Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Participatívny rozpočet v Bratislave - verejné fóra

Pozvánka

Autor/ka: -

Počas októbra sa v rámci participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave uskutoční viacero verejných fór. Ich cieľom je zapojiť čo najväčšie množstvo Bratislavčaniek a Bratislavčanov do procesu prípravy participatívneho rozpočtu na rok 2013 a informovať širokú verejnosť o činnosti participatívnych komunít a priebehu realizácie projektov, ktoré získali prostriedky z PR v pilotnom projekte a v prvom ročníku PR. Výstupom z fóra by mala byť verejná dohoda o prioritách, ktoré majú pri realizácii PR jednotlivé komunity sledovať, zadaniach pre mesto a zbierka nápadov na nové projekty PR.

Termíny verejných fór:

Verejné fórum Seniori - streda 3. 10. 2012 o 16:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 19 na prízemí:

- fórum komunity Seniori je určené všetkým, ktorí sa chcú zapojiť do práce na zlepšení situácie seniorov a senioriek v Bratislave.

Verejné fórum Mládež - štvrtok 4. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 19 na prízemí:

- fórum komunity Mládež je určené všetkým, ktorí sa chcú zapojiť do práce na tom, aby sa v Bratislave dobre cítili mladí ľudia.

Verejné fórum OpenData - utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, zasadačka Mestskej rady (miestnosť číslo 107):

- fórum komunity OpenData je určené vetkým, ktorí sa zaujímajú o zverejňovanie a spracovávanie rôznorodých informácií spojených s prevádzkou mesta.

Verejné fórum Zelené mesto - streda 10. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, zasadačka Mestskej rady (miestnosť číslo 107):

- fórum komunity Zelené mesto je určené všetkým, ktorí chcú, aby sa mestské prostredie nerozvíjalo na úkor prírody, ale stalo jej organickou súčasťou.

Viac informácií o participatívnom rozpočte, jeho priebehu a činnosti jednotlivých komunít v Bratislave získate na adrese pr.bratislava.sk.

Fotografia: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)