Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Globálna nezamestnanosť mladých ľudí dosahuje rekordné úrovne

Autor/ka: Jordan Shilton

Medzinárodná organizácia práce (MOP) vydala správu, ktorá dokumentuje, že globálna ekonomická kríza tvrdo vplýva na vyhliadky mladých ľudí pri hľadaní zamestnania. Správa Globálne trendy zamestnanosti mládeže prináša podrobné štatistiky o rastúcom počte 15 až 24-ročných ľudí, ktorí zistili, že sú bez práce.

 

Najpozoruhodnejšie z nich ukazujú rýchly nárast nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi po vypuknutí finančnej krízy v roku 2008. Podľa úvodu správy bolo na konci roku 2009 na celom svete nezamestnaných 81 miliónov mladých ľudí. Od konca roku 2007 ich počet narástol o 7,8 milióna, alebo takmer o 10 percent.

 
V percentuálnom vyjadrení narástla počas tohto obdobia globálna miera nezamestnanosti mládeže z 11,9 percenta na 13 percent. Nárast sa opisuje ako „prudší, než kedykoľvek predtým“.


Len v roku 2009 vzrástol počet mladých bez práce na celom svete o ohromujúcich 6,6 milióna. Správa upozornila: „V priebehu desiatich rokov, ktoré súčasnej kríze predchádzali (od 1996 – 1997 do 2006-2007), počet nezamestnaných mladých ľudí priemerne vzrástol o 192-tisíc ročne.“


Podľa správy by sa mal nárast spomaliť, ale na konci roku 2010 by už mala globálna nezamestnanosť mládeže dosiahnuť 13,1 percenta. Najzávažnejším tvrdením správy je, že aj keby od roku 2011 mala miera nezamestnanosti mierne klesať, žiaden návrat na jej nižšie úrovne z obdobia pred krízou nenastane.


Správa varuje pred nebezpečenstvom, že sa mladí ľudia odcudzia trhu práce a dnešná mládež sa stane „stratenou generáciou“. „Mnohé štúdie ukazujú, ako môže vstup na trh práce počas recesie natrvalo poznamenať zasiahnutú generáciu mladých ľudí a súčasné obavy sa týkajú toho, že možným odkazom krízy bude „stratená generácia“ tvorená mládežou, ktorá sa celkom vyčlení z trhu práce.“


Správa v súvislosti s týmto problémom naznačuje, že vládnucu elitu by mal takýto vývoj znepokojovať: „Získať a motivovať mladých ľudí, ktorí stratili nádej na produktívnu budúcnosť, je drahý podnik. Ale ak spočítame spoločenské, ekonomické a aj možné politické náklady, alternatíva, že sa neurobí nič, je ešte drahšia.“


Generálny riaditeľ MOP Juan Somavia sa vyjadril podobne: „Mladí ľudia sú hnacím motorom ekonomického rozvoja. Vzdať sa tohto potenciálu je ekonomické plytvanie a môže sa tak zničiť stabilita spoločnosti.“


Mali by sme upozorniť, že správa MOP sa zaoberá len počiatočnou fázou ekonomického poklesu, počas ktorej vlády po celom svete prijali stimulačné opatrenia. Keď sa teraz buržoázia snaží získať od pracujúcej triedy späť peniaze, ktoré naliala do ekonomiky, pozornosť sa presunula na úsporné opatrenia a predpokladá sa, že nezamestnanosť v každej krajine porastie.


Správa objasňuje, že mládež je najzraniteľnejšou zložkou pracujúcej triedy a ponesie bremeno tohto nárastu nezamestnanosti. V roku 2008 bol počet mladých ľudí bez práce 2,8 krát vyšší ako pri dospelých. Miera nezamestnanosti mládeže dosahovala 12,1 percenta, kým nezamestnanosť v dospelej populácii bola 4,3 percenta. Ešte aj počas posledného obdobia ekonomického rastu medzi rokmi 1998 až 2008, ktoré predchádzalo kríze, klesol podiel mladých ľudí aktívnych na trhu práce z 54,7 na 50,8 percenta.


Štúdia načrtnutím globálnych trendov podrobne ukazuje, ako boli zasiahnutí mladí ľudia v rôznych regiónoch na celom svete. Najhoršie boli zasiahnuté niektoré z najchudobnejších oblastí.


Očakáva sa, že v južnej Ázii bude každý rok do roku 2015 hľadať zamestnanie milión mladých ľudí, kým v subsaharskej Afrike to bude 2,2 milióna. Na Blízkom Východe a v severnej Afrike nemohlo nájsť v roku 2008 prácu 20 percent mladých ľudí.


Aj tí, ktorí v týchto regiónoch prácu majú, zaznamenali pokles životnej úrovne. Správa vypočítala, že asi 28 percent všetkých mládežníckych pracovníkov patrí k pracujúcej chudobe. Musia sa uživiť z menej ako 1,25 dolára na deň.


Generálny riaditeľ Somavia v tlačovom vyhlásení, zverejnenom v rovnakom čase ako správa, poznamenal: „V rozvojových krajinách kríza preniká do každodenného života chudobných. Následkom ekonomickej a finančnej krízy hrozí zhoršenie doteraz mierneho nedostatku práce pre mládež. Výsledkom je, že počet mladých ľudí ohrozených nedostatkom práce rastie, a obdobie nedostatku práce prinajmenšom zasiahne ešte ďalšiu generáciu.“


Škody utrpeli aj rozvinuté ekonomiky. Správa odhaľuje 4,6 percentný nárast nezamestnanosti mládeže v rozvinutých ekonomikách a Európskej únii. V strednej a východnej Európe (v krajinách mimo EÚ) a Spoločenstve nezávislých štátov jej miera vzrástla o 3,5 percenta. Sú to najväčšie medziročné nárasty, aké boli kedy zaznamenané.


V roku 2009 dosahovala celková nezamestnanosť mládeže v rozvinutých ekonomikách a Európskej únii 17,7 percenta. Je to najvyššia úroveň od začiatku jej zaznamenávania v roku 1991.


Aj keď v „rozvinutých ekonomikách“ žije len 10 percent globálnej mládeže, na náraste nezamestnanosti mladých ľudí sa podieľajú 45 percentami. Napríklad v USA v roku 2009 nezamestnanosť mladých ľudí vzrástla o 8 percent a dosiahla úroveň 18 percent. Vo Veľkej Británii nedávno Daily Telegraph informoval, že miera dlhodobej nezamestnanosti mládeže vzrástla o 42 percent.

 
Preložil Peter Vittek

Zdroj: WSWS http://www.wsws.org/articles/2010/aug2010/yout-a31.shtml
Priemerne (0 Hlasy)