Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Únik nafty do Dunaja je ďalším argumentom proti ropovodu BSP

Autor/ka: Ekofórum

V súvislosti s aktuálnou ropnou haváriou na Dunaji sieť environmentálnych mimovládnych organizácií Ekofórum upozorňuje na ďalšie rizikové aktivity v tomto citlivom území, napríklad plánovaný ropovod Bratislava-Schwechat Pipeline.

"Ropnú haváriu na Dunaji považujeme za ďalší dôkaz, že neexistujú žiadne stopercentne bezpečné technológie ani ich stopercentne bezpečná ľudská obsluha. Žiadame zodpovedné inštitúcie, aby hneď po zastavení úniku nafty do Dunaja a odstránení následkov prijali opatrenia na zastavenie všetkých projektov, ktoré sa snažia umiestniť petrochémiu nad zdrojmi pitnej vody," vyhlásil environmentalista Juraj Smatana.

Ornitológ Jozef Ridzoň dodáva: "V prípade väčšieho úniku ropných produktov by mohli byť ohrozené aj tisíce vtákov, hniezdiace na brehoch Dunaja a v zimných mesiacoch desaťtisíce jedincov na najväčšom zimovisku v strednej Európe, ktoré sa nachádza pri Hamuliakove."

Stanovisko EKOFÓRA k zámeru výstavby ropovodu cez Žitný ostrov

1. Pitná voda je strategickou surovinou 21. storočia, a to surovinou významnejšou, než ropa. Unikátna vnútrozemská delta Dunaja vytvára pod Žitným ostrovom prírodné rezervoáre pitnej vody, ktoré predstavujú najcennejší prírodný zdroj západného a južného Slovenska.

2. Akýkoľvek finančný zisk pre firmu TRANSPETROL nemôže prevážiť riziko znečistenia tohto nenahraditeľného prírodného zdroja.

3. Uvažovaný ropovod nemá reálny prínos pre zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Jeho jediným účelom je umožniť rakúskej rafinérii vo Schwechate čerpať aj ruskú ropu.

4. Presadzovanie výstavby ropovodu cez územie, ktoré patrí do európskej sústavy chránených území NATURA 2000, je sprevádzané porušovaním legislatívnych pravidiel vlády, obchádzaním posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), pokusmi o odstránenie vodohospodárskej ochrany, ale i ochrany súkromného vlastníctva. Slovensko sa tým vystavuje riziku začatia ďalšieho z konaní Európskej komisie voči Slovenskej republike z dôvodu porušovania práva EÚ.

www.ekoforum.sk

Fotografia: marinephotobank

Priemerne (0 Hlasy)