pre medzinárodný obchod a investície, aby sa podporilo národné vlastníctvo, ekonomická sebestačnosť a ekonomická samospráva.

6. Zaviesť primerané regulačné a fiškálne opatrenia, aby sa zabezpečila integrita finančných trhov a peňažného/bankového systému.

Správa Ako oslobodiť USA od vlády Wall Street je výsledkom širokej diskusie medzi zástupcami rozličných skupín organizácií, ktoré presadzujú prehĺbenie a nové rámcovanie debaty o finančnej reforme, s cieľom zamerať pozornosť na serióznu reštrukturalizáciu finančného systému potrebnú na vybudovanie novej silnej ekonomiky USA zodpovedajúcej spoločenským a environmentálnym výzvam 21. storočia. S náležitými citáciami je správu možné voľne šíriť, kopírovať a distribuovať.

Prečítajte si správu Ako oslobodiť USA od vlády Wall Street

Preložil Peter Vittek

Zdroj: Yes! Magazine http://www.yesmagazine.org/blogs/david-korten/liberate-america
Priemerne (0 Hlasy)