Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Verejné vzdelávanie - Inštitucionalizovaná solidarita a verejné šťastie: úvahy o participatívnych praktikách v Brazílii

Autor/ka: Utopia

V utorok 15. mája 2012 sa od 17:00 do 19:00 v Justiho sieni na prízemí Primaciálneho paláca uskutoční ďalšia zo série prednášok verejného vzdelávania v rámci projektu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu. Prednášať bude hosť z Brazílie Filipe Campello.

Anotácia autora:

Vo svojej prednáške predstavím niektoré príklady skúseností s inštitucionalizovanou participáciou v Brazílii. Pri interpretácii úspešných prípadov týchto participatívnych praktík môžu byť užitočné dve základné myšlienky. Po prvé: nezdôrazním len dôležitosť komunikačných procesov alebo racionálnej povahy zdieľania záujmov, ale aj pocitov solidarity a budem si klásť otázku, ako sa môžu vyskytovať aj v inštitucionalizovaných formách. Po druhé: budem skúmať koncept verejného šťastia. V kontexte diskusie o relatívnom šťastí je možné ukázať, že subjektívny pocit dobrého života sa spája so zapojením občanov do rozhodovacieho procesu a aj s pocitom aktívnej občianskej participácie. Na príkladoch rozličných brazílskych participatívnych praktík ukážem, že úspešné prípady participácie závisia od toho, ako dôsledne inštitucionálny rámec podporuje a začleňuje tieto subjektívne a spoločenské skúsenosti.

Filipe Campello je doktorandom na Goetheho univerzite vo Frankfurte u Axela Honnetha. Vyštudoval filozofiu na Pápežskej univerzite Rio Grande do Sul v Porto Alegre a Federálnej univerzite v  Pernambuco v meste Recife. Medzi rokmi 2003 až 2006 bol výskumníkom v Centre pre verejnú politiku a verejnú mienku na Federálnej univerzite v  Pernambuco a spolupracoval na rozvojových a výskumných projektoch ako Zodpovednosť, participácia a spoločenská kontrola, Monitorovanie Miléniových rozvojových cieľov v severovýchodnej Brazílii, Evaluácia programu decentralizácie v štáte Pernambuco alebo Participácia a distribúcia vo verejnej politike na severovýchode.

Fotografia: ImageLink

Priemerne (0 Hlasy)