Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Matky z Ituzaingó za životné prostredie

Autor/ka: Darío Aranda

Tento týždeň sa v Argentíne začína súd o toxických látkach v poľnohospodárstve, ktorý sa stane symbolickým. Jeho protagonistkami a žalobkyňami sú ženy z organizácie Matky z Ituzaingó (Madres de Ituzaingó). Rovnako ako ženy v Matkách z Májového námestia (Madres de Plaza de Mayo) v období vojenskej diktatúry, aj ženy zo štvrte Ituzaingó Anexo v meste Córdoba boli spočiatku označované za „šibnuté". Išlo o prosté ženy, matky, ktoré vystrašili náhle ochorenia detí a okolitých susedov a v roku 2001 začali mať podozrenie, že sa „niečo deje". Poobzerali sa okolo seba a nemuseli dlho uvažovať, čo: žili obklopené sójovými plantážami a chemické postreky prenikali priamo do ich obydlí.

Ženy sa zorganizovali a založili spolok Matky z Ituzaingó. V tejto štvrti neďaleko mesta Córdoba žilo päťtisíc ľudí a dvesto z nich trpelo na rakovinu. Boli tu zaznamenané prípady mladých ľudí medzi 18 až 25 rokmi s nádormi na mozgu, z ktorých už dvaja zomreli a viac ako 13 prípadov leukémie medzi deťmi a mladistvými.

„V každom bloku domov žijú ženy so šatkami na hlavách, zakrývajúcimi stopy po chemoterapii, a deti s rúškami poznačené leukémiou", sťažovala sa v roku 2007 Sofia Gatica, jedna zo zakladajúcich členiek organizácie, ktorá prišla o novonarodené dieťa postihnuté ťažkou deformáciou obličiek. Jej v súčasnosti 17-ročná dcéra dlhodobo podstupuje detoxikačné vyšetrenia (výskumy potvrdili, že jej krv obsahuje látky z chemických postrekov). „Matky" nahlásili početné prípady alergických reakcií, dýchacích a kožných problémov, neurologických chorôb, prípady deformácií v chrbtici, poruchy obličiek v plodoch a tehotných ženách, ako aj vývojové ťažkosti kostí. V marci 2006 miestne Oddelenie úradu pre životné prostredie analyzovalo krv 30 miestnych detí: V 23 prípadoch v nej boli objavené pesticídy. Na základe toho prišla do štvrte Ituzaingó Panamerická zdravotnícka organizácia (OPS).

V auguste 2007 sa začali analyzovať existujúce vzorky, uskutočnili sa rozhovory s poškodenými a potvrdili sa ich udania. „Konštatovalo sa, že štvrť Ituzaingó sa môže považovať za kontaminovanú zónu. Najškodlivejšími látkami sú prostriedky proti škodcom a arzén v pôde. Výskyt postrekových látok vo vodných zásobníkoch pravdepodobne dokazuje prenos škodlivín z pôdy do vzduchu." Za nevyhnutné opatrenia považuje zdravotnícka organizácia „zvýšiť kontrolu nelegálnych dezinfekcií vo vzdialenosti menších ako sú tie, ktoré povoľuje zákon".

Preložila Silvia Ruppeldtová

Zdroj: ComAmbiental http://www.comambiental.com.ar/2012/06/las-madres-de-ituzaingo-y-la-justicia.html
Priemerne (0 Hlasy)