Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Bratislavčania môžu bezplatne získať hnojivo

Autor/ka: Participatívna komunita Zelené mesto

Obyvatelia Bratislavy, ktorí majú záhradku, majú možnosť znížiť množstvo odpadu, ktoré vyhadzujú do kontajnera.  Vďaka mestu Bratislava sa môžu zapojiť do projektu Kompostovanie, získať kvalitné hnojivo a pomôcť prírode. Môžu sa zúčastniť bezplatných školení, získať informačné letáky a za vratnú zálohu si zapožičať brožúry a náradie. Prvé bezplatné školenie sa uskutoční vo štvrtok 20.12.2012 o 17:00 v Komunitnom centre generácií na Karpatskej ulici 2 v budove YMCA.

Domácnosti v priemere vyprodukujú až 225 kg odpadu na osobu ročne. Z toho viac ako tretinu môže tvoriť bioodpad, ktorý sa často odstraňuje skládkovaním spolu s ostatným komunálnym odpadom, pričom vznikajú rôzne toxické látky. Bioodpad je pritom možné veľmi jednoducho kompostovať. Častou výhradou voči kompostovaniu je, že tento proces je neestetický a zapácha. Ak sa však kompostuje správne, pri vhodnej zmesi materiálov a dobrom  prístupe vzduchu a vlhkosti sa tomu dá vyhnúť.

Kompostovať sa dá aj v bytoch. Nemusíte bývať v rodinnom dome, aby ste využili užitočný apetít dážďoviek. Vo vermikompostostéri je možné získať kvalitné hnojivo aj na terase alebo balkóne.

Projekt Kompostovanie vznikol vďaka Participatívnemu rozpočtu mesta Bratislava. Je, podobne ako celý proces participatívneho rozpočtu, otvorený pre záujemcov o informácie, školenie, komunitné kompostéry i dobrovoľnícku výpomoc.

Zámerom projektu je aj pomôcť ľuďom stretávať sa a zdieľať v rámci komunity. „Prostredníctvom komunitných kompostérov, na ktoré využijeme odpadové palety, môžu viacerí ľudia kompostovať spoločne. Hľadáme šikovných kompostmajstrov a kompostmajsterky, ktorí chcú so svojimi priateľmi, susedmi a známymi využiť túto možnosť. Dúfame, že to prispeje aj k rozvoju komunitných záhrad," priblížil koordinátor projektu Juraj Melichár.

Obyvatelia, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu, sa môžu prihlásiť cez webový formulár na stránke mesta Bratislava, napríklad cez odkaz www.bit.ly/KompostovanieBA. Zdarma sú tam dostupné aj informačné brožúry a letáky.

Bližšie informácie: kompostovanie@udrzatelne.sk

Stránka Participatívneho rozpočtu v Bratislave: pr.bratislava.sk

Fotografia: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)