Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Cez víkend prebehla prvá etapa obnovy stromoradia na Račianskej ulici

Autor/ka: Participatívny rozpočet v Bratislave

V sobotu 23. marca 2013 sa za účasti desiatok dobrovoľníkov uskutočnila prvá etapa projektu Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave. Na Račianskej ulici v úseku medzi železničnou stanicou Bratislava Predmestie a Bielym krížom bolo vysadených dvadsať nových stromov. Projekt vznikol na podnet občanov a občianok zapojených do participatívneho rozpočtu v Bratislave a jeho cieľom je postupne obnoviť celé stromoradie na Račianskej ulici až po Račianske mýto.

Koordinátorka projektu Ľubica Križanová dokázala zmobilizovať veľké množstvo miestnych obyvateľov a obyvateliek, ale aj ľudí z iných častí mesta a zapojiť ich do realizácie projektu. Pomáhať prišiel aj starosta mestskej časti Nové mesto Rudolf Kusý a niekoľko poslancov miestneho zastupiteľstva. Počasie brigádnikom prialo a po práci každého čakala odmena v podobe gulášu a pamätného certifikátu. Obnova stromoradia bude pokračovať na jeseň vysadením ďalších dvadsiatich stromov. S účasťou občanov a občianok sa nepočíta len pri výsadbe stromov, ale aj pri monitorovaní ich stavu, čo by malo zefektívniť starostlivosť mesta o stromoradia a ušetriť finančné prostriedky. Do projektu sa môžu zapojiť aj občania a občianky, ktorí majú záujem obnoviť stromoradie na svojej ulici a prispieť tak k zlepšeniu životného prostredia vo svojom meste. Informácie o participatívnom rozpočte a možnosti zapojiť sa  nájdete na adrese pr.bratislava.sk.

Fotografie: Juraj Melichár

Koordinátorka projektu Ľubica Križanová

Radosť z kopania

Zapojili sa desiatky dobrovoľníkov

Zaslúžená odmena

Pomohol aj starosta Nového mesta

Priemerne (1 Hlas)