Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Uvedomelosť hnutia 15M podnecuje rast Etickej banky v Španielsku

Autor/ka: Laura Albor

Coop57, Jak, Fiare či Trocobank sú niektoré z alternatív k tradičným bankám, ktoré u nás rozkvitajú, čiastočne vďaka propagácii projektov hnutím Indignados (Rozhorčení).

Medzi protesty, na ktoré si začíname tento rok u hnutia 15M zvykať, patrí rušenie účtov, používanie bankomatov ako volebných urien, obviňovanie rôznych subjektov heslami ako „táto banka klame, podvádza a vyhadzuje ľudí z ich domovov" alebo prezliekanie sa za bankárov s výzorom upírov.

Odhliadnuc od okázalosti niektorých z týchto protestov je zrejmé, že hnutie ovplyvnilo občianky a občanov pri rozhodovaní o tom, kam vložia svoje peniaze. „Počet sporiteľov, ktorí o nás prejavili záujem, v poslednom roku výrazne vzrástol vďaka 15M", tvrdia pracovníci Coop57, čo je družstvo, ktoré poskytuje služby a svoje prostriedky smeruje na poskytovanie pôžičiek na sociálno-ekonomické projekty podporujúce zamestnanie, združovanie a solidaritu.

Toto družstvo, ktoré funguje od roku 1996, zaznamenáva od mája 2011 obrovský nárast svojich aktivít: „Dnes už máme 2000 sporiacich členov, pričom 500 k nám prišlo len v poslednom roku. Pokiaľ ide o objem financií, z 11 miliárd eur, s ktorými disponujeme, 2,5 miliardy k nám bolo vložených za uplynulé mesiace."

Predstavitelia Coop57 tvrdia, že hnutie 15M prejavilo záujem o ich činnosť a pozvalo ich na zhromaždenia, aby podrobne vysvetlili svoje fungovanie. Coop57 má totiž dva typy členov: na jednej strane sú to združenia, družstvá, platformy atď., ktoré majú prístup k službám financovania, a na druhej strane sú tí, čo vstupujú do družstva výlučne ako sporitelia. Sporitelia nemajú možnosť získať úvery a zaväzujú sa, že svoje vklady ponechajú v banke minimálne na dvanásť mesiacov, za čo získajú odmenu vo výške 2 % vkladu ročne.

V prípade, že sporiteľ chce disponovať s peniazmi pred uplynutím prvého roka, môže požiadať o ich vyplatenie, strhne sa mu však odmena, na ktorú by mal nárok obdobie posledných dvoch mesiacov.

Banka v službách ľudí

„15M je psychologická príležitosť, zmena vedomia, ktorá umožňuje veriť tomu, čo sa zdalo nemožné: že môže existovať banka v službách ľudí", konštatujú zástupcovia projektu Fiare, čo je subjekt, ktorý funguje prostredníctvom siete osôb a organizácií s cieľom vytvárať „spravodlivejšiu spoločnosť".

„Zúčastnili sme sa na mnohých zhromaždeniach 15M, žiadajú nás, aby sme chodili o našich aktivitách informovať, a mnohí nás v tom aj podporili," hovoria zástupcovia projektu. „Napriek tomu si myslíme, že najmä naši členovia nám prinášajú nových členov. Pravdou je aj to, že v týchto dňoch v súvislosti s témou znárodnenia Bankie je mnoho tých, ktorí sa o nás zaujímajú."

Projekt Fiare, ktorý vznikol v roku 2001 z iniciatívy skupiny subjektov občianskej spoločnosti v Baskicku, funguje ako úverové družstvo, kde má každá osoba na zhromaždení hlasovacie právo a kde nikto nemôže vlastniť viac ako 0,5 % kapitálu. V roku 2005 začal fungovať ako banková inštitúcia, a to ako zástupca talianskej Banca Popolare Etica, a Španielska banka a Centrálna banka Talianska nad ňou začali vykonávať dohľad. „Dnes poskytujeme úvery len subjektom alebo projektom sociálnej transformácie", konštatujú.

Počas týchto rokov sa tak rozširovali a zoskupovali iniciatívy zamerané na solidárne pôžičky, etické financie a projekty zamerané na budovanie sociálneho a solidárneho hospodárstva, ktoré už fungovali v iných regiónoch. Počet členov dnes dosahuje až 3 000.

„Projekt nemá ziskový charakter", tvrdia predstavitelia banky, „nemá za cieľ maximalizovať zisky bez toho, aby sám nebol udržateľný a schopný udržať si štruktúru. Je to nástroj na poskytovanie služieb subjektom a osobám, ktoré chcú budovať iný svet prostredníctvom ekonomických vzťahov, nie je to cieľ sám osebe."

