Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Na mapu zelených projektov financovaných z fondov EÚ sa dostali dva projekty zo Slovenska

Autor/ka: Priatelia Zeme - CEPA

V čase ekonomickej a environmentálnej krízy môže regionálna politika EÚ nasmerovať investície na projekty, ktoré sú udržateľné, inovatívne a reálne zlepšujú kvalitu života v mieste, kde sa realizujú. V októbri vydala trojica európskych sietí environmentálnych mimovládnych organizácií CEE Bankwatch Network, Priatelia Zeme Európa a World Wild Fund Európa mapu, ktorá poukazuje na takéto projekty a poskytuje odporúčania a návod na udržateľnejšiu a efektívnejšiu regionálnu politiku pre roky 2014 až 2020. Mapa obsahuje projekty z oblastí ako je verejná doprava, obnoviteľné zdroje energie, projekty energetických úspor, či ochrana životného prostredia. Na mapu sa dostali aj dva projekty zo Slovenska.

Peniaze z fondov EÚ sú často míňané na škodlivé a neefektívne projekty, ktoré zvyšujú spotrebu obmedzených prírodných zdrojov, poškodzujú životné prostredie a klímu a navyše neprispievajú k cieľom, ktoré si Slovensko vytýčilo v oblasti rozvoja regiónov. V súčasnosti sa rozhoduje o novom sedemročnom rozpočte EÚ na roky 2014 až 2020 vo výške približne 1 bilión eur. Pokiaľ nebudú vynaložené efektívne a udržateľne, EÚ nemôže dúfať, že sa jej vzájomne úzko previazané krízy podarí prekonať. Mapa poskytuje príklady, ako by investovanie európskych verejných peňazí mohlo vyzerať, z 18 štátov EÚ.

Miroslav Mojžiš, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA pre fondy EÚ, hovorí: „Udržateľné a efektívne projekty rešpektujúce životné prostredie existujú – sú dôkazom, že peniaze nemusia miznúť v diaľniciach a spaľovniach odpadu. Pripravovaný rozpočet EÚ je príležitosťou skombinovať oživenie ekonomiky so zastavením ničenia životného prostredia."

CEE Bankwatch Network, Priatelia Zeme Európa a WWF Európa vyzývajú štáty a inštitúcie EÚ, aby vyčlenili 25% prostriedkov ďalšieho rozpočtu (2014-2020) na projekty a iniciatívy, ktoré budujú udržateľnú spoločnosť efektívne hospodáriacu s prírodnými zdrojmi, šetrnú k životnému prostrediu a klíme. Budúci európsky rozpočet musí podporiť opatrenia smerujúce k transformácii ekonomiky Únie na nízkouhlíkovú ekonomiku efektívne a systémovo využívajúcu obnoviteľné zdroje a opatrenia, ktoré zastavia ničenie životného prostredia, napomôžu jeho obnove a rozvoju a zvýšia stabilitu a sebestačnosť regiónov.

Úplnú mapu projektov nájdete na webovej stránke www.wellspent.eu.

Priatelia Zeme - CEPA

Fotografia: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)