Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Participatívny rozpočet v Bratislave pre rok 2013 – verejná prezentácia projektov a verejné zvažovanie

Pozvánka

Autor/ka: -

Participatívny rozpočet (PR) v Bratislave pre rok 2013 vyvrcholí verejnou prezentáciou projektov 30. októbra 2012 o 17:00 v Justiho sieni Primaciálneho paláca a verejným zvažovaním 8. novembra 2012 rovnako o 17:00 v Justiho sieni primaciálneho paláca.

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií v budove YMCA na Karpatskej ulici číslo 2. Do prípravy PR sa mohol zapojiť každý, kto mal záujem. Na verejných fórach občania a občianky navrhovali priority pre jednotlivé komunity a prichádzali s nápadmi na nové projekty. Jednotlivé komunity na ich základe vypracovávajú projekty, ktoré postúpia do verejného zvažovania. 30. októbra 2012 prebehne verejná prezentácia projektov, na ktorej budú všetky priority komunít a vypracované projekty predstavené širokej verejnosti. Po prezentácii prebehne diskusia, v ktorej občania a občianky ešte budú môcť priority a projekty pripomienkovať. Následne sa na stránke hlavného mesta www.bratislava.sk objaví internetová anketa, v ktorej budú môcť občianky a občania dať hlas projektu, ktorý je podľa nich najkvalitnejší. 8. novembra celý proces vyvrcholí verejným zvažovaním. Všetky výstupy sa spracujú do záverečného dokumentu, ktorý bude obsahovať v procese PR schválené priority pre komunity a poradie projektov podľa dôležitosti, tak ako im budú odovzdané hlasy v internetovej ankete a pri verejnom zvažovaní. Dokument bude následne odovzdaný primátorovi a začlenený do procesu schvaľovania rozpočtu mesta pre rok 2013. Poslanci mestského zastupiteľstva následne na svojom zasadnutí rozhodnú o tom, aká suma bude na PR pre rok 2013 vyčlenená. Realizovať sa budú tie projekty, ktoré sa do poslancami schválenej sumy zmestia podľa poradia stanoveného procesom PR.

Príďte sa pozrieť na záver procesu PR pre rok 2013 a zapojiť sa do diskusie a rozhodovania o podobe Bratislavy.

Fotografia: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)