Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Kam po demonštráciách?

Dnes sa začína Transeuropa festival

Autor/ka: Monika Martišková

Bratislava ako aj celé Slovensko zažili nevídaný začiatok roka, keď do ulíc vyšli tisícky ľudí vyjadriť svoju nespokojnosť.  Mestá zvyčajne spiace zimným spánkom sa zrazu prebudili a kričali, že korupcia v tomto štáte sa im nepáči a že majú po krk skorumpovaných politikov. Verejné veci sa na chvíľu stali súčasťou ulice a našich rozhovorov.

Je jar, po snehu ani stopa, rovnako ako po odhodlaní z ulíc. Alebo žeby predsa? Možno nie už tak viditeľne, už nie na ulici, ale niekde medzi štyrmi stenami sa možno predsa len čosi deje. V tejto atmosfére prichádza do Bratislavy Transeuropa festival. Už po druhýkrát sa vám budeme snažiť priniesť témy, ktoré rezonujú ulicami našich miest a ktorými chceme posúvať vpred diskusie o verejných otázkach.

Tento rok sa pýtame: Kam po demonštráciách? Jednou z odpovedí môže byť výraznejšia participácia ľudí na rozhodovaní o veciach verejných, napríklad prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Po vzore Bratislavy sa k snahe zapojiť občanov priamo do rozhodovacieho procesu samosprávy pridávajú ďalšie mestá. Počas Transeuropa festival v Bratislave preto organizujeme workshop o participatívnom rozpočtovaní, kde si budú môcť účastníci vymieňať skúsenosti s jeho zavádzaním aj realizáciou. Aktivitu pripravujeme v spolupráci s OZ Utopia.

Pred rokom zažili svoju revolučnú jar viaceré arabské krajiny, z ktorých mnohé doteraz stoja na hranici nevídaných spoločenských zmien. Téma celkom blízka tomu, ako sme sa pred vyše dvadsiatimi rokmi ocitli v podobne turbulentných časoch. Premietanie filmov mladých tvorcov z arabského sveta  a následná diskusia o Arabskej jari majú za cieľ upozorniť na dôležitosť občianskeho aktivizmu. Aktivitu pripravujeme v spolupráci  s Inštitútom ľudských práv.

Počas festivalu budeme diskutovať aj o pokrízových zmenách a opatreniach z pohľadu ekonómov a v uliciach Bratislavy sa budeme snažiť upútať vašu pozornosť tvorbou mladých slovenských umelcov na tému migrácia v Európe. Festival otvorí vernisáž tejto street  výstavy, ktorú  pripravujeme v spolupráci s iniciatívou UM!

Srdečne pozývame všetkých, ktorým smerovanie Slovenska, ale aj Európy, nie je ľahostajné. Cieľom Transeuropa festivalu je  formulovať originálne odpovede na aktuálne spoločenské otázky a reagovať na výzvy stojace pred verejou politikou.

Program:

Streda 9. mája
H 18-21 Otvorenie festivalu: Verejné galérie/Vernisáž
Pod Novým mostom
Spoločné otvorenie festivalu vo všetkých 14 festivalových mestách začne v Bratislave výstavou diel mladých umelcov v uliciach v centre Bratislavy. Spoločnou témou bude multikulturalizmus v meste, pričom tématicky sa budú diela dotýkať rôznych príbehov o multikulturalizme z ostatných festivalových miest. Po otvorení vás pozývame na Transeuropa party v KC Dunaj od 21.00.

Utorok 15. mája
H 17-19  Premietanie filmov a diskusia: Arabská jar - rok po…
Nadácia otvorenej spoločnosti, Baštová ulica č. 5, Bratislava
Premietanie krátkych filmov a následná diskusia o občianskej participácii a úlohe sociálnych sietí v arabskej jari. Diskusia s Petrom Weisenbacherom (Inštitút ľudských práv),  Jurajom Marušiakom (Ústav politických vied SAV) a Ľubicou Rozborovou (Peace and Conflict studies, Oslo).

Štvrtok 17. mája
H 09:30-19 Medzinárodný workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania
Justiho sieň na prízemí Primaciálneho paláca, Bratislava
Workshop a panelová diskusia o skúsenostiach a modeloch participatívneho rozpočtovania u nás a vo svete. V dopoludňajších hodinách sa uskutoční workshop pre občanov z rôznych kútov Slovenskej a Českej republiky, ktorí sa vo svojich mestách snažia zaviesť participatívny rozpočet. Širokej verejnosti je určená diskusia, ktorá bude v Justiho sieni prebiehať od 16:30 hod. do 19:00. Pred Primaciálnym palácom sa bude po celý čas možné pozhovárať s obyvateľmi Bratislavy zapojenými do participatívneho rozpočtovania, získať informácie o tom, ako sa zapojiť alebo diskutovať o problémoch mesta a možnostiach ich riešenia. Hostia: Michal Feik (poradca primátora mesta Bratislava), Peter Nedoroščik (OZ Utopia), Ilona Švihlíková (Alternatíva zdola, Praha).

Piatok 18. mája
H 17-19 Diskusia: Šetrenie, rastové politiky a populizmus na post-komunistickej periférii Európy
Nadácia otvorenej spoločnosti, Baštová ulica č. 5, Bratislava
Diskusia o šetrení, možnostiach hospodárskeho rastu a možnom náraste populizmu v postkomunistických krajinách Európy s Jurajom Draxlerom (Anglo-American University Prague, CEPS), Jánom Drahokoupilom (Mannheim University) a Martinom Filkom (Inštitút finančnej politiky MF).

Transeuropa Bratislava

Priemerne (0 Hlasy)