Zmena mentality

Ďalšia z bánk, ktorá zvýšila svoj kapitál najmä vďaka tejto zmene mentality, ktorú vyvolali Indignados, je Triodos Bank. „Hnutia ako 15M a Okupuj Wall Street sú odrazom toho, že ako občania si viac uvedomujeme, čo robia banky s našim peniazmi", hovorí Sonia Felipe, riaditeľka pre komunikáciu Triodos Bank.

V roku 2011 tento subjekt zdvojnásobil počet svojich klientov v Španielsku a zaznamenal ich nárast o 110 percent. Kľúčom k tomuto nárastu je úplné informovanie užívateľov: „Naša investičná politika je verejná a záujemcovia si ju môžu preštudovať na našej internetovej stránke", hovorí Sonia Felipe.

„Našim klientom ponúkame úplnú transparentnosť a všetky naše investície zameriavame na firmy alebo projekty, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí. Táto pridaná hodnota vzbudila záujem tisícov ľudí v Španielsku."

Úverové portfólio banky je zameraná najmä na financovanie projektov a podnikov zastupujúcich sociálny, environmentálny a kultúrny sektor, a preto – aspoň zatiaľ – nie je aktívna v oblasti spotrebných úverov a úverov na bývanie. Poskytuje len „ekohypotéky" na kúpu prvého bytu pre osoby, ktoré sú už nejaký čas klientmi banky.

„Keď sa objaví prípad nedodržania splátkového kalendára, vždy sa usilujeme prehodnotiť každé financovanie individuálnou formou, pretože žiaden prípad nie je rovnaký," hovorí S. Felipe a zdôrazňuje: „Snažíme sa nájsť riešenia pre tých klientov, ktorí majú z rôznych príčin problémy s platením, keďže máme reálny záväzok voči projektom a podnikom, ktoré financujeme".

Nový výmenný obchod

Trocobank, ktorá vznikla vo februári tohto roku a svoju činnosť začala vykonávať v marci, sa prezentuje ako alternatívny úverový systém pre malé a stredné podniky či súkromných podnikateľov – jednotlivcov, ktorí fungujú na okraji tradičných bankárskych kruhov.

„Jedným z problémov tejto krízy je, že banky neposkytujú úvery", hovoria predstavitelia banky. „My sa snažíme pomôcť podnikom dostať sa k financovaniu a udržať ich hospodársku činnosť. Fungujeme ako systém výmenného obchodu, vytvárame však určitý kruh."

Fungovanie je jednoduché. Podnik môže získať úver do maximálnej výšky 10 000 eur, ktoré bude neskôr vracať vo forme tovaru pochádzajúceho z produktov pre ďalšie podniky, ktoré sú súčasťou kruhu Trocobank, pričom úrok stanovený bankou na tieto činnosti je 1,75 %.

„V súčasnosti máme v rámci našej siete vyše 1 200 obchodov a ľudia sú veľmi spokojní," konštatujú zástupcovia banky. „Hlavnou myšlienkou je, že všetko musí byť kompenzované. Ešte len začíname, medzi naše činnosti však chceme zahrnúť viac služieb, pohostinstvá, reštaurácie, hotely atď., ktoré môžu slúžiť pre všetky typy podnikov."

Keďže banka funguje len niekoľko mesiacov, je pre ňu nemožné vyhodnotiť, akým spôsobom ju ovplyvnilo hnutie 15M. Informácie o tejto novej forme získania úveru sa však šíria od rôznych ekonomických skupín Indignados.

Banka, ktorá je sociálnym hnutím

Projekt Jak je v Španielsku zatiaľ len vo fáze dozrievania, no vo Švédsku je to už konsolidovaná banka. Ide o bezúročnú alternatívu, ktorá začala v tejto škandinávskej krajine fungovať v 60-tych rokoch ako družstvo.

„Fungovanie je jednoduché", hovorí Miguel Ganzo, jeden z hlavných propagátorov projektu v Španielsku. „Ide o skupinu ľudí, ktorá má spoločnú pokladnicu, ako skupina priateľov; v tomto prípade však ide o 37-tisíc osôb (vo Švédsku). Mnohí z nich sa, logicky, ani nepoznajú."

Základná zásada je nepoužívať úroky. Hlavnou myšlienkou Jak je, že keď požiadate o pôžičku, vrátite ju v plnej výške a od tej chvíle začnete šetriť s podmienkou, že musíte povinne sporiť, kým nedosiahnete sumu, ktorú ste si požičali.

Zmyslom toho je, že Jak použije tieto peniaze na pôžičky ďalším ľuďom. Tieto „povinné úspory" si potom vezmete. „V skutočnosti to nie je banka, ale sociálne hnutie, ktoré funguje horizontálnou formou a ako zhromaždenie, kde majiteľmi banky sú samotní členovia".

Preložila Judita Takáčová

Fotografia: El coleccionista de instantes

Zdroj: La Informacion http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/la-conciencia-del-15m-impulsa-el-crecimiento-de-la-banca-etica-en-espana_oQXkjNm05J16syqZ4BcZm3/
Priemerne (1 Hlas)