Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Máte dobrý nápad?

Autor/ka: Priatelia Zeme - CEPA, CEE Bankwatch

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s medzinárodnou sieťou mimovládnych organizácií CEE Bankwatch Network organizujú súťaž nápadov pre udržateľné využívanie fondov EÚ. Zúčastniť sa môžu všetci aktívni občania, neformálne a formálne iniciatívy, občianske združenia a neziskové organizácie.

Súťažou chceme motivovať ľudí v regiónoch Slovenska, aby vyjadrili svoje názory a predstavy o tom, aké projekty by skutočne pomohli ich regiónu rozvíjať sa.

Hľadáme projektové nápady, ktoré dokážu prispieť k udržateľnému rozvoju regiónov aktivitami v oblasti udržateľnej energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva a udržateľného mestského rozvoja.

Tvorcovia tých najlepších nápadov získajú finančnú odmenu a možnosť prezentovať ich v Bruseli na spoločnom podujatí. Aj tí, ktorí nezískajú cenu, však môžu profitovať z nových kontaktov s aktívnymi ľuďmi v iných regiónoch a s odborníkmi na fondy EÚ a získať nové vedomosti a skúsenosti.

Súťaž oficiálne začína výzvou na predkladanie projektových nápadov v pondelok 17. septembra 2012 a končí 9. novembra 2012. Po skončení výzvy vyhodnotí nápady nezávislý panel hodnotiteľov a v decembri vyhodnotíme súťaž, predstavíme víťazov a odovzdáme im ceny na verejnom podujatí za účasti zástupcov ministerstiev a Európskej komisie.

Viac informácií nájdete na stránke http://bankwatch.org/sutaz

Viac informácií o Priateľoch Zeme-CEPA a sieti CEE Bankwatch Network nájdete na stránkach: http://www.priateliazeme.sk/cepa/ a http://bankwatch.org/

Priemerne (0 Hlasy)